Filmpje! Hans Teeuwen reageert op Nashvilleverklaring: 'Hoe moet ik nu verder leven zonder goedkeuring van Kees v/d Staaij?'

Geen categoriejan 08 2019, 17:00
SGP-voorman Kees van der Staaij kwam deze week zwaar onder vuur te liggen vanwege zijn steun aan de Nashvilleverklaring. De verklaring zorgde vrijwel direct voor ophef en in sommige gevallen werd er hysterisch op gereageerd. Onder meer door het Openbaar Ministerie, dat nu onderzoek wil doen naar mogelijke strafbare feiten. Cabartier Hans Teeuwen reageerde ook, maar dan op de manier zoals we dat wél graag zien: met humor. Op de beelden is te zien hoe Teeuwen het uitzingt en zich afvraagt of hij nog wel verder kan leven zonder de goedkeuring van Van der Staaij. Ook neemt hij een banaan in zijn mond.
De Nashvilleverklaring wordt ondertekend door tal van protestantse predikanten waarin zij het begrip 'huwelijk' monopoliseren en in hun zelfgenoegzame rechtvaardigheid morele oordelen vellen over het liefdesleven van andere mensen. Zij menen de ware interpretatie van moraliteit te kunnen doen, terwijl de Bijbel juist stelt dat geen enkel mens kan oordelen. Iets met 'laat hem die zonder zonde is de eerste steen werpen'. Maar nee.
De Nashvilleverklaring werd door dominee René de Reuver veroordeeld. Volgens De Reuver helpen de ondertekenaars van de verklaring het gesprek over homoseksualiteit niet verder door 'over en weer statements te lanceren'. Ook staat de houding van de ondertekenaars in schril contrast met hoe Jezus om ging met 'zondaars'. Want als je homoseksualiteit inderdaad een zonde vindt, dan moet je je afvragen of de Nashvilleverklaring de juiste manier is om om te gaan met 'zondaars'. Waarom?
Denk bijvoorbeeld eens aan het verhaal van Jezus en Zacheüs. Terwijl Jezus bij hem dineerde klaagde de bevolking over het feit dat de messias 'met een zondaar' aan tafel zat. Een ander voorbeeld uit het leven van Jezus laat zien dat de Nashvilleverklaring per definitie onchristelijk is. Zo stelt de Bijbel dat christenen niet rechtvaardig worden verklaard vanwege het aanhangen van de joodse wet, maar juist door hun geloof in Jezus Christus. Niet hun precieze daden zijn daarbij leidend, maar geloof in Jezus Christus. Zo stelt Paulus in een brief aan de Galaten: " Wij die Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, beseffen dat een mens niet rechtvaardig wordt verklaard door werken van de wet, maar alleen door geloof in Jezus Christus."
Ook liet Jezus zijn voeten wassen door een vrouw, die als zondaar werd bestempeld door haar omgeving omdat ze een prostituee was. Jezus veroordeelde haar niet, nee hij vergaf haar. Een schril contrast met de halsstarrige houding van de ondertekenaars van de Nashvilleverklaring. Dergelijke voorbeelden, ondanks dat er ook negatief wordt gesproken over homoseksualiteit door Paulus, laten zien dat het allemaal niet zo zwart-wit is als Van der Staaij en de Nashvilleverklaring ons willen doen geloven.
Het burgerlijk huwelijk is ondertussen méér dan alleen gebaseerd op de tradities uit de Bijbel en aangepast aan 'nieuw licht'. Toch geven predikanten, die de verklaring steunen, blijk van een 'te rechtvaardige geest' waarbij zij oordelen en op de stoel van God denken te zitten. Dat is jammer.
Het is maar goed dat Hans Teeuwen er een grap van maakt, want anders was het écht om te huilen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten