Megalomane Henk Otten in email: "Ik zal iedereen meenemen in mijn val!"

Geen categoriejul 29 2019, 13:00
Aangezien Henk Otten tweet na tweet publiceert waarin hij de vloer probeert aan te vegen met Forum voor Democratie, vecht de partij nu maar terug. Dat doet FVD wel op kalme wijze... en door simpelweg "de relevante feiten" onder de aandacht te brengen.
Als je naar die feiten kijkt -- aangenomen dat het daadwerkelijk om feiten gaat -- zie je dat er wel degelijk het één en ander aan de hand is. Lees maar mee:

4 januari 2019 - Baudet verneemt dat Otten zichzelf, ondanks zijn full time salaris vanuit de Tweede Kamerfractie (gelijk aan dat van een Tweede Kamerlid), ook nog eens vanuit het Renaissance Instituut een “eindejaarsbonus” van 5.000,- euro heeft uitgekeerd.

16 februari 2019 - Ledendag in de Tweede Kamer. Baudet ziet dat Otten de cash-opbrengsten (van leden-aankopen) uit het kluisje pakt en in eigen zak steekt. Eist dat dit op de bankrekening van de partij wordt gestort en fatsoenlijk wordt geadministreerd. Dergelijke administratie blijkt geheel afwezig. Er wordt n.a.v. de discussie een beperkt bedrag gestort - naar later zal blijken (zie mei-juni 2019) is dit de enige storting van contanten over de gehele boekjaren 2018 en 2019. Alle cashopbrengsten 2018, alle contante gelden die bij events zijn opgehaald dus (dit gaat om vele duizenden euro’s), blijken spoorloos verdwenen.

18 februari 2019 - Bestuursvergadering. Baudet eist toegang tot en inzage in de bank. Otten blijft dit - ondanks herhaaldelijke verzoeken - blokkeren.

1 april 2019 - Baudet en Rooken verkrijgen via een formeel verzoek aan de bank eindelijk toegang tot de bankrekening van FVD (tot dat moment had alleen Otten toegang en hij weigerde de codes aan hen te verstrekken). Zij constateren dat er nog slechts enkele honderden euro’s op de bankrekening staan, waardoor FVD enige tijd in een ernstige liquiditeitscrisis zal verkeren en er ook geen geld zal zijn voor een campagne voor de EP-verkiezingen. Ook ontdekken ze dat Otten zichzelf vanuit de partij op 12 februari € 30.250,- heeft overgemaakt en dat hij aan Robert Baljeu - zonder medeweten van de rest van het bestuur en zonder geldig contract - inmiddels meer dan € 145.000,- heeft uitgekeerd in anderhalf jaar tijd. Baudet en Rooken verzoeken Otten terug te treden als bestuurder. Otten weigert.

Vervolgens is er een "periode van gesprekken" om de problemen intern op te lossen. Maar Otten weigert mee te werken. Hij wil de administratie vanuit zijn huis niet naar het kantoor brengen. Volgens FVD verstuurt hij zelfs verschillende dreigmails als hem het vuur aan de schenen wordt gelegd. Op 9 april verklaart hij:

Ik zal iedereen meenemen in mijn val!<< />trong>/blockquote>

Dat verklaart natuurlijk waarom Henkie zo losgaat op Twitter. Hij is werkelijk van plan om "iedereen mee te nemen" in zijn val. Als hij eraan gaat, dan zal ieder andere FVD'er hetzelfde lot moeten ondergaan. Want hij, Otten, is groter dan wie en wat ook.

Afijn, we gaan verder:

Mei-Juni 2019 - FVD maakt de jaarrekeningen op. Constateert dat er nog veel meer aan de hand is dan tot nu toe werd gedacht. Zo blijken in 2018 vele duizenden euro’s aan contante gelden van leden, die bij events zijn opgehaald, verdwenen; blijkt een betaling te zijn gedaan van € 9.860,- aan de minnares van Otten; en er komen daarnaast nog enkele andere ernstige malversaties aan het licht (zie daarover het rapport).

27 juni 2019 - Gesprek op kantoor met Otten over de jaarrekening van FVD International. Otten houdt vast aan zijn opzet om via een valse factuur van Baljeu (voor twaalf maanden werk die hij niet heeft verricht) ten onrechte € 29.040,- overheidsgeld te claimen. Het bestuur acht deze frauduleuze poging tot verantwoording van subsidiegeld volstrekt in strijd met integer handelen en eist dat het “voorschot” dat reeds onterecht aan Baljeu bleek overgemaakt (!) wordt teruggevorderd.

Baudet zegt zelf op Twitter dat het "zeer spijtig" is dat "het zo moest lopen."

https://twitter.com/thierrybaudet/status/1155700840960876544

Ja, dat is het inderdaad, maar het is vooral ziek dat Otten zo'n vreselijke, megalomane nitwit is dat hij wérkelijk van zins is om FVD te slopen.

Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten