Peilingen Maurice de Hond: GroenLinks blijft stabiel opvallende cijfers over Groningen en het consumentenvertrouwen

Geen categoriejun 10 2018, 9:45
De peilingen van Maurice de Hond laten geen grote verschuivingen zien. Ook meningen over Groningen, de gaswinning en de compensatie, laten opvallende cijfers zien, evenals politieke voorkeur en consumentenvertrouwen.
Peiling
Over de verschillen met vorige week is meneer De Hond vrij kort en zegt: "De gebeurtenissen bij GroenLinks hebben geen zichtbaar effect gehad onder het electoraat. De enige kleine verschuiving is de VVD naar 27 en de SP naar 12."
De ChristenUnie staat als enige coalitiepartij op winst. Forum voor Democratie en GroenLinks staan beide op 16 zetels maar ook VVD stijgt weer licht.
Gronings gas
Verrassende cijfers laten zien hoe men tegenover compensatie, gaswinning en de keuzes van de overheid staat. Een citaat: "Hoewel het overgrote deel van de Nederlanders van mening is dat de Groningers voor hun schade gecompenseerd moeten worden, vindt maar 31% dat de gaswinning onmiddellijk moet worden gestopt, wat het ook kost. Ongeveer de helft begrijpt de keuze van Minister Wiebes om even te wachten met de definitieve beslissingen over wat er met de huizen in Groningen moet gebeuren."
Over een algehele stop met gaswinning is Nederland verdeeld: "46% vindt het onverstandig om uiteindelijk Nederland volledig van het gas af te koppelen."
Consumentenvertrouwen en politieke voorkeur
Tussen 2008 en 2014 was het Nederlands consumentenvertrouwen (fors) negatief. Sindsdien is het (weer) positief. Het consumentenvertrouwen verschilt ontzettend afhankelijk van de politieke voorkeur. Een citaat: "Bij de VVD-kiezers is de score +56 en bij de PVV -21. Dat verschil wordt vooral veroorzaakt door de eigen financiële situatie. Die wordt door VVD-kiezers veel positiever geschat dan door kiezers van de PVV (+82 t.o.v. -24)."
Bij andere partijen is er ook een contrast te zien, zelfs wanneer beide links georiënteerd zijn: "Kiezers van de SP scoren -15, terwijl die van de PvdA +34 scoren. Dat laat ook goed zien welk deel van het electoraat de PvdA kwijt is geraakt."
Volgens De Hond lijkt het erop dat PVV-stemmers dit voor een aanzienlijk deel baseren op financiële motieven en hij zegt: "Het grote verschil van de score van de PVV met die van de VVD en PvdA vormt (weer) een aanwijzing, dat bij de keuze voor de PVV financieel-economische overwegingen een heel belangrijke rol spelen."
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten