Het gaat maar door... UWV keert onterecht miljoenen aan IVA-uitkeringen uit in Groningen!

Geen categorieapr 02 2019, 19:00
Het is weer raak bij het UWV! Dit keer niet vanwege het exporteren van WW-uitkeringen naar Polen of het uitgeven van miljarden euro's aan falende ICT. Nee, dit keer vanwege het onterecht uitkeren van IVA-uitkeringen aan personen die mogelijk niet arbeidsongeschikt zijn. De schade zou oplopen tot honderden miljoenen euro's zo lezen we op NU.nl.
Dat het bij de uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid niet altijd even lekker loopt blijkt vandaag wel weer. Behalve het UWV zijn er ook bij DUO operationele problemen, maar het UWV spant toch wel de kroon. Die stapelen schandaal op schandaal.
Volgens verschillende verenigingen van verzekeringsartsen zou het UWV het oordeel of iemand al dan niet recht heeft op een IVA-uitkering laten afhangen van verpleegkundigen. En deze zouden volgens de verzekeringsartsen 'niet zijn opgeleid om arbeidsongeschiktheid vast te stellen'. Artsen melden een veelvoud aan fouten.
In Groningen heeft het UWV ruim 2.880 personen als arbeidsongeschikt laten aanmerken via verpleegkundigen, maar stellen GAV, NOVAG en NVVG dat dit mogelijk is gebaseerd op foutieve diagnoses. De belangenverenigingen melden dit in een open brief aan minister Koolmees (SZW) waarin zij schrijven:

"Wij menen dat de werkwijze in Groningen niet alleen in strijd is met wet- en regelgeving waarbij de kwaliteit van de beoordelingen van cliënten in het geding is, maar kennelijk ook geleid heeft tot onrechtmatige uitkeringen, en daarmee misbruik van publieke middelen. Dit laatste is fors gezien het toekenningspercentage van 78%."

Het is momenteel niet bewezen dat de IVA-uitkeringen onterecht zijn toegekend, maar het toekenningspercentage van 78% is wel zo hoog dat de verdenking gestoeld is in de redelijkheid. Volgens de vereniging is de omvang van de groep, die is beoordeeld door verpleegkundigen, 'volstrekt ongeloofwaardig' en stellen zij dat het UWV oneigenlijk heeft afgeweken van de procedures:

"Alhoewel het schokkend blijft, is het wel goed om te lezen in het rapport van de Accountantsdienst van UWV dat de in Groningen toegepaste werkwijze in operationele en juridische zin niet juist was. "

Dat het echt goed mis is bij het UWV blijkt echter vooral uit het hoge toekenningspercentage. Normaal gesproken liggen de verhoudingen namelijk anders:

"Ook het feit dat maar liefst 78,6 procent van de cliënten een IVA-uitkering krijgt is veelzeggend (ook voor deze onbetrouwbaarheid), immers bij reguliere herbeoordelingen ligt dit rond de 20 procent, ofwel bijna een factor 4 lager! "

Waarom er zoveel mis gaat bij het UWV weten we niet, echter is het evident dat minister Koolmees een flinke waslijst aan issues moet gaan afwerken. Hoe het kan dat het UWV last heeft van falende ICT terwijl er miljarden doorheen gejaagd zijn is zo'n hoofdbreker. Of dat ze miljoenen overmaken naar Polen middels de export-WW... Daar komt het IVA-incident dus nog bij!
Volgens de verzekeringsartsen is de UWV-managementlaag debet aan het geneuzel:

"Wij zien de problematische werkwijze in Groningen dus vooral als een uitwas van de governance structuur binnen UWV, die niet gericht is op inhoud (bevorderen participatie van cliënten) maar processen (afhandelen claimbeoordelingen), een gebruikelijke focus van managers, die helaas sterk in deze organisatie is verankerd."

Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten