Sluw rampenkabinet komt met noodplan woonvesting, maakt zelfs 150 miljoen euro vrij voor extra stikstofuitstoot

Geen categorieokt 29 2019, 18:00
Het sluwe kabinet Rutte 3 heeft aangegeven met een "noodoplossing" voor de stikstofcrisis te komen, maar dan alleen voor bouwend Nederland. Mooi dat de bouwers binnenkort aan de slag mogen, maar het kabinet laat hiermee wel achter haar kaarten kijken: ze meten met twéé maten.
Maar omdat het saneren van een paar boerderijen niet direct impact heeft op het grote publiek, kan het kabinet zich uitleven op individuele boeren. Die kunnen als achterblijvende gazelle's eenvoudig worden opgejaagd, de kudde is immers al vertrokken. Dat staat in schril contrast met de "stikstofproblematiek" in de bouw.
Immers zijn tienduizenden -zo niet honderdduizenden- mensen afhankelijk van de bouw van nieuwe woningen. Om te voorkomen dat ook die mensen -die dus wachten op een woning- gaan morren vanwege het rampenbeleid van Rutte, kán een "oplossing voor de stikstofcrisis" snel worden gepresenteerd en wordt 150 miljoen euro aan belastinggeld vrijgemaakt voor de bouw van woningen, waarbij, jawel, stikstof wordt uitgestoten.
Ja u leest het goed, het kabinet betaalt bouwers om daarmee uiteindelijk gewoon stikstof uit te stoten en betaalt boeren om géén stikstof uit te stoten. Wauw! Het publiek moet natuurlijk koest blijven en dus kan dit"worden geregeld". Zo werken ze, daar in Den Haag.
Nooit eerder was de politieke manipulatie zo eenvoudig te zien als vandaag en de bewindslieden voelen hierover natuurlijk geen enkele schaamte. Nee, dit is de modus operandi. Het nieuwe normaal zogezegd. De grootvizier van het CDA, Tweede Kamerlid Pieter Heerma, sprak in zijn wijsheid direct steun uit voor het fiduciaire bouwfonds:

"De bouw ligt stil en dat kan niet. Er moeten betaalbare woningen gebouwd worden en bouwbedrijven komen in de problemen."

Straks wordt er dus weer gebouwd, gelukkig maar!
Daarover dus geen klachten, maar over de ongelijke behandeling van actoren is wel wat aan te merken. Zeker gezien de populistische keuzes van het kabinet, immers is de dreiging van de ontevreden massa's blijkbaar wél voldoende motivatie om aan het werk te gaan, maar zijn de zorgen van individuele boeren van minder belang.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten