arash mashadi column

-Arash Mashadi- Rob Jetten – de minister zonder gezag

Opiniejan 11, 12:30
In zijn functie als minister van Energie heeft Jetten zich ingezet voor de bevordering van duurzame energie en het tegengaan van klimaatverandering. Hij is verantwoordelijk voor beleidsmaatregelen rond energie, waaronder de transitie naar duurzame energiebronnen. Zo heeft hij 28 miljard euro aan belastinggeld beschikbaar gesteld om voor 0,000036 graden minder opwarming te zorgen.
Hypocriet
Jetten heeft ook aandacht gekregen voor zijn persoonlijke levensstijl, in het bijzonder zijn reisgedrag, wat onderwerp van publieke discussie is, vooral in relatie tot zijn beleidsstandpunten over milieu en duurzaamheid. Dit is dan ook precies wat er momenteel aan de hand is met Rob Jetten. In een artikel dat GEENSTIJL heeft gepubliceerd, is een opsomming gemaakt van het aantal vliegvakanties van Rob Jetten, wat indrukwekkend is. Rob Jetten heeft sinds 2015 meer vliegvakanties gemaakt dan een gemiddelde Nederlander in zijn leven doet. Het is dan ook volkomen idioot te noemen dat deze minister preekt dat wij minder moeten vliegen.
Vlak voor de jaarwisseling heeft Rob Jetten zichzelf volkomen ongeloofwaardig gemaakt door een foto te posten waarop hij kussend met zijn liefde op het strand in Argentinië lag. Na felle kritiek heeft hij aangegeven dat hij geen andere optie had, omdat zijn schoonfamilie in Argentinië woont. Niet alleen is dit een slap excuus, maar ook is deze post verwerpelijk en een pure vorm van minachting naar de mensen toe die door de verhoging van de kosten en belastingen niet meer in staat zijn om te vliegen. Het is een ordinaire middelvinger naar het gewone volk toe, waar Rob Jetten lichtjaren van verwijderd is. Bovendien is het buitengewoon hypocriet dat hij het volk toespreekt en aanmoedigt om minder te vliegen, maar ondertussen op een zonvakantie gaat in de winter.
Gezag
Gezag houdt in dat anderen bereid zijn een persoon te volgen of te gehoorzamen. Als geloofwaardigheid verloren gaat, kan dit leiden tot een afname van vertrouwen en respect, waardoor het moeilijker wordt voor die persoon of instantie om effectief leiding te geven of om anderen te beïnvloeden. Dit is dan ook precies wat er mis is met Jetten. Het kleine beetje gezag dat hij nog überhaupt had, is hij volkomen kwijt.
Autoriteit
Autoriteit verwijst naar de legitieme macht die een persoon heeft, vaak gebaseerd op kennis, ervaring of een bepaalde positie of rol. Niet alleen is Rob Jetten een minister zonder gezag, ook is hij geen autoriteit op het gebied van energie. Zo heeft hij naar aanleiding van zijn vliegvakantie aangegeven dat hij keurig zijn vliegbelasting heeft betaald en daarmee de kous af is. Ieder weldenkend mens begrijpt dat het betalen van deze belasting niet het doel is en niet de oplossing. De introductie van deze verhoogde belasting was om vliegen duurder te maken zodat men minder vaak het vliegtuig zou pakken. Met andere woorden, als men evenveel blijft vliegen, blijft de CO2-uitstoot recht overeind.
Conclusie
Rob Jetten illustreert hoe een kloof tussen persoonlijk gedrag en publieke verantwoordelijkheid de geloofwaardigheid van een politicus ernstig kan ondermijnen. Als minister van Energie heeft Jetten een voorbeeldfunctie in het leiden van het land naar duurzamere praktijken. Echter, zijn persoonlijke reisgedrag en de manier waarop hij reageert op kritiek, heeft geleid tot een verlies aan gezag en autoriteit. Dit incident is echter niet een op zichzelf staande incident, maar een van de velen voorbeelden die te benoemen zijn.
Ing. Arash Mashadi (1985) is afgestudeerd in Bouwkunde met als specialisatie vastgoedeconomie. Hij is een actieve investeerder en verhuurt woningen en kantoorruimten in het goedkopere segment.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten