frits bosch column

De Nederlandse democratie gaat total loss door holle frasen

Opinienov 20 2022, 15:53
De Nederlandse democratie werkt als systeem niet goed meer. Wetenschapper Wouter Schakel toonde dit indringend aan in zijn promotie-onderzoek. Ik ben daarop ingegaan in mijn vorige bijdrage. Politici op het pluche vinden dat vervelend om te horen want zij maken deel uit van dat systeem. Zij trekken aan de touwtjes en zorgen ervoor dat dit systeem gehandhaafd blijft in hun voordeel. Komt er er een kantelmoment?
Teneinde het vigerend systeem te kunnen continueren zijn dissidente geluiden dus niet gewenst. Daardoor kan het voortwoekeren. Vandaar dat de negatieve trend doorzet en de wal het schip gaat keren. Een politicus ter linkerzijde meende triomfantelijk dat als het systeem niet meer goed werkt dit is op te lossen via ‘nieuw leiderschap’. Het bleek een holle marketing frase en de partij werd gehalveerd in de peilingen.
Een andere politicus ter rechterzijde, die de teloorgang van de democratie structureel wilde aanpakken, werd met uitsluiting bedreigd. Het uitsluiten van een politieke partij, zonder dat hiervoor wettelijke gronden zijn, is fascistoïde. Een partij die zich liberaal noemt ging akkoord met de Asielwet, een wet om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen. Geconstateerd wordt dat dwang allerwegen toeneemt. Dat haaks op democratie. Dwang is fascistoïde. De premier beloofde de aantallen asielzoekers te berken: holle frasen. De premier had nog zó beloofd transparanter op treden en beter naar het parlement te luisteren: holle frasen.
Met het teloorgaan van de democratie ging ook de rechtsstaat teloor. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is geen rechtsstaat mogelijk zonder democratie. De premier weet dit goed te duiden voor andere landen, maar voor eigen land pleegt hij louter holle frasen. Naar aanleiding van liquidaties werd door de minister van Justitie herhaald gezegd dat de rechtsstaat in gevaar is: holle frasen. De rechtsstaat kan immers niet beter worden als de democratie niet beter wordt. Het blijft steeds bij holle frasen.
De vraag is hoe lang men hiermee kan doorgaan. Dan schieten mij de prachtige woorden van de Amerikaanse president Abraham Lincoln te binnen: “You can fool all people some of the time and you can fool some people all of the time, but you cannot fool all people all of the time.” Laten we hopen dat hij ook nu weer gelijk krijgt.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten