frits bosch column

-Frits Bosch- 'Bij twijfel niet inhalen. Nieuwe pensioenstelsel: niet inhalen!'

Opinienov 12 2022, 10:05
Dominee Gremdaat: “Bij twijfel niet inhalen”. Kent u die uitdrukking, dames en heren. Minister Schouten verdedigde het nieuwe pensioenstelsel voorlopig tevergeefs in een marathon sessie met de Tweede Kamer. Niet inhalen!
Er is twijfel alom. Terecht. Het nieuwe stelsel biedt deelnemers meer risico maar geen eigendom van de potjes. Dat spoort niet. Meer risico is net niet wat je wilt met je pensioengeld. Het stelsel is intransparant, zelfs voor actuarissen. Het stelsel leidt tot juridisch getouwtrek vanwege invaren. Het nieiwe stelel is kostbaar. Het is een belangen festival. Niet inhalen!
Joanne Kellerman doet hetzelfde in Het Financieele Dagblad 10-11-22, “PFZW: Doorberekeningen wijzen erop dat het nieuwe pensioen beter werkt”. Dat is dubieus. Actuaris Henk Bets, Confident, laat zien dat pensioenen zouden zijn gekort met 3,5% tot heden vanwege beleggings verliezen, naast het verlies van 16,8% inflatie. Gaat de Commissie Parameters groen licht geven: u vraagt, wij draaien! Niet inhalen!
Wat ik mis is het kostenaspect. Het gaat een miljard euro kosten, rekening deelnemer. Dat is een miljoen per fonds. Wanneer wordt dat terugverdiend? Geen antwoord. Waarom is het een miljard euro waard om een onzekerder pensioen te organiseren? Geen antwoord. Niet inhalen!
Wie zegt dat de omzetting van het oude naar het nieuwe stelsel juist, tijdig en volledig zal gaan? Welke risico's van het nieuwe stelsel kennen we nu niet? En dan de hamvraag: waarom blijven pensioenfondsen verplicht? Als we toch aan het veranderen zijn, hoe kan het dan dat bepaalde veranderingen niet mochten worden besproken? Antwoord: belangen, belangen en belangen. Niet inhalen!
Het belang van DNB, dat tenslotte nog iets moet betekenen nu het monetaire beleid waarvoor DNB ooit is opgericht, is overgegaan naar de ECB. Belang van vakbonden die een businessmodel hebben met een wettelijk verplichte vertegenwoordiging in het bestuur en die positie misbruiken in CAO-overleg met werkgevers. En belang van pensioenfondsen die zonder verplichtingstelling niet kunnen bestaan. Wiens belang missen we hier? De deelnemers. Hen wordt niets gevraagd. Premie betalen, mond houden. Schande “Bij u, over u, zonder u’, vrede van Utrecht, 1713. Niet inhalen!
Er zijn grote problemen met de uitvoering. De samenwerking tussen de administraties van pensioen en vermogensbeheer, er zijn problemen met invaren, en dat alles omdat de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen die nu om het hardste roepen hoe fantastisch dit nieuwe stelsel is, jarenlang een te lage dekkingsgraad hadden. Ondernemingspensioenfondsen trouwens niet maar ook zij moeten onder druk van de grote vijf bedrijfstakpensioenfondsen miljoenen betalen om naar een systeem te gaan dat ze niet nodig hebben. Niet inhalen!
ABP met hun grote Haagse lobby, loopt voorop. Jarenlang slecht bestuur met als gevolg jarenlang geen indexatie (zie uitstekend boek van Martin Pikaart, Wanbeleid Algemeen Burgerlijk. Als het gaat om belangen, verdwijnen rationele argumenten. Dan komt er een systeem van koehandel met een waterig compromis waar niemand gelukkig van wordt..... Behalve verplichte pensioenfondsen, verplichte DNB en vakbonden. Niet inhalen!
Oude stelsel handhaven en aanpassen voor hogere rekenrente. Vreselijke misser vermijden. Nieuw stelsel, niet inhalen!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten