frits bosch column

-Frits Bosch- 'D66 is een fascistische partij'

Opinienov 26 2022, 21:00
D66 is een fascistische partij. Deze partij draagt alle kenmerken van fascisme. Fascisme wordt ondermeer gekenmerkt door dwang, discriminatie en uitsluiting. Fascisme betekent het belang van de collectiviteit gaat voor het belang van het individu. Het belang van het individu wordt opgeofferd aan het belang van de Staat. De staat wordt gezien als het hoogste orgaan op aarde.
Met de dood van God heeft een ander orgaan de hoogste macht: de Staat, ook wel radicale immanentie genoemd. Er vindt een symbiose plaats tussen het individu en de Staat.
D66 wil andere politieke partijen uitsluiten. D66 wil boerenbedrijven dwangmatig ruimen, D66 wil klimaatdwang, D66 wil CBDC, macht aan de overheid/de staat en centrale banken, D66 wil identitypolitics, dwangmatige inclusie op de arbeidsmarkt via discriminatie. D66 wil woke, het dwangmatig denken in collectiviteiten door discriminatie van het individu.
Dwang via lockdowns, QR code. D66 wetenschappers plegen uitsluitingen en discriminatie in de academische wereld. Discriminatie door activisme. Logisch dat D66 referenda niet wenst, macht aan de burger is frontaal contra macht aan de staat. Steeds meer dwang, discriminatie en uitsluiting.
Als dit niet fascistisch is dan weet ik het niet meer. D66 is verworden van ooit “Redelijk alternatief” tot een bloedlink alternatief. D66 is gehalveerd in de peilingen, maar bezet strategische posities: NS, AFM, VNO NCW, ANWB, ambtenarij, rechterlijke macht, de dicastocratie, pensioensector.
Twee dingen goed begrijpen. D66 tracht te verhullen dat ze fascistisch is door anderen daarvan te beschuldigen. D66 is een levensgevaarlijke partij voor onze democratie en rechtsstaat. De burger wordt uitgesloten, ingekapseld en gemanipuleerd. Laten we ons er wel van bewust zijn dat dit van kwaad tot erger gaat. Fascisten zijn onder ons in tien politieke partijen, onder aanvoering van D66. Aan ons de keuze.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten