frits

-Frits Bosch- Het aanklagen van Netanyahu en Hamas is niet kansrijk

Opiniemei 22, 12:00
Het Internationale Strafhof te Den Haag klaagt Benjamin Netanyahu, premier van Israël en zijn minister dan Defensie Yoav Gallant persoonlijk aan voor oorlogsmisdaden in Gaza. Hetzelfde geldt voor de Hamas leiders. Het Hof van Gerechtigdheid te Den Haag overweegt Israël aan te klagen voor genocide in Gaza. Het is niet kansrijk. De machthebbers trekken er zich weinig van aan en gaan in de tegenaanval.
Vladimir Poetin is door het hof persoonlijk aangeklaagd voor de aanval van Rusland op Oekraïne. Hij gaat voor de tegenaanval en betwist het hof. Het Europese Hof van Mensenrechten overweegt financiële compensatie te eisen aan Rusland voor de aanval op Oekraïne. Een gunstige uitspraak zou tot gevolg hebben dat de thans ‘bevroren’ Russische activa van 300 miljard dollar gebruikt worden om Oekraïne er (deels) bovenop te helpen na de oorlog. China steunt Rusland inzake Oekraïne en heeft lak aan mensenrechten. China onderdrukt minderheden, waaronder de Oeigoeren en Tibetanen. De VS heeft Irak onterecht aangevallen in 2003 en wordt van medeplichtigheid beschuldigd voor de oorlog in Gaza. De VS trekt zich er niets van aan en meent dat het Internationale Strafhof geen jurisdictie heeft inzake de oorlog in Gaza. De VS tracht de liberale wereldorde te handhaven door een verbond aan te gaan met democratische delen van Azië en Europa. Mensenrechten advocaten trachten het universele paradigma van universele rechten overeind te houden en trachten dat te doen via internationale gerechtshoven, gelet op de impotentie van de VN. De internationale jurisdictie brokkelt af, want steeds meer landen keren zich van internationale verdragen af. Rusland en China nemen hierbij het voortouw omdat zij menen dat het Westen de internationale verdragen hebben opgesteld en zij zeggen een eigen benadering te hebben van de geopolitiek en bijbehorende morele verhoudingen. Mensenrechtenadvocaten trachten AI en autonome wapens te beperken of te verbieden om de ‘epidemie van onmenselijkheid’ te verminderen. Zo niet, dan stort gerechtigheid in en worden de verschrikkingen steeds erger.
           Internationale verdragen zijn opgesteld om politici van gewelddadige impulsen af te houden. We zien echter dat de internationale verdragen steeds minder waard worden. We zien ook dat de mensenrechten met voeten worden getreden en dat in het Westen het mensenrechtenverdrag misbruikt wordt om ongelimiteerd en ongeselecteerd massa-immigratie te bewerkstelligen.
           De internationale verdragen worden steeds meer een wassen neus. Het is ‘ieder voor zich en God voor ons allen’, ‘wij’ tegen ‘zij’. Bent u niet voor ons? Dan bent u tegen ons.
Er ontstaat een liberale wereldorde van het Westen aangestuurd door de VS en een illiberale wereldorde aangestuurd door Rusland en China contra het Westen. De wereldorde was ‘rules-based’ maar is dat niet langer. De wereld wordt steeds minder veilig. Dat is de prijs die de wereld betaalt voor de zo geprezen globalisering.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten