frits

-Frits Bosch- Waarom is links rancuneus, haatdragend en gewelddadig? Het is verklaarbaar

Opiniemrt 08 , 13:00
In een recente bijdrage heb ik geconstateerd dat linkse mensen rancuneuzer, haatdragender en gewelddadiger zijn dan rechtse mensen. Ik kreeg van een aantal zijden de vraag waarom dit zo is. Ik geef er nu een verklaring voor.
Bij links denkenden ontwaren we vaak ten opzichte van rechts denkenden een dosis rancune en soms zelfs haat en geweld. Hoe komt dat? De reden is naar mijn mening dat linkse denkenden hun visie ontlenen aan een bepaalde ideologie, hoewel sommigen zich daar niet (meer) bewust van zijn, zoals in het huidige cultuurmarxistische tijdperk. Het zal duidelijk zijn dat bij marxisten dit de theorieën van Karl Marx zijn. Ze streven naar een maakbare samenleving, een utopie. Ieder die daaraan niet meewerkt ziet het verkeerd en staat in de weg. Diegenen die aldus in de weg staan zien het niet alleen verkeerd, maar zijn ook zondig, of om met Marcel van Dam te spreken, ze zijn ‘slechte mensen’, “weet u dat.“ Wat van Dam zei was extreem maar die zweem hebben velen die ideologisch bevlogen zijn. Daar reken ik ook sterk gelovigen toe zoals bij CDA en NSC. Dat maakt het lastig praten voor mensen die niet ideologisch bevlogenen zijn. De antwoorden die ideologisch bevlogenen geven passen immers steeds in het kader van hun ideologie. Dat maakt het weerwoord dat ideologisch bevlogenen geven zeer voorspelbaar. Maar niet allen dat. Ideologie is zeer gevaarlijk voor de samenleving omdat visies wel kunnen passen in het vaste kader van de ideologie, maar niet in dat van wat wenselijk in het kader van de realiteit. Dat is ook de reden dat ideologisch bevlogenen geen feiten en argumenten toestaan in hun denkwereld of alleen (vermeende) feiten die daarin zouden passen. Het zijn als het ware oesters. Nieuwe feiten en argumentatie ketst af op het pantser van de ideologie. Zij kennen geen twijfel, want twijfel is dodelijk voor het realiseren van de maakbare samenleving en de utopie. Het gevolg zou kunnen zijn dat een foutief en desastreus beleid gevoerd zou worden dat we nu gewaarworden.
Mensen die rechts zijn, zijn conservatief. Conservatief staat voor kleine overheid, patriottistisch, belangen van de burgers staan voorop (daar betalen ze immers belasting voor), niet globalistisch, gezin is hoeksteen van de samenleving, eer de tradities en hetgeen voorvaderen gerealiseerd hebben (Nederland heeft een grandioze historie), eer het moederschap, focus op individu, liberale markt met minimale regelgeving en niet militant (dit past immers niet bij een kleine overheid en een stabiel gezinsleven).
Dit zijn kenmerken van links en rechts. Nu hoor wel eens zeggen: “ja maar hoe zit het dan met het fascisme, dat is toch rechts?” Nee, fascisme is niet rechts. Daar is veel discussie over, maar alles wat ik zojuist over rechts/conservatief vermeld heb past niet bij fascisme. Fascisme is contra rechts en conservatief maar veeleer links en revolutionair, utopisch en heeft de focus op de groep(en), net als marxisme. De meeste Italiaanse fascisten zijn ex-marxisten. Nazisme is niet rechts, voortgekomen uit het socialisme. Ik reken fascisme tot een derde groep, niet puur en traditioneel links, maar beslist niet rechts. Het is echter bon ton om rechts met fascisme gelijk te stellen om rechts aldus te kunnen verketteren.
Er is aan mij gevraagd waarom ik denk dat ik gelijk heb qua visie. Dat weet ik niet. Ik weet niet zeker dat ik gelijk heb omdat ik twijfel toelaat in mijn denken. Ik verander van standpunt als er zich feiten of argumenten voordoen die mij doen besluiten mijn visie aan te passen of geheel te wijzigen. Twijfel is het kenmerk van wetenschap, these an antithese. Helaas is twijfel niet het kenmerk van nogal was sociale wetenschappers op onze universiteiten. Degenen die het anders zien worden gecancelled of buitengesloten, het voorportaal van geweld. Daar zijn helaas vele voorbeelden van te geven. Denk bijvoorbeeld aan de wokisten. Ik moet ook denken aan de wetenschappers die menen dat de CO2 uitstoot de oorzaak is van climate change, terwijl er wetenschappers zijn, Nobelprijswinnaars, die bewijzen dat climate change niet door de mensheid komt maar door zonnevlekken in relatie tot variatie van de orbid van de aarde rond de zon. De CO2 uitstoot is ‘lagging’ de opwarming van de aarde, waardoor er grote twijfel is dat de opwarming van menselijke aard is. Maar toch worden snelwegen bezet en móeten we uit fossiel. Twijfel wordt niet toegelaten. Fanatisme is het gevolg. Dat betekent dat links zich nooit laat overtuigen door rechtse mensen. Kan een rechts kabinet links NSC overleven?
Terug naar de rancune van links. Het maakt ze razend dat rechts hun vaste denkkader in twijfel durft te trekken, iets dat ze heel zeker menen te weten. Want als ze het niet meer heel zeker zouden weten en twijfel zouden toestaan, dan stort hun denkwereld in, de maakbare samenleving. Dan moeten ze opnieuw beginnen en hun vrienden, die nog wel in het vaste denkkader verkeren, raken ze kwijt. Dan worden ze in hun kring uitgestoten en mogelijk verketterd. Dat betekent dat ze zich niet alleen geestelijk voelen aangevallen maar ook in hun maatschappelijke positie. Maar misschien heb ik het fout. Die twijfel laat ik hier toe. Ik sta open voor nieuwe feiten en argumenten.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”. Zijn meest recente boek is Kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten