john laughland

John Laughland: Counter-Terrorism and Border Security Act opent de deuren naar totalitarisme in Groot-Brittannië en Europa

Opinieaug 03 2023, 7:00
In een column op de website van Forum for Democracy International heeft John Laughland, de voorzitter van Forum for Democracy International, zijn ernstige zorgen geuit over het vermeende afglijden naar totalitarisme in Groot-Brittannië en Europa. Hij bekritiseert de toepassing van de 2019 Counter-Terrorism and Border Security Act, die volgens hem de rechten van burgers schendt en een gevaarlijke weg inslaat.
Laughland's verwondering is duidelijk merkbaar in zijn betoog, waarin hij zijn eigen ervaringen deelt en die van anderen die naar verluidt onder dezelfde wetgeving zijn behandeld. Hij wijst op het feit dat de wetgeving speciale bevoegdheden creëert die alleen gelden aan de grenzen, waardoor normale rechten worden opgeschort, wat volgens hem de rechtsstaat aantast.
Zijn eigen zaak, waarbij materiaal van zijn computer werd gekopieerd en bewaard, onderging een vertraging van zes maanden voordat deze door rechters werd beoordeeld, wat volgens Laughland een ernstige procedurele overtreding is. Bovendien werd hij nergens van verdacht of beschuldigd, maar toch werd het bewaren van zijn materiaal gerechtvaardigd op basis van hypothetische 'machten', wat hij als zeer zorgwekkend beschouwt.
"Het lijkt erop dat het in beslag genomen materiaal dergelijke 'banden' niet aan het licht heeft gebracht, want ik heb niets teruggehoord van de Britse autoriteiten en ben nu zonder enig probleem naar het Verenigd Koninkrijk gereisd," aldus Laughland.
Hij betreurt ook dat de bevoegdheid van de Independent Reviewer zich niet uitstrekt tot de 2019 Counter-Terrorism and Border Security Act, die tegen hem en anderen werd gebruikt. Dit bevestigt volgens hem dat er geen effectieve controle is op deze bevoegdheden en dat het huidige systeem gebrekkig is.
Dat een dergelijke situatie zich voordoet in een land dat onder de bescherming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens valt, is verontrustend voor Laughland. Hij ziet dit als een bewijs dat "de rechten van de mens" slechts schijnrechten zijn die de weg openen naar dictatuur.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Zijn column moet leiden tot een brede discussie over de staat van de rechtsstaat in Groot-Brittannië en Europa, en heeft de aandacht gevestigd op de mogelijke gevaren van dergelijke wetgeving. Het blijft echter afwachten of zijn zorgen serieus worden genomen en of er daadwerkelijk stappen worden ondernomen om de rechten van burgers te beschermen en het evenwicht tussen veiligheid en vrijheid te herstellen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten