screenshot 2023 11 23 at 204019

- Mark Jongeneel - NSC: nieuwe naam met oude betutteling van het CDA

Opiniejan 25, 20:00
Terwijl Nederland worstelt met een aaneenschakeling van crises – van een stijgende armoede en een onhoudbare woningnood tot een ongecontroleerde vluchtelingenstroom en een ernstige bedreiging van onze voedselvoorziening – lijkt het Nieuw Sociaal Contract (NSC) zich te richten op zaken van beduidend minder gewicht. NSC-kamerlid Daniëlle Jansen uit Groningen wil nu roken in de auto verbieden als er kinderen meerijden. Is dit echt waar onze politici zich mee bezig moeten houden?
Laten we duidelijk zijn: niemand promoot roken in het bijzijn van kinderen. Maar in een tijd waarin Duitsland, de motor van de Europese economie, een recessie ingaat en de NAVO de situatie in Oekraïne lijkt te willen escaleren, moeten we ons afvragen of dit de dringendste kwestie is waar het NSC zich mee moet bezig houden.
De realiteit is dat veel Nederlanders worstelen met fundamentele problemen. De armoede neemt toe, de huizenmarkt is een complete chaos, en een groeiend aantal mensen is afhankelijk van de voedselbank. Daarnaast zorgt een ongekend migrantenprobleem, waarbij veel nieuwkomers uit zijn op economisch gewin, voor verdere druk op onze toch al overbelaste sociale voorzieningen. De verzorgingsstaat kraakt in haar voegen.
En hoe reageert het NSC van Pieter Omtzigt hierop? Door een motie in te dienen over roken in de auto. Dit soort symbolische politiek is een tekenend voorbeeld van hoe de 'kletsende klasse' de echte problemen negeert en zich in plaats daarvan richt op kleine, betuttelende maatregelen die weinig zoden aan de dijk zetten.
Het is hoog tijd dat onze politici de prioriteiten heroverwegen. We hebben leiders nodig die zich richten op de grote uitdagingen waar ons land voor staat, niet op het micro-managen van individueel gedrag. Het NSC, die zich presenteert als een frisse wind in de politiek, vervalt nu al in het oude patroon van bevoogdend en onrealistisch beleid van de partij waar het uit voorkomt, het CDA.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten