paul

-Paul Cliteur- 1 miljoen euro politiekosten om een demonstratie in Arnhem onmogelijk te maken

Opiniemrt 27, 17:00
De Gelderlander kwam met een opmerkelijke kop over de gebeurtenissen in Arnhem waarbij een grote politiemacht op de been werd gebracht om te voorkomen dat de Pegida-demonstratie zou doorgaan: “Grote politiemacht in Arnhem kost gemeenschap ruim een miljoen euro: ‘Wij konden en wilden geen enkel risico lopen’”.
Het plan was dat Pegida-voorman Edwin Wagensveld een koran zou verbranden, waarschijnlijk om te protesteren tegen de gewelddadige kanten van de islam. Nu kan men verwachten dat een dergelijke provocatieve daad geweldplegers aantrekt en tegen die geweldplegers moeten dan weer politieagenten worden ingezet.
Marcouch bedankt de stad Arnhem
Burgemeester Marcouch gaf op Linkedin toelichting op de gang van zaken: “Mijn grote dank voor onze stad, hoe mooi die reageerde op de gevaren van wanorde en extremistische dreiging rond het demonstratief in brand steken van een koranboek door Extreemrechtse hashtag#Pegida.”
De oplossing van Arnhem was geen “oplossing”
Marcouch lijkt hier de gang van zaken rond deze kwestie als een succes te willen voorstellen, een succes voor de aanpak van de burgemeester en voor de Arnhemse politie. Maar is dat wel zo? De demonstratie van Pegida is niet doorgegaan. En we hebben 1 miljoen aan politiekosten gemaakt om het de demonstrant Wagensveld onmogelijk te maken in Arnhem zijn plannen ten uitvoer te brengen. Nu denkt de burgemeester dat hij met een gebiedsverbod voor 6 maanden voor Wagensveld een belangrijke stap heeft gezet voor de bescherming van Arnhem tegen wat hij noemt “wanorde en extremistische dreiging”.
Politiekosten voor het niet laten doorgaan van een demonstratie
De werkelijkheid is echter wat minder rooskleurig. Arnhem heeft 1 miljoen euro betaald voor het niet laten doorgaan van een demonstratie. Dat is nogal opmerkelijk. Hoewel, “opmerkelijk”, het is natuurlijk volkomen absurd als je daar iets langer over nadenkt. En volstrekt nieuw ook. Doorgaans worden geldbedragen uitgetrokken om een demonstratie wel door te laten gaan. Maar in dit geval gaat het om politiekosten voor het niet laten doorgaan van een demonstratie. Doorgaans worden kosten gemaakt om de demonstratievrijheid te waarborgen. Nu worden kosten gemaakt om de demonstratievrijheid te beperken. Nogmaals, ik vermoed dat dit de eerste keer is in de Nederlandse geschiedenis dat zoiets gebeurt. De oplossing zal echter geen oplossing blijken. Pegida kan zich nu op een ander moment weer melden in Arnhem. En zo niet in Arnhem, dan wel in een andere stad. Overal zal zich hetzelfde probleem voordoen: geweldsdreiging jegens de leden van Pegida. En politiemacht om dat geweld te voorkomen.
De oplossing voor terroristisch geweld
Wat van belang lijkt voor een adequate aanpak van het probleem, is allereerst een goede analyse te maken van de oorzaken van het probleem. En dan is het verbranden van het heilige boek een deel van de oorzaken. Het andere deel is dat “contra-demonstranten” bereid zijn geweld te gebruiken. Die 1 miljoen politiekosten werd gemaakt om de contra-demonstranten op afstand te houden. Alleen al het feit dat zoiets nodig is, zou ons te denken moeten geven.
Je kunt kritiek leveren op de mensen die anderen provoceren met hun boeken (Rushdie), cartoons (Deense en Franse) of onsympathieke acties als een boekverbranding. Maar wat je ook kan doen, is benadrukken dat geweld als reactie daarop nooit het antwoord kan zijn.
Wat de contrademonstranten die nu met 1 miljoen euro politiekosten op afstand moeten worden gehouden duidelijk moet worden gemaakt, is dat je wel kan vinden dat iemand aanzet tot haat of discriminatie of een actie voert die beledigend is voor een bepaald geloof, maar dat je daarop nooit met geweld mag reageren. Wat je kan doen, is een klacht indienen bij het Openbaar Ministerie die de zaak voorlegt aan de rechter. En dan kan een demonstrant worden veroordeeld als hij in strijd heeft gehandeld met de Nederlandse wet.
Paul Cliteur is redacteur en medeauteur van The Fall and Rise of Blasphemy Law (2016): https://ap.lc/Wm1Gz
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten