Screen Shot 2021 10 11 at 124159

-Sid Lukkassen- 'Het democratische sprookje is uitgeblazen'

Opiniesep 01 2022, 11:29
Philippe Clerick strikes again – eerst trok hij de democratische geloofsbrieven van Paul Cliteur in twijfel. De aanval van Rusland op Oekraïne zou in wezen een aanval zijn op de democratie. Omdat Cliteur het niet opnam voor Oekraïne, zou hij de democratie in de steek hebben gelaten. Ik vond daar iets van – Nederland heeft in het Oekraïne-referendum van 2016 nu eenmaal met een overgrote meerderheid van stemmen aangegeven, de associatie tussen Oekraïne en de Europese Unie niet te willen. Paul Cliteur verdedigt dit standpunt: hij verdedigt de uitkomst van een brede, publieke en uiterst democratische discussie die in Nederland is gevoerd. Daarmee is hij een democraat, punt.
Maar nu heeft Clerick een vervolg op deze discussie geschreven. Daarin probeert hij toch wat te back walken. Hij stelt: “Ik vond het fout dat hij de democratische dimensie van de Oekraïense onafhankelijkheidsstrijd loochende met een ontoereikend argument, namelijk dat het Poetins aanval ingegeven was door geopolitieke motieven, niet door de bedoeling om de democratie in Oekraïne te vernietigen. Ik vond het een denkfout om de inzet en gevolgen van een conflict te herleiden tot de bedoeling.”
Dit is een verwarrende passage. In het eerste stuk wat Clerick schreef is de lijn duidelijk: Poetins veldtocht in Oekraïne is een aanval op ‘De Democratie’ en daarom moet Paul Cliteur achter Oekraïne staan in naam van ‘De Democratie’. Paul Cliteur doet dat niet, dus Paul Cliteur doet niet het goede. De geciteerde alinea maakt het water modderig. Clerick wéét dat Poetin Oekraïne binnenvalt met de intentie om ‘De Democratie’ te vernietigen. Hoe weet Clerick dit? Niettemin rekent hij Cliteur erop af, dat Cliteur een overzicht presenteert van geopolitieke en historische argumenten, om het conflict tussen Rusland en Oekraïne te duiden. Had Clerick liever gewild dat Cliteur zijn mening over het conflict zou baseren op aannames over Poetins motieven?
Misschien is het minder warrig, wanneer ik citeer uit het eerste artikel van Clerick: “Cliteur weigert de invasie in de Oekraïne een ‘aanval op de democratie’ te noemen. ‘Mr. Poetin is Oekraïne niet binnengevallen’, schrijft hij, ‘omdat hij daar een democratie om zeep wil helpen, maar vanwege geopolitieke redenen.’ Dat is een rare redenering: het is niet Poetins bedoeling om de democratie om zeep te helpen, dus pleegt Poetin geen aanval op de democratie. Alsof het om bedoelingen gaat!” 
Twee dingen zijn nu duidelijk. Ten eerste is het Clerick die de discussie over intenties en bedoelingen laat gaan, niet Cliteur. Ten tweede geeft Clerick kritiek op Cliteur, omdat Cliteur weigert de aanval in Oekraine te bestempelen als ‘aanval op De Democratie’. Het is dus Clerick die wil dat het Oekraïne-conflict wordt geduid in termen van hyperwaarden – ‘een eindstrijd om het lot van de democratie’ – in plaats van in geopolitieke belangen. Deze twee feiten maken de ‘back walk’ in zijn meest recente artikel, huichelachtig.
Nu dit punt is gemaakt, wil ik nog twee punten maken. Als eerste zal ik ingaan op het Poetin-verstehen, ten tweede op het lot van onze democratie.
Dit eerste punt is wat breder dan het stuk van Clerick. Als je pleit voor een einde aan het Oekraïne-conflict dat voor beide partijen een aftocht biedt zonder al te veel gezichtsverlies, dan zul je worden bestempeld als ‘Poetin-vriendje’. Mensen als Cliteur en Ralf Dekker, zeggen het één en ander over bijvoorbeeld de Minsk-akkoorden van 2015: ze gaan in op de historische totstandkoming van de huidige oorlog. Maar ik doe dat niet in mijn artikel – ik ga niet in op Poetins motieven. Ook ga ik niet in op de Russische historisch-culturele en militair-economische belangen in Oekraïne. Evenmin laat ik me uit over de vraag of de VS en de EU de Russische invasie hebben ‘uitgelokt’. Dit alles is irrelevant voor mijn standpunt. De uitkomst van het Oekraïne-referendum in 2016 was eenduidig: Nederland wil Oekraïne niet bij de EU. Het Nederlandse volk zit niet te wachten op een militair conflict in Oekraïne waar de EU-lidstaten in worden meegezogen. Een ware democraat in Nederland, verdedigt dit standpunt. Basta.
Had Clerick mijn standpunt in 2014 gevraagd, toen ik Avondland en Identiteit schreef, dan had ik waarschijnlijk een genuanceerder antwoord gegeven. Maar door alles wat ik de afgelopen acht jaar zag gebeuren, is een conflict met Rusland gewoon geen haalbare kaart meer. In 2015 had Europa nog wakker kunnen worden: weg met het cultuurmarxisme binnen de EU-instituties, Europa de-islamiseren (waarmee ook de olie- en islamstaten hun greep op ons zouden hebben verloren). Een harde en krachtige lijn tegenover de Russische expansie in het Oosten, zodat Rusland Europa weer zou respecteren vanuit een wederzijds verstaan van kracht en eigenwaarde. En dan allemaal samen wakker worden tegenover China en de uitbreiding van het Belt and Road Network, waarover ik op acht september overigens zal spreken in Brussel.
Anno 2022 is dit geen haalbare kaart meer. De EU is een cultuurmarxistisch instituut geworden, in handen van kosmopolieten en technocraten die via transnationale instituties cultuurmarxisme doorvoeren. Zelfs al zou Oekraïne de oorlog winnen van Rusland en daarna bij de EU komen, dan zou dit geen argument zijn vóór democratie. De EU legt nationale democratieën lam en overvleugelt ze. Landen als Hongarije en Polen worden voortdurend geïntimideerd en afgeperst: hetzelfde is meermaals met Italië gebeurd. De schuldencrisis in Cyprus van 2012-2013 is ook tekenend, toen spaargeld van burgers werd geconfisqueerd om de EU te betalen.
Binnen de huidige EU is het zo dat als een lidstaat geen experimentele hormooninjecties wil voor kindjes van zes jaar oud om van geslacht te veranderen, dat je dan al op een zwarte lijst komt en financieel wordt afgeknepen omdat je ‘de rechtstaat’ en ‘de mensenrechten’ zogezegd niet respecteert. De huidige Oekraïners koppen kogels aan het front om bij deze EU te mogen – dat wordt nog een mooie deceptie. Vanzelf krijgen ze ook tienduizenden moslims en Afrikanen om te onderhouden, onder de huidige EU-richtlijnen van bevolkingsverplaatsing en het nivelleren van asielaanvragen.
Wellicht trekken de Oosterse lidstaten zich vanzelf terug uit de EU zodra ze onder de meest decadente West-Europese gekkigheid niet meer uit kunnen. Tegen die tijd zijn onze afdrachten al lang en breed opgegeten, en zijn we zelf vergrijsd en verarmd. Niets hiervan brengt ‘De Democratie’ in Oekraïne ook maar één stap dichterbij – het ís en blijft onzinnig om het conflict over dat land te duiden in termen van hyperwaarden.
Een commentator die reageerde op het artikel van Clerick, zag het nog het scherpst: als iemand zegt dat de oorlog in Oekraïne draait om ‘De Democratie’, dan bedoelen ze iets anders. Namelijk dat democratie het efficiëntste middel is om de domme massa (en de gemanipuleerde intelligentsia) te doen aanvaarden dat de macht ligt bij het internationaal grootbedrijf.
Wat stellen die democratieën, waarvoor zogezegd gevochten wordt, nu helemaal voor? In België kan het Vlaams Belang netto veel meer stemmen halen dan een Waalse socialistische partij, en evenveel zetels krijgen in het parlement. In de VS is de democratie zó versmolten met het grote geld achter de mediacampagnes, dat wie niet over minimaal een paar miljard dollar beschikt, geen enkele kans maakt. Dit houdt in dat de politieke kandidaat uiteindelijk de boodschap van grote donateurs zal moeten verkondigen, en blijft daar ook tijdens de uitoefening van het mandaat min of meer aan gebonden. Dankzij het verhaal van de Hunter Biden laptop weten we al dat er op ongekend grote schaal is gefraudeerd door Big Tech om Joe Biden de verkiezingen te laten winnen.
(Artikel gaat verder onder de oproep ons te steunen in deze barre tijden)
Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!
In Nederland slaan oproepen om in het buitenland ‘De Democratie’ te verdedigen als een tang op een varken. Nederland kent onder meer: een premier die een staatssecretaris wegstuurt (dit kan zonder inbreng van de monarch of van het parlement alléén in een presidentieel stelsel, wat Nederland niet heeft), die vergekozen Kamerleden benoemt in een demissionair kabinet, ministeries die weigeren openheid te geven aan het parlement, ministers die staatszaken versturen via privé email accounts, ambtenaren die bewust desinformatie voorleggen aan het parlement, veiligheidsdiensten die buiten alle boeken om dossiers aanleggen over kritische burgers en politici van de oppositie. Ouders die hun kinderen worden afgenomen van de staat en in de financiële afgrond worden geduwd. Strafprocessen tegen de oppositieleider met interventies en aansturing op het hoogste ministeriële niveau. Dit is allemaal gaande, het zijn feiten.
Nog los van dit alles kan een democratie sowieso alleen functioneren binnen een zekere homogeniteit van de bevolking. Wetten en normen in een land zijn uitvloeisels van de waarden van de inwoners – dit alles wordt cultureel en demografisch bepaald. Demography is Destiny. Als je geen samenhangend verhaal meer kunt produceren omdat je zoveel instroom hebt van niet-Westerse immigranten, dan is het einde verhaal voor de democratie. Dan krijg je tribalisering. Dus als Philippe Clerick stelt dat ik wat kritisch en cynisch schrijf over ‘De Democratie’, dan weet de lezer nu waarom. Het feest der democratie is binnen het Westen ten einde – laten we de Oekraïners geen sprookjes voorhouden.
Volg Sid Lukkassen via Telegram: https://t.me/SidLukkassen  Sid ondersteunen via BackMe blijft ook belangrijk en welkom. Draag uw steentje bij aan Sids belangrijke werk! Veel dank!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten