caroline van der plas bbb 9o1a6867

BBB verwerpt CPB-rekenmethodologie en laat verkiezingsprogramma onafhankelijk doorrekenen

Politieknov 08 2023, 13:00
Caroline van der Plas (BBB) heeft aangekondigd dat ze het verkiezingsprogramma van haar partij onafhankelijk laat doorrekenen. Hiermee wil ze de kiezers inzicht bieden in de financiële en beleidseffecten van de BBB-plannen, zonder de tussenkomst van het Centraal Planbureau (CPB). De keuze van BBB om niet op het CPB te vertrouwen voor de doorrekening van hun programma is opvallend. Van der Plas en BBB beweren dat de rekenmethodologie van het CPB te beperkt is en niet goed aansluit op hun langetermijnvisie.
Het CPB berekent doorgaans de effecten van beleid tot slechts vier jaar vooruit, terwijl BBB van mening is dat plannen over een termijn van twintig jaar moeten worden beoordeeld om een realistischer beeld te krijgen van de impact op de samenleving. Dit weerspiegelt de nadruk die de partij legt op duurzaamheid en investeringen op de lange termijn, vooral in zorg en onderwijs. BBB heeft ervoor gekozen om enkele onderdelen van haar programma zelf door financiële specialisten en economen te laten doorrekenen.
Voormalig CPB-hoofd Overheidsfinanciën, Wim Suyker, heeft kritiek geuit op het BBB-programma, waarbij hij het als "te mager en onvoldoende uitgewerkt" heeft bestempeld. Suyker heeft op eigen initiatief de plannen doorgerekend, waarbij hij aangaf dat de vaagheid van de BBB-plannen het hem onmogelijk maakte om een goede berekening te maken. De aangegeven gevolgen van het BBB-programma variëren sterk, met Suyker die waarschuwt voor een mogelijk overheidstekort van 7 miljard euro, terwijl Van der Plas dit als aanzienlijk lager beschouwt dan wat in de Tweede Kamer wordt beweerd.
De beslissing van BBB om haar verkiezingsprogramma onafhankelijk door te rekenen tonen aan dat de partij erg haar best doet om serieus genomen te worden, zeker na eerdere teleurstellende mediaoptredens van Caroline van der Plas, die vanavond hiermee ongetwijfeld geconfronteerd zal worden wanneer ze aanschuift bij de heren van VI.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten