DDS Kamerleden 008

DNPP: Forum voor Democratie blijft de grootste ledenpartij van Nederland met 61.000 leden

Politiekfeb 22 2023, 18:00
Het aantal leden van politieke partijen in Nederland is in 2022 licht gestegen, volgens gegevens van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. In totaal zijn er nu ongeveer 312.000 leden bij de landelijke partijen, wat een toename van 1,3% is ten opzichte van het voorgaande jaar.
De grootste partij van Nederland is Forum voor Democratie (FVD), met ruim 61.000 leden. Dit betekent een stijging van 4,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is al tien jaar geleden dat een partij zoveel leden had, de laatste keer was het CDA in 2012. Andere partijen die aanzienlijke groei hebben doorgemaakt zijn de BoerBurgerBeweging (BBB), die haar ledenbestand zag verviervoudigen tot bijna 11.000 (356%), en Belang van Nederland (BVNL), dat met de helft groeide (47,1%). Opvallend is dat het hier om relatief jonge partijen gaat. Forum is gestaag gegroeid sinds de oprichting in 2017 en de BBB en het BVNL zijn vlak voor en vlak na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 opgericht.
Ondertussen daalde het aantal leden van de PvdA voor het eerst sinds de oprichting in 1946 tot onder de 40.000 (-2,5%). De PvdA is echter nog steeds de op één na grootste partij qua ledenaantal. GroenLinks bleef min of meer stabiel (+1,1%). Het CDA, dat tot 2020 de grootste partij was, zag een verlies van bijna 3.000 leden (-8,4%) en staat nu op de vijfde plaats na de SP, die min of meer stabiel bleef (-0,1%). D66 verloor 1.800 leden (-5,7%) en staat op de zesde plaats. Opvallend is de tiende plaats van de VVD, die ongeveer 2.700 leden verloor (-10,3%). Hoewel de partij momenteel de grootste is in de Tweede Kamer, staat zij wat betreft het ledenaantal in de middenmoot.
Het percentage van de kiesgerechtigden in Nederland die lid zijn van een politieke partij blijft stabiel op 2,8%. Dit betekent dat ongeveer 380.000 mensen lid zijn van een politieke partij. Deze organisatiegraad was ook hetzelfde voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021, maar was hoger dan de 2,4% bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De cijfers van het DNPP geven aan dat het politieke landschap in Nederland in beweging blijft. Terwijl sommige partijen stabiel blijven, groeien andere partijen snel en verliezen andere partijen leden. Het is nog afwachten hoe dit zich zal vertalen in toekomstige verkiezingen. Het zal voor de FVD haters een tegenvaller zijn dat FVD blijft groeien.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten