asielzoekers

Enorme puinhoop in Ter Apel aanstaande: Inspecties noemen de situatie "uiterst kritisch"

Politieknov 01 2023, 10:30
De inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd hebben onlangs de alarmbellen geluid over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Ze omschrijven de situatie als "uiterst kritisch" en roepen alle bestuurslagen, van gemeenten tot het Rijk, in een brief op om het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te ondersteunen bij het verbeteren van de opvang.
In Ter Apel verblijven momenteel veel meer mensen dan de beschikbare ruimte toelaat. Dit geldt met name voor alleenstaande minderjarigen, voor wie "structureel te weinig plekken" beschikbaar zijn. Het risico dat zij gedwongen worden om buiten te slapen, wordt met de dag groter.
De overbevolking en ontoereikende voorzieningen in Ter Apel zijn het directe gevolg van een falend migratiebeleid. De voortdurende toestroom van migranten brengt een enorme druk met zich mee, niet alleen op de opvangfaciliteiten, maar ook op de omliggende gemeenschappen en de samenleving als geheel.
De problemen in Ter Apel zijn slechts het topje van de ijsberg. De onveilige werksituatie voor COA-medewerkers en de overlast die asielzoekers veroorzaken in de nabijgelegen dorpen zijn geen geïsoleerde incidenten. Ze weerspiegelen de groeiende uitdagingen waarmee Nederland en vele andere Europese landen worden geconfronteerd als gevolg van ongecontroleerde migratie.
Deze problemen moeten niet lichtvaardig worden opgevat. Naast de directe gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en medewerkers van de opvangcentra, moeten we ook de ernstige gevolgen van migratie voor de samenleving als geheel onder ogen zien. Te veel migranten belanden in de criminaliteit wanneer ze geen asiel krijgen, wat een last legt op het rechtssysteem en de veiligheid van de burgerij in gevaar brengt.
De situatie in Ter Apel onderstreept opnieuw dat het hoog tijd is om de migratieproblematiek serieus aan te pakken. Dit betekent niet dat we ons moeten afsluiten voor mensen in nood, maar wel dat we een verantwoordelijk en beheerst migratiebeleid moeten voeren dat de belangen van zowel nieuwkomers als de ontvangende samenleving in overweging neemt.
Het is tijd voor een eerlijk en open debat over migratie, waarbij we niet alleen kijken naar de rechten en behoeften van degenen die asiel zoeken, maar ook naar de gevolgen voor de samenleving en de veiligheid van onze medeburgers. Alleen op die manier kunnen we een duurzame oplossing vinden voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in Ter Apel en elders in Europa.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten