screen shot 2022 05 12 at 15

EU-baas Von der Leyen sloot miljardendeal met Pfizer, Van Houwelingen (FVD) stelt Kamervragen

Politieksep 16 2022, 14:00
In het geheim kocht Ursula von der Leyen 1,8 miljard vaccinatiedoses van Pfizer. Maar dat mag zij helemaal niet doen. Pepijn van Houwelingen stelt Kamervragen over deze opmerkelijke gang van zaken  
Deze week werd bekend dat de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, op eigen houtje met farmareus Pfizer heeft onderhandeld over de aankoop van 1,8 miljard doses van het ‘vaccin’ tegen corona. Tekenend voor de handelswijze van EU-bureaucraten, die steeds vaker te werk gaan zonder mandaat en zonder het parlement in te lichten. In dit geval ging het om een megacontract met een totale waarde van tientallen miljarden euro’s.
De Europese Commissie weigert openbaar te maken hoeveel de EU precies heeft betaald voor de deal met Pfizer. Verschillende Europarlementariërs, waaronder Marcel de Graaff van FVD, dienden vragen in bij de Commissie, maar werden zonder antwoord afgewimpeld.
(Artikel gaat verder onder de oproep ons te steunen in deze barre tijden)
Een oproep van de redactie: door de coronacrisis, de energiecrisis, de inflatiecrisis ´én de koopkrachtcrisis heeft DDS het ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!
Het heeft er alle schijn van dat het hoogste EU-orgaan zich aan democratische controle probeert te onttrekken. Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen stelt Kamervragen aan de minister van VWS over het totale gebrek aan transparantie.
  1. Is de minister het met ons eens dat deze gang van zaken absoluut niet door de beugel kan?
  2. Hoe beoordeelt de minister dit gedrag en gaat de minister voorzitter Von der Leyen aanspreken op dit nieuws?
  3. De Europese Rekenkamer geen antwoord heeft gekregen op vragen om opheldering rond deze gang van zaken, kunnen wij dus van de minister verwachten dat zij Von der Leyen om opheldering gaat vragen?
  4. Is de minister ervan op de hoogte dat Von der Leyen weigerde inzage te geven in haar tekstberichten die ze naar de topman van BioNTech-Pfizer verstuurde? En dat de Europese Ombudsman dit als wanbestuur betitelde? Is de minister het eens met de beoordeling van de Ombudsman? Hoe beoordeelt de minister een dergelijke weigering van transparantie?
  5. Is de minister bereid om - eventueel in Europees verband - te pleiten voor een onderzoek naar de aanbesteding van deze vaccins?
  6. Is de minister het met ons eens dat de rol van Von der Leyen goed onderzocht moet worden omdat er uiteindelijk in mei 2021 een megacontract met BioNTech-Pfizer is getekend waar tientallen miljarden euro’s mee gemoeid zijn?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten