Filmpje! Ralf Dekker (FVD) op de bres voor het Nederlands als voertaal aan de Universiteit

Politiekfeb 02 2023, 15:00
Deze week was er een debat over de internationalisering in het hoger onderwijs. FVD sneed een heel belangrijk onderwerp aan waar veel Nederlandse studenten tegen aanlopen. Dat er steeds minder studies in het Nederlands worden gegeven. FVD Tweede Kamerlid Ralf Dekker vindt dat dit zo snel mogelijk moet veranderen en diende daar een motie over in. Verder diende Dekker een motie in om de huisvesting voor Nederlandse studenten te verbeteren.
De internationalisering in het hoger onderwijs is een trend die is ontstaan door de globalisering en door financiële prikkels. Universiteiten hebben te maken met een dalende rijksbijdrage per student en proberen daarom geld te vinden door buitenlandse studenten aan te trekken. In 2021 studeerden 115.000 internationale studenten in Nederland, waarvan 23% op universiteiten en 40% als eerstejaars studenten. Bijna een derde van de bacheloropleidingen wordt in het Engels gegeven en in driekwart van de masteropleidingen is Engels de voertaal.
Aan de ene kant vindt FVD internationalisering in het hoger onderwijs positief, omdat het studenten een ruime blik op de wereld biedt en de wetenschappelijke onderzoeksvelden vaak internationaal zijn. Echter, de steeds verdergaande internationalisering kent ook nadelen, zoals overbelasting van capaciteit en infrastructuur en problemen met huisvesting.
Er wordt momenteel overwogen om de instroom van buitenlandse studenten te beperken of tijdelijk de actieve werving te staken. Dit vindt FVD verstandig, omdat tienduizenden Nederlandse studenten nog bij hun ouders wonen terwijl ze wanhopig op zoek zijn naar een eigen woning. Bovendien worden veel Nederlandse studenten buitengesloten bij activiteiten en evenementen, die vaak in het Engels zijn.
In plaats van te focussen op het aantrekken van buitenlandse studenten, zou het hoger onderwijs meer aandacht moeten besteden aan de verbetering van de leefomstandigheden van Nederlandse studenten en de versterking van de Nederlandse taal en cultuur vindt FVD. Dit kan door bijvoorbeeld meer Nederlandse scripties en activiteiten te organiseren en door de verbetering van huisvesting en ondersteuning voor Nederlandse studenten.
Moties FVD
Daarom heeft FVD gisteren twee moties ingediend met de volgende strekking. In de eerste motie verzoekt FVD de regering de belangen van Nederlandse studenten voorop te stellen en de voorrangsregelingen voor huisvesting van internationale studenten te doen beëindigen. Veel internationale studenten kunnen in veel Nederlandse steden via een voorrangsregeling aan huisvesting komen. Dit is natuurlijk een bezopen regeling in een tijd van woningnood. De andere motie ging dat de Kamer zich uitspreekt dat universitair onderwijs in de Nederlandse taal een waarde en doel op zichzelf vertegenwoordigt, dat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als een belangrijk uitgangspunt voor beleid zou moeten hanteren. FVD wil dus dat de voertaal aan de universiteit Nederlands blijft. 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten