shutterstock 1660250275

Groningen eist minstens 30 miljard euro van de Nederlandse overheid als compensatie voor de jarenlange gaswinning

Politiekmrt 31 2023, 18:00
Groningen eist minstens 30 miljard euro van de Nederlandse overheid als compensatie voor de jarenlange gaswinning in de provincie. Het geld moet worden gebruikt voor verbetering van de leefbaarheid, sociale samenhang en het aardgasvrij maken van alle woningen in de provincie. Het voorstel is opgesteld door de provincie Groningen, tien gemeenten die te maken hebben gehad met aardbevingen als gevolg van de gaswinning en twee waterschappen. Het voorstel is ook besproken met de Groninger Bodem Beweging, een belangenorganisatie van inwoners.
De parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft vorige maand geoordeeld dat Nederland een ereschuld heeft aan Groningen, omdat de belangen van Groningers bij de gaswinning structureel zijn genegeerd. Groningen heeft Nederland meer dan 60 jaar lang voorzien van goedkoop aardgas, maar slechts 1 procent van de opbrengsten kwam ten goede aan de provincie. De commissie berekende dat de Nederlandse overheid er ruim 360 miljard euro aan heeft verdiend. Daarom vinden Groningse bestuurders en belangenorganisaties het hoog tijd dat er iets terug wordt gedaan, los van het herstel van de schade aan huizen en cultureel erfgoed.
Het voorstel van Groningen legt de nadruk op de aanpak van de structurele armoede en hoge werkloosheid in het gebied. Daarnaast moet de jeugd meer ontwikkelingskansen krijgen en moeten er meer voorzieningen voor ouderen komen. De helft van de 30 miljard euro die wordt geëist, wil Groningen besteden aan leefbaarheid en sociale cohesie. Om alle woningen in de provincie in 2035 aardgasvrij te maken is 7,5 miljard euro nodig. Voor een investeringsfonds is nog eens 5 miljard euro nodig.
Commissaris van de koning René Paas vindt dat Groningen met deze eisen heel redelijk is en dat het bedrag gemakkelijk kan worden opgebracht als je het afzet tegen de omvang van de rijksbegroting. Hij stelt dat Nederland een ereschuld heeft aan Groningen en dat de betrokkenheid van de staat ten minste een generatie moet duren.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten