Kijk! FVD-held Gideon van Meijeren sloopt Dilan Yesilgöz: 'We leven in onvrijheid, niet in een rechtsstaat'

Politieknov 16 2022, 16:00
In de Tweede Kamer heeft Gideon van Meijeren (FVD) een schitterende toespraak gegeven waarin hij de elites die ons land kapotmaken werkelijk totaal sloopt. Hij legde op rustige, maar gepassioneerde toon uit dat deze elites de democratie en de rechtsstaat hebben afgeschaft. Dilan Yesilgöz, die zich zegt in te zetten voor 'verdediging van de rechtsstaat,' kan dan ook totaal niet serieus genomen worden.
"Direct nadat Dilan Yesilgöz aantrad als nieuwe minister van Justitie gaf zij aan, en ik citeer: 'Ik ga de rechtsstaat koesteren, verdedigen en versterken.' Wat zij had moeten zeggen is: ik ga de rechtsstaat herstellen," begon Van Meijeren zijn inbreng. "We leven momenteel namelijk feitelijk niet in een rechtsstaat, maar in een staat van onrecht. Ongekend onrecht."
"Alle fundamentele principes van een rechtsstaat worden met voeten getreden," ging de FVD'er verder. "Onze grondrechten, het legaliteitsbeginsel, de machtenscheiding, en de onafhankelijke rechtspraak: ze zijn stuk voor stuk niets meer waard. We hebben te maken met een overheid die niet de belangen van het volk, maar de belangen van de elite dient. Een elite die er alle blijk van geeft zoveel mogelijk macht en controle naar zich toe te willen trekken."
"Onze overheid heeft zich hiermee tegen de eigen bevolking gekeerd. De regering heeft zich openlijk achter de internationale Agenda 2030 geschaard, en de uitrol daarvan gaat logischerwijs en ook aantoonbaar ten koste van onze vrijheden en onze rechten."
Daarna stelde hij dat "de ene na de andere crisis wordt misbruikt, of zelfs gecreëerd, om de bevolking bang en dus manipuleerbaar te maken. Bange mensen die geloven dat we daadwerkelijk worden bedreigd door een zogenaamd heel groot gevaar, waartegen alleen de overheid ons kan beschermen [...] die bange mensen zijn graag bereid om vrijheden en rechten in te leveren voor bescherming tegen dat gevaar."
En nee, het is niet "toevallig" dat deze crises vervolgens ons in onze primaire levensbehoeften raken, van energie tot voedsel en water. Het is steeds de schuld van van alles en nog wat, zei Van `Meijeren, maar op de één of andere manier nooit van de overheid zelf; de overheid wiens beleid dit juist veroorzaakt. Maar dat kunnen we niet hardop zeggen. We mogen het niet eens denken. Want de overheid "zou het beste met ons voor hebben" en ons zo'n mooi mogelijk leven willen geven. LOL, kuch, proest.

Totalitaire controlestaat

Alleen moet de overheid daarvoor wel nog meer controlebevoegdheden krijgen. Elk jaar weer. Meer, meer, meer. "We worden dus voor onze meest primaire levensbehoeften afhankelijk gemaakt van onze overheid." Maar, zei Van Meijeren, als dat gebeurt werkt de overheid feitelijk niet meer voor het volk, zoals het hoort, maar andersom. "We worden waarlijk slaaf gemaakt." Er komen nieuwe plannen: CO2-budgetten, QR-codes, en straks natuurlijk ook nog eens de Digitale Euro. "Alle aspecten van het leven..." kunnen straks centraal gereguleerd worden," legde Van Meijeren uit. Dát is de bedoeling van al die plannen waar we steeds meer over horen.
"We zien dus om ons heen te optuiging van een totalitaire controlestaat," ging hij verder. "En iedereen die daar vragen bij stelt, die moeten worden kaltgestelt. Wie twijfelt aan de goede bedoelingen van de overheid wordt weggezet als een 'complotdenker' en daarmee als 'staatsgevaarlijk.' In het laatste dreigingsbeeld terrorisme heeft de minister van Justitie zelfs laten opschrijven dat het geloven in complottheorieën kan leiden tot terroristisch handelen." Ongelooflijk genoeg wordt daarbij als voorbeeld genoemd kritiek op de rol en de handel en wandel van het World Economic Forum.
Deze situatie is ronduit eng, zei Van Meijeren; dat de staat denkt dat ze kan bepalen wat nepnieuws is en wat niet, wat wel gezegd mag worden en wat niet. Er zijn al journalisten geweest - van BlckBx - die letterlijk politie aan de deur hadden staan omdat ze "een complotdenker" geïnterviewd zouden hebben. Eén zo'n journalist vroeg de dienstdoende agent toen wat wat een complotdenker dan precies is. "Iemand die volledig tegenovergesteld doet en denkt als wat de overheid verwacht," was het antwoord. "Dus [zo iemand] kan er kennelijk op rekenen dat hij gezien wordt als een terrorist en ook zo wordt behandeld."
Daarop brak Van Meijeren een lans voor David Icke, die hij "een Britse historicus" noemde. "Iemand met een onwelgevallige mening, die door de overheid wordt aangemerkt als een 'complottheorie,' wordt beschouwd als een terrorist en mag hierdoor zijn recht op de vrijheid van meningsuiting niet uitoefenen!" Maar ondertussen, zei Van Meijeren, doet de minister er wel álles aan om mensen die écht lid zijn van een échte terreurorganisatie terug naar Nederland te halen.
"Voorzitter," concludeerde Van Meijeren daarop, "alles wat ik benoemd heb wijst op een staat die zich gekeerd heeft tegen de Nederlandse bevolking, tegen onze vrijheden, tegen onze grondrechten... kortom, tegen onze rechtsstaat zélf."

Boze Kamerleden

Een prima verhaal, maar natuurlijk werden álle leden van het partijkartel weer heel boos op Van Meijeren. De ene na de andere kartelistas zette de aanval op hem in. Een volstrekt onbekende mafkees kwam naar voren die stelde dat Icke een "holocaustontkenner" is - wat een regelrechte leugen is. Van Meijeren ging de confrontatie daar dan ook over aan. Hij is niet bekend met dergelijke 'ontkenningen,' zei Van Meijeren. Graag wil hij dan ook heel snel bewijs zien dat deze beschuldiging klopt. Want wat hij heeft gezien zijn beelden van Icke, die onlangs opgenomen zijn, waarin hij luid en duidelijk zegt dat de holocaust "natuurlijk heeft plaatsgevonden!" 
"Het lijkt erop dat mevrouw Kuik (CDA) met open ogen in de valkuil van desinformatie en fake news is getrapt, en klakkeloos overneemt wat er wordt gezegd en geschreven over deze man." Dus graag even aantonen dat hij dit heeft gezegd. Waar. Wanneer. Toe dan?
Kuik gaf daar geen antwoord op. Ze ging gewoon verder op iets anders. De reden? Hij heeft dat nooit gedaan en ze weet dat. Moet je je voorstellen hoe in- en inslecht deze mensen zijn, deze Kamerleden van het partijkartel. Ze roepen zulke beschuldigingen, ze maken iemand helemaal zwart, ze ontnemen iemand zijn grond- en mensenrechten... en doen dat op basis van informatie waarvan ze weten dat die onjuist is.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Het eitje van Afshin Ellian kwam ook langs. Die VVD'er. Geen idee. Boeit ook niet. Hij doet braaf wat Mark Rutte wil. Zijn aanval? Van Meijeren had het lef om te zeggen dat de staat zich tegen het volk had gekeerd. Dat mag niet gezegd worden. Want Afshin komt uit Iran en daar is het nog veel erger.
Van Meijeren ging daar even helemaal los op. Hij was het ermee eens dat hij die dingen tot een paar jaar geleden alleen in dat soort landen gezien had. Maar de afgelopen twee jaar heeft hij gezien hoe vreedzame demonstranten systematisch in elkaar geslagen zijn door de politie. Hoe 'ongevaccineerden' hun rechten zijn ontnomen. Dus het systeem, dat nog steeds een 'democratische rechtsstaat' genoemd wordt maar dat niet is, is het probleem. En dat af en toe een agent vervolgd wordt, tja, dat is niet indrukwekkend.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten