Kijk! Gideon van Meijeren in de clinch met HELE partijkartel: ook Caroline van der Plas WOEST

Politiekfeb 16 , 8:30
Gistermiddag is het er in de Tweede Kamer hard aan toegegaan tussen Gideon van Meijeren (FVD) en, nou ja, het hele kartel. Hij had zelfs een keiharde botsing met BBB-leider Caroline van der Plas die er door kijkers van beschuldigd wordt dat ze "aan het gaslighten" was.
"Voorzitter, we zitten in de nasleep van wat ik zie als misschien wel de grootste misdaad tegen de menselijkheid sinds de Tweede Wereldoorlog," begon Van Meijeren zijn inbreng. Natuurlijk was dit direct tegen het zere been van het voltallige partijkartel. En dus wist je dat ze hem zouden aanvallen. Nou, ze stelden wat dat betreft niet teleur.
Vervolgens 'maakte Van Meijeren het nog erger' door te beginnen over de oversterfte... en daarbij niet een verband te leggen tussen corona en die oversterfte, maar tussen de vaccins. "Sinds begin 2022 is er een enorme afname van corona en momenteel overlijdt er vrijwel niemand meer aan," aldus de FVD'er. Maar de oversterfte blijft torenhoog.
Hoe kan dat?
Nou, Van Meijeren heeft wel een theorie. "Je ziet dat de oversterfte bijna volledig in lijn loopt, zowel in binnen- als buitenland, met de vaccinatiecampagnes," zei de FVD'er namelijk. "Na iedere prikronde zien we weer een piek in de oversterfte." In de zomer werd er niet geprikt en nam de oversterfte af. Vervolgens werd er weer "geprikt" in oktober en weer ging de oversterfte fors omhoog, aldus Van Meijeren.
Er is in zijn ogen een "duidelijke correlatie tussen de experimentele coronavaccins en de oversterfte." Dat betekent niet automatisch ook dat er een causaal verband is. Dat wil hij dus laten onderzoeken. Maar dit soort onderzoeken worden voortdurend tegengehouden, ook nu weer.
Waarom, vroeg Van Meijeren zich af, worden alle voorstellen van FVD om dit te onderzoeken steeds weer genegeerd? Dit terwijl een motie van Omtzigt die "heel zwak" is omdat hij alleen naar de oversterfte tot eind 2021 wil kijken, wel geaccepteerd wordt .
Volgens Van Meijeren is dit gebeurd omdat de héle Kamer niet de waarheid wil achterhalen maar wél wil kunnen zeggen "dat we de oversterfte onderzoeken." En ja, zegt hij, het speelt in zijn ogen ook een rol dat meerdere mensen daar in de Kamer vermoeden of bang zijn dat er een causaal verband ís. "Daar zit u natuurlijk niet op te wachten," aldus Van Meijeren, "want u heeft allemaal - ook de PVV, ook BBB, ook NSC - de vaccinaties omarmd, gepromoot en wil natuurlijk niet dat de zorgen van FVD over de veiligheid en effectiviteit volledig terecht waren."

Van Meijeren vs. Agema

Natuurlijk reageerde de hele Kamer furieus op Van Meijerens verhaal. Fleur Agema van de PVV was daarentegen behoorlijk rustig. Zij kwam naar voren en zei: "Ja, oversterfte als gevolg van vaccinatieschade is denkbaar, ik heb niets anders net ingebracht." Met andere woorden, zij wilde bevestigen dat ze de theorie hierover helemaal niet bij voorbaat afkeurt.
Van Meijeren zei daarop dat Agema voor zover hij weet gezegd heeft dat de coronavaccins voor "ondersterfte" heeft gezorgd. Daarnaast heeft zij, vond Van Meijeren, steeds weer gepleit voor "meer, meer, meer injecties.... Dit terwijl na elke prikronde de oversterfte weer toenam."
"Vaccinatieschade is denkbaar," zei Agema daarop nogmaals. "Daarom heb ik daar ook vragen over gesteld. Maar we weten ook allemaal dat de coronastrategie in die periode zorgde voor opschaling van de coronazorg in ziekenhuizen en tegelijkertijd een afschaling van de reguliere ziekenhuiszorg en het verloren gaan van 460.000 (!!!) gezonde levensjaren... Dat kan toch ook tot oversterfte hebben geleid?"
Van Meijeren bevestigde dat en onderstreepte ook dat de PVV zich verzet heeft tegen vaccinatiedwang. "Maar dat neemt niet weg dat mevrouw Agema zich een fervent voorstander heeft getoond van de vaccinaties en alle moties die erop gericht waren meer te vaccineren [...] zijn allemaal door de PVV gesteund."

Van der Plas furieus

Anders dan Agema kon BBB-leider Van der Plas zich niet inhouden. Zoals we vaker gezien hebben met Van der Plas kan ze het niet verkroppen als ze harde kritiek krijgt - zeker niet vanuit rechtse hoek.
"Ik vraag me af waar u mij en de PVV nou precies van beschuldigt," begon ze haar interruptie van Van Meijerens toespraak, "want ik hoorde zeggen promotie van vaccinaties... maar wat is nou precies de beschuldiging?"
Van Meijerens antwoord daarop was dat zijn kritiek op de héle Kamer gericht was, niet alleen op PVV en BBB. En die kritiek is dat ze allemaal altijd voorstander zijn geweest van alle 'vaccinatierondes.' Dat ze nooit kritische vragen gesteld hebben over de veiligheid en effectiviteit.
"Mevrouw Van der Plas bleef altijd muisstil" als FVD'ers moties indienden tegen de vaccinatierondes zei Van Meijeren, "en heeft zich altijd een warm voorstander getoond van het vaccineren van de bevolking. Zij het vrijwillig, maar dat maakt het niet minder schadelijk voor de mensen die mogelijk 'vrijwillig' een vaccinatie hebben genomen - hoewel daar toch niet echt sprake van was - en nu in het ziekenhuis liggen of zijn overleden."
Daarop zei de BBB-leider dat "warm voorstander" een "groot woord" is. "Mensen die dat vrijwillig hebben, bijvoorbeeld kinderen met zware aandoeningen [...], natuurlijk, die ouders ga ik niet tegenhouden om een vaccinatie te halen." Daarop hield ze een heel verhaal over arme, zieke, zwakke kinderen die "absoluut niet in aanraking" mochten komen met corona-besmetten... en die met een vaccin "weer naar een dierentuin konden, buiten konden spelen," en zo verder.
"Dat is iets heel anders dan zeggen dat wij voorstander waren van het massaal injecteren van de bevolking," ging Van der Plas verder. "Zijn wij schuldig aan vaccinatiedoden? Wat is de beschuldiging?"

Pro, pro, pro, pro vaccins

"Van der Plas heeft een motie [gesteund] van mevrouw De Haan waarin wordt opgeroepen om [...] de tweede vaccinatieronde verder te intensiveren," aldus Van Meijeren. Daarop zei hij dat FVD het juist een probleem vond om zwakke kinderen te vaccineren in die tijd, juist omdat ze zwak waren. Ze moesten beschermd worden, ja, maar niet op deze manier.
Van der Plas zei daarop dat het niet om haar standpunt ging, maar om de meningen van ouders van die kinderen. Heel erg, zei ze, hoe Van Meijeren haar dit in de schoenen probeert te schuiven. "Misschien had u zich een beetje meer moeten verdiepen" in dit onderwerp door met "die ouders" van zwakke kinderen te praten.
Daar was Van Meijeren niet van gediend. "Misschien had u zich een beetje moeten verdiepen in de mensen die zich uitgesloten voelden omdat ze nergens naar binnen mochten zonder QR-code," zei hij tegen de BBB'er. "Misschien had u wat meer moeten praten met ouders met tranen in de ogen omdat ze hun kinderen buiten in de kou moesten afdrogen na een zwemles, dan had u misschien die coronamaatregelen willen afschaffen!"

Schrikbewind

Volgens Van der Plas "toverde" Van Meijeren "selectief moties." Want, zei ze, zij heeft ook voor moties gestemd om de maatregelen wel degelijk af te zwakken. Maar het probleem zat 'm in termen als "alle" maatregelen afschaffen. "In sommige gevallen was dat gewoon niet handig in de wetenschap van dat moment."
Daarop beschuldigde ze Van Meijeren van het verkopen van "fabeltjes." Zijn antwoord daarop was dat "alles wat ik zeg feitelijk juist is." Vervolgens kwam hij met een hele waslijst aan moties die niet gesteund werden door BBB, zoals bijvoorbeeld een motie om de mondkapjesplicht af te schaffen. "U vond het prima dat iedereen zich gemuilkorfd moest begeven in de samenleving!"
"Mevrouw Van der Plas, u bent de grootst mogelijke schijnoppositie geweest toen Nederland werd onderworpen aan een schrikbewind."
"U loopt hier weer fabeltjes te verkopen... u zet uw achterban compleet op het verkeerde spoor. U zegt hier dat wij corrupt zijn, dat wij schimmig zijn, dat wij iedereen dood willen hebben [...], maar dat is allemaal niet waar." Daarop zei ze dat ze het "heel kwalijk" vindt wat Van Meijeren allemaal zei. Ze deed dat met een beroep op de Kamervoorzitter wat natuurlijk betekent dat ze censuur wilde op dat moment.
Van Meijeren reageerde daar weer op door te zeggen dat hij niet in haar hoofd kan kijken en haar er helemaal niet van beschuldigd heeft dat ze mensen dood wilde. "U was [...] naïef," zei hij.
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij DDS lopen we niet weg voor dit soort controversiële onderwerpen. Andere media wél. Daarom is het van het grootste belang dat wij dit werk blijven doen. Elke dag weer. Vind jij dat ook? Steun ons dan! Doneer aan DDS via BackMe en help ons dit soort onderwerpen wél te behandelen!

Gaslighting

In commentsecties op YouTube wordt Van der Plas beschuldigd van "gaslighting," wat een psychologische truc is die narcistische figuren uithalen om slachtoffers het gevoel te geven dat ze dader zijn. Dit omdat Van der Plas het de hele tijd heeft over "zwakke kinderen" die "doodgaan als ze corona krijgen!"
Maar, zei Van Meijeren ook in het debat, die moties die Van der Plas steunde gingen helemaal niet alleen maar over "zwakke kinderen." Het waren algemene moties gericht om zoveel mogelijk Nederlanders te laten vaccineren. Het ging dus niet slechts om het vaccineren van "zwakke en zieke kinderen" die anders niets konden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten