screen shot 2023 12 21 at 152737

Kijk! Gideon van Meijeren ontmaskert hetze-zitting bij rechtbank: 'Dit komt NOOIT voor'

Politiekdec 21 2023, 17:00
Na afloop van de ronduit bizarre regiezitting in de zaak van het OM tegen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren, kwam de FVD'er naar buiten om voor de camera van ON! uit te leggen wat hij ervan vond. Het zal niemand verbazen dat hij buitengewoon negatief was. Elk voorstel van Van Meijeren werd namelijk afgeserveerd. Ook mocht hij inhoudelijk niets zeggen. Ondertussen kreeg de Officier van Justitie steeds weer wat die wilde - en sprak de OvJ wél inhoudelijk over de zaak. Wanstaltig!
Toen de zitting begon kwam de Officier van Justitie met een heel verhaal aanzetten waarin er inhoudelijk op de zaak werd ingegaan. De uitspraken van Van Meijeren - die volgens de OvJ zogenaamd zouden oproepen tot geweld tegen de staat - werden weer eens uit hun verband getrokken, en de conclusie werd hieraan verbonden dat Van Meijeren onrechtmatig gehandeld had.
Natuurlijk zat Van Meijeren dit met verbazing aan te kijken, zei hij na de zitting. Dit mag namelijk allemaal niet op een regiezitting. Bij zo'n zitting worden de spelregels voor de zaak vastgesteld, hoe lang het duurt, welke deskundigen mogen langskomen, etc. Het is nadrukkelijk niet het begin van de inhoudelijke behandeling.

Vandaag was de regiezitting van FvD’er Gideon van Meijeren. Er wordt in een regiezitting nadrukkelijk niet ingegaan op de inhoud. Bij de regiezitting van vandaag werd door de officier van justitie echter uitgebreid ingegaan op de inhoud door nog maar eens te herhalen waar de…

860
Reply

Nein!

De rechters - het zijn er drie - merkten daarop op dat Van Meijeren vast "inhoudelijk wilde reageren" op de misplaatste tirade van de OvJ. Nou, zeiden ze vervolgens, helaas pindakaas, dat mocht niet. Dat moet hij maar op de reguliere zitting doen.
Vervolgens wilde Van Meijeren twee experts - waaronder hoogleraar Andreas Kinneging - ondervragen tijdens de zaak over zijn uitspraken, wat de wet zegt over oproepen tot rebellie, en over de vraag in hoeverre juridisch-filosofisch er gesteld kan worden dat de staat uitgroeit naar een dictatoriaal regime. Dat is nogal belangrijk, want daarom deed Van Meijeren deze uitspraken immers.
Het antwoord van de rechters? Nee. Hij mag geen enkele deskundige aanvoeren. Dat zou hem namelijk "niet in zijn recht schaden," aldus de rechters heel blij.
"Ik word hier wel degelijk heel erg door geschaad in mijn verdediging," reageerde Van Meijeren achteraf. Niet zo gek natuurlijk, want het houdt juist 100% verband met zijn uitspraken én met de interpretatie van de wet.
Ook wilde Van Meijeren "twee dagen" hebben om zich te kunnen verdedigen. Het antwoord van de rechters? Einmal wieder: nein. Nee. Njet. Het moet snel gebeuren, op één dag.

Vertrouwen

"Mijn vermoedens over de staat van de rechtsstaat in dit land worden bevestigd. Het gaat hier ook om een hele fundamentele zaak - de vrijheid van meningsuiting... het raakt de samenleving als geheel. In zulke omstandigheden mag snelheid het nooit winnen van zorgvuldigheid," zei Van Meijeren dan ook.
"Ik ga hier weg met het gevoel dat ik hier geen eerlijk proces krijg, dat ik niet de ruimte krijg om mezelf volledig en goed te kunnen verdedigen, en daarbij ook niet eens een beroep mag doen op een tweetal deskundigen die mij in mijn overtuigingen zouden kunnen ondersteunen," ging hij verder.
Tenslotte concludeerde Van Meijeren dat hij overtuigd is van zijn onschuld. "Ik weet dat iedere rechter die onafhankelijk en zonder vooringenomenheid naar deze zaak kijkt niet tot een andere conclusie zal kúnnen komen." Helaas betekent dit niet dat hij gerust is op een goede afloop.
"We hebben de afgelopen jaren meer vreemde uitspraken gezien," legde de FVD'er terecht uit, "we leven helaas niet meer in een functionerende rechtsstaat. Rechters kunnen naar alle uitspraken toe redeneren. Mijn vertrouwen in de rechtsstaat is vandaag gezakt."
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten