shutterstock 1680915613

Ouderenzorg- en acute zorgplannen controversieel verklaard in kamercommissie VWS

Politieksep 06 2023, 21:00
In een recente procedurevergadering van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is besloten dat de bezuinigingen op de ouderenzorg en de plannen voor de acute zorg controversieel zijn verklaard. Dit betekent dat het demissionair kabinet niet langer kan beslissen over deze kwesties, en de Tweede Kamer zal binnenkort een definitief besluit nemen.
Demissionair minister Conny Helder van Langdurige Zorg had vergaande maatregelen voorgesteld in de ouderenzorg, waaronder bezuinigingen ter waarde van honderden miljoenen euro's, die het demissionaire kabinet-Rutte IV wilde doorvoeren. Deze voorstellen werden als dermate ingrijpend beschouwd dat Kamerleden van mening waren dat het demissionaire kabinet en de Kamer niet langer de verantwoordelijkheid moesten nemen voor dergelijke beslissingen.
Ook de plannen van zorgminister Ernst Kuipers met betrekking tot de acute zorg zullen niet verder worden behandeld. Kuipers wil onder andere afstappen van de huidige 45-minutennorm voor het transport van patiënten naar spoedeisende hulpposten (SEH).
Er zal later besloten worden over enkele debatten die de Kamer nog wil voeren met het demissionaire kabinet. Deze debatten zullen voornamelijk gaan over politiek gevoelige onderwerpen, zoals de omstreden mondkapjesdeal tussen het ministerie van VWS en Sywert van Lienden.
Opvallend was de beslissing van D66 om geen enkel voorstel te steunen om een onderwerp controversieel te verklaren. D66-Kamerlid Wieke Paulusma benadrukte dat de zorg moet blijven doorgaan, zelfs als het kabinet demissionair is. Deze houding leidde tot kritiek van Kees van der Staaij (SGP), die van mening is dat D66 zich gedraagt alsof het kabinet niet is gevallen. Het is gebruikelijk om vergaande voorstellen over te laten aan een nieuwe Kamer en een nieuw kabinet, aldus Van der Staaij, als een teken van respect voor de democratie.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Dit bevestigt opnieuw de vastberadenheid van D66 om, ondanks hun naderende politieke irrelevantie na de verkiezingen, hun ambitieuze en soms controversiële plannen door te drukken. Gelukkig zijn er tenminste enkele onderwerpen die nu als controversieel zijn bestempeld, maar de uitkomst met betrekking tot de mondkapjesdeal blijft onzeker.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten