shutterstock 1703585581

Zorgwekkend! Nieuwe gegevens AIVD onthullen de verontrustende realiteit van teruggekeerde Syriëgangers

Politieksep 07 2023, 8:00
De recente openbaring van gegevens door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over teruggekeerde jihadisten naar Nederland heeft opnieuw de bezorgdheid doen oplaaien over de veiligheidssituatie in ons land. Van de ongeveer driehonderd mensen die de afgelopen jaren met jihadistische bedoelingen naar Syrië en Irak zijn vertrokken, zijn er zo'n negentig teruggekeerd naar Nederland. Ook keerden zo'n tachtig minderjarigen terug, aldus de laatste stand van zaken van de AIVD.
Deze cijfers, hoewel alarmerend op zichzelf, worden nog zorgwekkender als we bedenken dat de meeste mensen al in 2013 en 2014 terugkeerden naar Nederland. De tijd die sindsdien is verstreken, heeft de nodige gelegenheid geboden voor radicalisering en het smeden van netwerken binnen ons eigen land. Bovendien keerden in de afgelopen vijf jaar nog eens vijftien volwassenen en vijftig kinderen terug naar andere landen, waarvan sommigen ook de Nederlandse nationaliteit hebben. Dit stelt ons voor een ernstige uitdaging in termen van beveiliging en monitoring.
Een van de meest verontrustende aspecten van deze situatie is het feit dat volgens de AIVD nog altijd ongeveer honderd volwassen Nederlanders in de regio verblijven, waarvan een derde zich bevindt in Syrisch-Koerdische kampen of in detentiecentra in Noordoost-Syrië. Bij jihadistische groeperingen lopen zo'n 25 Nederlanders rond. Daarnaast zijn er nog zo'n honderdvijftig kinderen in het gebied, waarvan ten minste een van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft of langere tijd in Nederland heeft gewoond.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
De AIVD houdt de cijfers over uitreizigers bij omdat een deel van de jihadistische dreiging voor Nederland afkomstig is van deze groep. Bij terugkeer kunnen zij een ernstig veiligheidsrisico vormen, zoals de inlichtingendienst terecht stelt. Desalniettemin roept de manier waarop de AIVD de cijfers afrondt vragen op over de transparantie en de mogelijkheid om de situatie adequaat te begrijpen en aan te pakken.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten