20220125 tweede kamer pepijn van houwelingen fvd

Pepijn van Houwelingen (FVD) kraakt burgerinitiatief "Abortus is geen misdaad" van BNNVARA: "Er zijn omstandigheden waarbij een abortus denkbaar is”

Politiekmei 24 2023, 18:00
Vandaag vond in de Tweede Kamer het debat plaats over Abortus, naar aanleiding van het burgerinitiatief: “Abortus is geen misdaad”. BNNVARA, Spuiten en Slikken en het Humanistisch verbond roepen in het initiatief op om Abortus uit het strafrecht te halen. FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen laat in zijn bijdragen weten dat elke abortus een tragedie is. “Een zich ontluikend leven, menselijk leven bovendien, krijgt niet de kans tot volle wasdom te komen maar wordt, in zekere zin letterlijk, in de kiem gesmoord.”
“En dat is tragisch.” Zegt van Houwelingen “Niet alleen voor het ongeboren leven zelf, maar ook voor de moeder, die het kindje in haar lichaam draagt, en de vader, die zijn zoon of dochter nooit zal zien opgroeien. Abortus is iets dat we als samenleving zoveel mogelijk zouden moeten willen voorkomen.” Abortus staat op dit moment in het Wetboek van Strafrecht, een arts mag volgens de Wet Afbreking Zwangerschap onder bepaalde omstandigheden wél een abortus verrichten. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief willen abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen en als een normale medische ingreep behandelen. “Daar is Forum voor Democratie tegen, voorzitter.”
“Hoewel altijd een tragedie, zijn er in onze ogen wel omstandigheden waarbij een abortus denkbaar is.” Gaat van Houwelingen verder. “Bijvoorbeeld als het leven van het kind of de moeder gevaar loopt, of bij een verkrachting. Een verkrachting waar het ongeboren leven overigens zélf van vanzelfsprekend onschuldig aan is. Dat is het morele dilemma.” Aldus het FVD-kamerlid.
Of abortus wel of niet acceptabel is kan volgens van Houwelingen over worden gediscussieerd, maar het is volgens van hem in ieder geval geen normale medische handeling. “Het is immers niet, zoals medische zorg, gericht op het beschermen, maar op het beëindigen van het leven.” Het ongeboren leven dat het meest kwetsbaar en weerloos is, behoort volgens van Houwelingen beschermd te worden. “Abortus hoort dus wat ons betreft thuis in het Wetboek van Strafrecht.”
Dit burgerinitiatief past volgens van Houwelingen goed in de huidige tijdgeest, die er op gericht lijkt te zijn abortus te normaliseren. “Niet de waarde van het(ongeboren)leven, maar de keuzevrijheid van het individu en de maakbaarheid van het leven staan centraal.” Van Houwelingen haalt ook de embryowet aan die binnenkort in de Kamer besproken zal worden. Die past volgens het FVD-kamerlid óók prima in deze tijdgeest. De Embryowet houdt volgens van Houwelingen in dat er menselijk leven gecreëerd wordt met als enig doel er experimenten op uit te kunnen voeren. “Zodra de excelsheets met data gevuld zijn, worden de embryo’s weggegooid. Met andere woorden, het menselijk leven wordt hierbij volledig geïnstrumentaliseerd, van zijn intrinsieke waarde beroofd en daarmee, in onze ogen, ontmenselijkt.”
Van Houwelingen constateert dat dit een logisch uitvloeisel is van het het transhumanisme. “Een ideologie die populair is onder globalisten. Een ideologie die, op de keper beschouwd, het menselijk leven conceptualiseert als een soort bundeling van atomen, zonder vrije wil of intrinsieke waardigheid. Een hoopje cellen dat oneindig maakbaar is en bovendien verbeterd kan en moet worden."
Naar zo’n “Brave New World” zijn we vrees ik onderweg.” Zegt het FVD-kamerlid. “Een wereld waarin het menselijk leven wordt geacht volledig maakbaar en plooibaar te zijn.” Dit burger initiatief is weer een stapje in deze verkeerde richting volgens van Houwelingen. Door abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen wordt abortus verder genormaliseerd en daarmee wordt onvermijdelijk ook verder afbreuk gedaan aan de intrinsieke waarde van het leven zelf. “Laten we dat voorkomen.” Sluit van Houwelingen af.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten