de dagelijkse standaard dh 01139

PvdD-bestuur wil Esther Ouwehand lozen: Nietszeggende Kamerleden houden opvallend hun mond

Politieksep 10 2023, 14:00
Het rommelt bij de Partij voor de Dieren (PvdD), en dit keer is het niemand minder dan Esther Ouwehand die in het middelpunt van de aandacht staat. Terwijl de vraag rijst of de overige PvdD-Kamerleden zich achter Ouwehand scharen, lijken de meesten van hen in een oorverdovend stilzwijgen gehuld te zijn. Het is overduidelijk dat de PvdD kampt met interne verdeeldheid, maar dat is slechts het topje van de ijsberg.
het bestuur van de Partij voor de Dieren besloot eerder deze week om Esther Ouwehand te ontslaan als lijsttrekker, met als officiële reden vermeende schendingen van integriteit. Maar Ouwehand beweert stellig dat de ware reden achter haar verwijdering ligt in een diepgeworteld conflict met datzelfde bestuur, en meer specifiek met één van de bestuursleden. Deze interne kwestie speelt zich nu al dagenlang openlijk af in de media, terwijl het opvallend is dat bepaalde Kamerleden zich onthouden van commentaar over de interne onenigheid.
Laten we eerlijk zijn, Esther Ouwehand heeft charisma en weet in ieder geval (linkse) kiezers aan te spreken. Maar wat moeten we denken van de andere PvdD-Kamerleden? Alleen Christine Teunissen heeft zich positief uitgelaten over Ouwehand en heeft verklaard haar te steunen. De overige Kamerleden lijken niet veel meer te zijn dan electorale mislukkingen die opvallend stil blijven. Het lijkt erop dat de twee meest prominente figuren binnen de partij nu de confrontatie aangaan, niet alleen met het egoïstische bestuur, maar mogelijk ook met hun mede PvdD-Kamerleden.
Het kan niet anders dan dat zowel het bestuur als de mogelijk niet achter Ouwehand scharende Kamerleden aan het kortste eind zullen trekken. De totale onzichtbaarheid van deze Kamerleden getuigt niet alleen van zwakte, maar ook van een schrijnend gebrek aan ruggengraat om op te komen voor hun eigen partijleider.
Ouwehand wil blijkbaar een professionaliseringsslag maken binnen haar partij, maar stuit nu op weerstand vanuit het bestuur, dat haar een oor probeert aan te naaien. Het probleem met dit soort partijen is dat er vaak nietszeggende politici zijn die uit rancune, jaloezie of andere onduidelijke redenen moeite hebben met mensen die vastberaden en gepassioneerd opkomen voor hun zaak.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten