azc nee stem fvd 16 maart hillegersberg rotterdam 2022 02

Schandalig! FVD-raadslid de mond gesnoerd tijdens kritisch betoog over AZC-plaatsing

Politiekjun 10 2023, 11:30
In een recente gebeurtenis in Sittard-Geleen is opnieuw een FVD-raadslid het zwijgen opgelegd tijdens een kritisch betoog. Het voorval vond plaats tijdens een vergadering waarbij een Crisis Noodopvang Centrum (CNO) in de gemeente ter discussie stond. Het FVD-raadslid, Amira Lotfy, wees op het ondemocratische karakter van het besluitvormingsproces, aangezien het zonder instemming van de raad tot stand kwam. Ze riep op tot een kritische reflectie van de andere raadsleden.
Lotfy bekritiseerde niet alleen de procedure, maar ook het doel van het CNO, waarvan zij geloofde dat het onwenselijke gevolgen met zich meebracht. Ze uitte haar zorgen over een mogelijke toename van agressie tegen homoseksuelen en vrouwen door bepaalde asielzoekers, wat zou kunnen leiden tot een onveiligere samenleving. Ze verwees naar situaties in Ter Apel, waar buurtbewoners dagelijks overlast ervaren door asielzoekers, en vroeg zich af of dit ook de situatie was die men wilde in Sittard-Geleen.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Tijdens haar betoog werd Lotfy herhaaldelijk onderbroken door de voorzitter, die vroeg of ze kon afronden. Hoewel er geen officieel vastgestelde spreektijd was voor een ronde vergadering, kreeg Lotfy toestemming van de griffier om haar verhaal te doen. Bovendien stemde een meerderheid van de raad voor extra spreektijd voor Lotfy. Desondanks was er te weinig tijd ingepland voor de vergadering, waardoor de voorzitter buiten de zaal een oplossing wilde zoeken. Lotfy weigerde echter deel te nemen, vanwege de onveilige sfeer die zij ervoer.
Eerder werd Lotfy tijdens een besloten vergadering al uitgescholden en fysiek aangevallen door een mede-volksvertegenwoordiger. Helaas is dit ook niet de eerste keer dat FVD-raadsleden in verschillende gemeenten het zwijgen wordt opgelegd. Vergelijkbare situaties deden zich voor in de Haagse raad en in Arnhem, waar het anti-woke betoog van Gino Luurssen zijn inbreng verstoorde.
Het wordt steeds moeilijker voor fundamentele oppositiepartijen om kritiek te uiten op het beleid van gevestigde partijen. Deze trend vormt een bedreiging voor de democratische vrijheid van meningsuiting en moet snel worden gekeerd. Een goed functionerende democratie vereist een omgeving waarin verschillende standpunten en meningen vrijelijk kunnen worden geuit en serieus worden genomen.
In een tijd waarin de samenleving geconfronteerd wordt met complexe uitdagingen, is het cruciaal dat we een omgeving creëren waarin verschillende perspectieven worden gehoord en serieus worden genomen. Alleen zo kunnen we constructieve oplossingen vinden en een welvarende toekomst voor onze gemeenschappen waarborgen.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten