de dagelijkse standaard dh 01139

Tweede Kamer uit harde kritiek op Rutte vanwege asiel-theater

Politiekjul 10 2023, 18:00
Er was vandaag in de Tweede Kamer veel kritiek op de VVD en vooral op de manier waarop Mark Rutte de door hemzelf gecreëerde asielcrisis heeft aangepakt. Deze kritiek kwam uit verschillende hoeken van het politieke spectrum, maar het algemene sentiment was duidelijk: Rutte en zijn partij zijn in de fout gegaan door een asielcrisis te creëren en vervolgens op de spits te drijven.
Esther Ouwehand, de leider van de Partij voor de Dieren, sprak scherpe woorden in het debat over de val van het kabinet: "Jullie hebben een fictief probleem gecreëerd over de rug van kwetsbare mensen. Jullie hebben het met opzet op de spits gedreven en dat is spuuglelijke politiek." Ze legde de schuld voor de huidige situatie volledig bij de VVD en Rutte, een mening die gedeeld werd door Jan Paternotte van D66.
"Kijk waar we nu staan. Het kabinet is gevallen", merkte Paternotte op. "Was dit het nu allemaal waard?" Zijn woorden weerspiegelden de frustratie van veel in de Tweede Kamer, die de acties van Rutte en de VVD als nodeloos destructief beschouwen.
Mirjam Bikker, leider van de ChristenUnie, maakte ook duidelijk dat ze niet te spreken was over de aanpak van de VVD. Ze wees erop dat het vreemd was dat de partij die geen probleem lijkt te hebben met de komst van honderdduizenden gelukszoekers naar Nederland, het kabinet heeft laten vallen vanwege "5.000" achtergebleven kinderen. Deze merkwaardige paradox versterkte alleen maar de perceptie dat Rutte's aanpak van de crisis onverklaarbaar was.
Jesse Klaver en Attje Kuiken waren eveneens kritisch op Rutte, waarbij zij stelden dat hij "over de ruggen van een paar honderd kinderen" goedkope, opportunistische politiek bedrijft. Deze harde woorden geven aan hoe diep de frustratie zit bij andere partijen over de manier waarop Rutte en de VVD deze crisis hebben aangepakt.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Het is duidelijk dat er vandaag veel kritiek is geweest in de Tweede Kamer op Rutte en de VVD. De woorden die zijn gebruikt zijn hard en scherp, en geven aan hoe ernstig de situatie is. Het valt nog te bezien hoe Rutte en de VVD zullen reageren op deze kritiek en of ze in staat zullen zijn hun beleid te verdedigen in het licht van zo'n breedgedragen afwijzing - een afwijzing die eerst en vooral gebaseerd is op het feit dat Rutte een hypocriet en opportunist pur sang is.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten