a1 bij muiderberg

Vakbond CNV waarschuwt: Rekeningrijden kan werkende Nederlanders honderden euro's extra kosten

Politiekmei 26 2023, 21:00
Werkende Nederlanders vrezen de financiële gevolgen van de voorgestelde maatregel voor rekeningrijden, zo waarschuwt vakbond CNV. Deze overheidsmaatregel, die in 2030 van kracht moet worden, zou volgens berekeningen van de vakbond kunnen leiden tot honderden euro's extra kosten per maand voor miljoenen mensen. Terwijl het CNV het verminderen van CO2-uitstoot toejuicht, benadrukt de vakbond dat werknemers niet de lasten hiervan zouden moeten dragen. "Het CNV is voorstander van het verminderen van de CO2-uitstoot, maar werknemers moeten hier niet de torenhoge rekening voor betalen." Aldus voorzitter Piet Fortuin.
Op dit moment zijn de exacte tarieven voor rekeningrijden nog niet bekend. CNV verwacht echter dat het volledige wetsvoorstel "binnenkort" zal worden gepresenteerd. De vakbond schat in dat mensen die een auto bezitten al snel zo'n 300 euro extra per maand aan brandstofkosten zouden moeten betalen. Bovendien stelt de vakbond dat hoe ambitieuzer de CO2-doelstellingen van de regering zijn, hoe meer werkenden extra zullen moeten bijdragen. Om de gevolgen voor werknemers te compenseren, pleit CNV voor een belastingvrije vergoeding van ongeveer 30 cent per kilometer die werkgevers kunnen uitkeren. "De werkgever heeft hier ook baat bij: werknemers zullen minder snel van baan wisselen", benadrukt Fortuin. "Bovendien voorkomt het dat mensen naar andere sectoren overstappen waarin ze minder reizen of meer vanuit huis kunnen werken. In sectoren zoals de zorg kunnen we niemand missen."
De vakbond ziet de voorgestelde compensatie als een manier om werkenden te beschermen tegen de financiële gevolgen van rekeningrijden. Het zou niet alleen werknemers ten goede komen, maar ook werkgevers profiteren van een stabiele werknemersbasis. Bovendien zou het voorkomen dat mensen de overstap maken naar sectoren waar minder gereisd hoeft te worden of waar meer mogelijkheden zijn voor thuiswerk. Het CNV hoopt dat de overheid rekening zal houden met de zorgen van werkende Nederlanders en de voorgestelde compensatie serieus zal overwegen. Een evenwichtige aanpak, waarbij de kosten en voordelen van rekeningrijden eerlijk verdeeld worden, is volgens de vakbond van essentieel belang om de steun van werknemers te behouden en de impact op de arbeidsmarkt te beperken.
Het is van groot belang dat de overheid een zorgvuldige afweging maakt bij het implementeren van rekeningrijden. Terwijl het verminderen van CO2-uitstoot een dringende kwestie is, mag dit niet ten koste gaan van de financiële stabiliteit van werkende mensen. Een evenwichtige benadering waarbij zowel de milieu- als de sociaaleconomische aspecten worden meegenomen, zal essentieel zijn om de steun van de bevolking te krijgen en een succesvolle overgang naar duurzame mobiliteit te waarborgen.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten