screen shot 2023 11 25 at 100616

Wilders op een kruispunt: kan de PVV nog regeren met een instabiele VVD?

Politiekjan 17, 11:08
De politieke ontwikkelingen rond de asieldwangwet in Nederland leggen een diepe kloof bloot binnen de gelederen van de VVD. De Eerste Kamerfractie van deze partij, traditioneel gezien als een bolwerk van liberaal-conservatieve waarden, heeft tot ieders verbazing en tegen de lijn van de partijleiding in, steun betuigd aan een wet die haaks staat op de principes van effectieve grenscontrole en rationeel asielbeleid. Deze draai van de VVD is niets minder dan een politieke aardverschuiving en toont nog eens aan hoezeer de partij is afgedwaald van haar oorspronkelijke idealen.
Geert Wilders ziet deze ontwikkeling terecht als een groot probleem. Hij heeft altijd gestreden tegen de ongebreidelde instroom van asielzoekers en de daaruit voortvloeiende problemen, en vertrouwde erop dat hij in dit streven gesteund zou worden door de VVD. Echter, de steun van de VVD-senaatsfractie aan de asieldwangwet duidt op een schrijnend gebrek aan samenhang binnen de partij en een verrassende afwijking van haar vermeende standpunten. De VVD toont zich als een instabiele partij. De vraag die Wilders zich nu terecht stelt kan ik wel met deze partij regeren?
Dilan Yesilgöz, de partijleider van de VVD, probeert de situatie te downplayen door te beweren dat zij geen invloed heeft gehad op de stemrichting van haar partijgenoten in de Eerste Kamer. Maar dit roept serieuze vragen op over haar leiderschap en de richting van de VVD. Het is duidelijk dat de partij kampt met interne verdeeldheid en een identiteitscrisis. De klassiek-liberale vleugel van de partij, die altijd heeft gestaan voor persoonlijke vrijheid, economisch liberalisme en een rationeel immigratiebeleid, lijkt te zijn overstemd door elementen die meer gemeen hebben met de progressieve, globalistische agenda van partijen zoals D66 en GroenLinks-PvdA.
Deze laatste ontwikkelingen laten zien dat de VVD, eens een bastion van liberaal-conservatief gedachtegoed, nu een schim is van wat ze ooit was. De partij heeft zichzelf in een onhoudbare positie gemanoeuvreerd, waarin ze enerzijds pretendeert een liberaal-conservatief beleid te voeren, terwijl ze anderzijds wetten steunt die rechtstreeks indruisen tegen deze principes. Voor de PVV en Wilders is dit een moment van waarheid. Moeten ze doorgaan met de formatie met een partij die haar rug niet recht houdt, of moeten ze de stekker eruit trekken en kiezen voor een pad dat trouw blijft aan hun eigen principes?
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij DDS zijn we KLAAR met dit soort spelletjes. Wij willen ECHTE oplossingen en ons land REDDEN. Denk jij daar net zo over? STEUN ONS DAN! Doneer aan DDS via BackMe en help ons een vuist te maken tegen de kartelianen die de wil van de Nederlanders bewust negeren
De tijd van halfslachtige politiek en leiders zonder ruggengraat moet voorbij zijn. Nederland verdient beter, en het is tijd dat partijen als de VVD dat gaan inzien. Wilders staat nu voor een cruciale keuze: blijft hij vasthouden aan zijn principes en kiest hij voor het belang van Nederland, of laat hij zich meeslepen in het politieke spel dat de VVD nu speelt? Het antwoord op deze vraag zal bepalend zijn voor de toekomst van ons land.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten