20220228 Debat over situatie in Oekraïne Van Haga 3

Wybren van Haga (BVNL) steekt Burgerwacht Ter Apel hart onder de riem: "Keiharde maatregelen tégen overlast!"

Politieknov 14 2023, 17:00
BVNL-Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft samen met oud-Statenlid Robert Pestman zijn steun betuigd aan de burgerwacht van Ter Apel. De ontmoeting, die afgelopen zondag plaatsvond, stond in het teken van de voortdurende ernstige overlast die wordt veroorzaakt door het asielzoekerscentrum in Ter Apel.Van Haga bracht duidelijk naar voren dat BVNL volledig achter de bewoners staat, die al geruime tijd lijden onder de gevolgen van de aanwezigheid van het AZC.
Bewoners klagen over een opvallende stijging van diefstalcijfers, die driemaal hoger liggen dan het landelijk gemiddelde. Huizen zijn bezaaid met beveiligingscamera's, terwijl angstige bewoners hun tuinen hermetisch afsluiten met hoge schuttingen om zich te beschermen tegen criminaliteit, variërend van inbraken en winkel- tot autodiefstallen, intimidatie en zelfs asielzoekers die in parken en bij openbare toiletvoorzieningen slapen. Van Haga benadrukte de noodzaak van onmiddellijke actie en het uitzetten van criminele elementen.
"Het is tijd om de zaak serieus aan te pakken," aldus Van Haga. Hij eist niet alleen de uitzetting van stelend tuig, maar wil ook dat de getroffen bewoners en ondernemers financieel worden gecompenseerd voor de geleden schade en de veiligheidsmaatregelen die zij hebben moeten nemen.
BVNL uit kritiek op het huidige kabinetsbeleid dat blijft inzetten op de komst van meer asielzoekers, ondanks dat het absorptievermogen van Nederland allang bereikt is. Robert Pestman, de hoogstgeplaatste Groninger op de BVNL-kandidatenlijst, pleit voor een onmiddellijke asielstop en het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag uit 1951 om de aanzuigende werking voor Nederland te beëindigen. Hij benadrukt tevens dat zogenaamde veilige-landers en degenen die tijdens hun asielprocedure de wet overtreden, direct moeten worden uitgezet naar hun land van herkomst.
Van Haga verzet zich tegen het bekritiseren van de burgerwacht en stelt dat als de overheid consistent weigert iets te doen aan de onveiligheid in het centrum en de directe omgeving van Ter Apel, het logisch is dat bewoners hun lijf en goed zelf gaan verdedigen. Hij roept op tot een einde aan de kritiek op de burgerwacht en benadrukt de noodzaak van doortastende maatregelen om de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten