CDA, waar ben je?

21 januari wordt de dag van de waarheid voor het CDA. Buigen de christendemocraten naar links of naar rechts?

Op het CDA-congres van 21 januari presenteert het Strategisch Beraad onder leiding van de protestantse Aart Jan de Geus de toekomstvisie van het CDA. Een deel van het wensenlijstje lekte uit naar de media: er mag van het CDA worden gemorreld aan de hypotheekrenteaftrek, duurzaamheid wordt weer een issue, wie mee wil doen in Nederland is welkom en een brede zingeving wordt belangrijker dan de christelijke identiteit van de partij.

Rechtse en niet-linkse CDA’ers zijn argwanend tegenover deze nieuwe koers. Dat komt bovenop hun onvrede over partijvoorzitter Ruth Peetoom en het hertalen van de grondbeginselen door Jacobine Geel. Hier en daar wordt daarom voorzichtig gesproken over een tweede CDA. Een splitsing dreigt, zo schreef het AD vanochtend. Dan ontstaat er een CDA met een conservatiever gedachtengoed en een CDA dat concurreert op links en het centrum. Het doet denken aan de Duitse CDU/CSU-constructie. Hoewel er steeds meer over een zuidelijke CDA wordt gesproken, ziet het Limburgse CDA-statenlid Martijn van Helvert het niet gebeuren.

Maar intussen borrelt het wel. CDA-Kamerlid Raymond Knops retweette woensdag het bericht ‘Conservatieve VVD’ers + conservatieve CDA’ers = Conservatieve Volkspartij’. Dat doet hij niet zomaar. Een ander CDA-Kamerlid, Ger Koopmans, noemt zich sinds kort bewust sociaal-conservatief. Het is een teken aan de wand: een deel van het CDA wíl helemaal niet naar links, want daar valt niets te halen.

De rechtse kiezers daarentegen liggen voor het oprapen: de enige concurrentie komt van de liberale VVD en de anti-islamitische PVV. Er valt veel te halen in het ‘conservatieve zuiden’. In tegenstelling tot wat collega Tim Engelbart schrijft, wordt de provincie (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland) toch echt steeds belangrijker. Een overwinning of grote populariteit in de provincie straalt uit naar de rest van het land. Een Limburgse CDA’er zei vanavond in EenVandaag: ‘Het CDA moet af van het Randstad-denken.’

De vraag is nu: komt er een Conservatieve Volkspartij, een tweede CDA? Zoals CDA’er Helvert zegt, die plannen worden vaker uit de kast gehaald als het slecht gaat. De kans daarop is dus niet groot. Is er dan behoefte aan een Conservatieve Volkspartij? Ja, er is behoefte aan een realistische partij die de overheid op een afstandje wil houden, de samenleving de samenleving laat, grondwettelijke vrijheden van de burger respecteert en de belastingen verlaagt.

Er zijn CDA’ers die dan ook voorzichtig fluisteren: laat de ARP-afdeling van het CDA fuseren met de ChristenUnie, dan kunnen de CHU-minded en oud-KVP’ers samen een conservatievere CDA oprichten. Ja, het geloof doet er (binnen het CDA) nog steeds toe: katholieken en protestanten kunnen niet altijd door één deur.

Als er geen bindende leider opstaat die beide stromingen kan verenigen, dan is 21 januari aanstaande het begin van het einde van het CDA zoals wij het kennen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

24 reacties

 1. CMdJ

  OK, maar dit lijkt me zo’n fundamenteel punt (vrijheid, onafhankelijkheid, democratie, verzorgingsstaat..) dat je toch niet meer lid wilt of kunt zijn, althans zo voel ik dat.

 2. J. School

  @Anton B. De SP heeft weliswaar eveneens verloren (veel SP’ers stapten over naar de PVV, vergist u zich niet), maar het verlies zou nog veel groter zijn als een deel der CDA-stemmers niet zou zijn overgesprongen naar de SP. Daar komt bij dat de huidige virtuele winst van de SP ook deels te danken is aan voormalige CDA-kiezers, met name die uit de zuidelijke provincies. Dit ligt mede aan de zuidelijke, provinciale inborst van Emile Roemer, dat verzeker ik u, maar ook aan de eurokritische houding van de SP. De belangrijkste electorale inschattingsfout (afgezien van het ideologische aspect) die het CDA heeft gemaakt is in mijn ogen dan ook de eurofiele tunnelvisie van beide vleugels binnen die partij. Internationalisme en politieke integratie van EU-lidstaten zijn twee volstrekt verschillende zaken, de kiezer had dat goed begrepen.

   

  Ik vermoed verder dat men er bij de PVV, maar nog veel meer bij alle overige partijen, van is doordrongen dat de PVV nooit meer zal worden betrokken bij coalitiebesprekingen. Het blauwe is inmiddels wel van de VVD af gesleten, althans in cultureel-conservatieve zin. Zoals de zaken er nu voor staan rolt er bij volgende verkiezingen vrij gemakkelijk een breed kabinet uit met VVD, PvdA, CDA en D’66. Dit zou nu een comfortabele 85 zetels opleveren en het zou Brussel zeer behagen. Een rol in de oppositie zal (helaas) het lot worden van iedere eurokritische partij omdat de rest onderling uitwisselbaar is en dus steeds gemakkelijker coalities kan vormen. Tegen de tijd dat de wal het schip zou moeten keren zijn nationale politici nog slechts een soort veredelde euroconcessiehouders, maar zeker geen volksvertegenwoordigers meer. 

   

  Weet u overigens nog dat men ten tijde van de regeringsdeelname van de PVV – na aanvankelijke verwijten dat deze geen regeringsverantwoordelijkheid durfde te nemen – zich vervolgens in de handen wreef bij het onvermijdelijk geachte lot van de LPF dat de PVV nu wel ten deel zou vallen? Nee, de PVV is beter af in de oppositie, ze kan toch geen goed doen bij het establishment (dat ondanks alle maatschappelijke en electorale onvrede gewoon intact blijft), maar wellicht zorgt zij er eerst voor dat Rutte I de rit uitzit, teneinde zolang mogelijk datgene uit te stellen wat er komen gaat, namelijk het einde van Nederland als soevereine natiestaat en een vermindering van de democratische en rechtstatelijke kwaliteit van Europa als politieke unie.

 3. jan999999ud

  @ De wit. Ik zal
  nooit VVD stemmen hoewel ik volledig achter het sociaal economische beleid van
  de VVD sta gruwel ik van bepaalde liberale standpunten die in de VVD zoals een
  zelfmoordpil voor ouderen, liberale drugs beleid. Ik vind dit zo
  verschrikkelijk, in zo een samenleving wil ik niet leven. Nee, ik ben niet gelovig
  evenmin streng conservatief maar vind wel dat je inde samenleving even verder
  door moet denken dan  
  ‘alles moet maar
  kunnen’ en ‘ieder voor zich’. Op dit terrein is nu juist het CDA nodig. De VVD is
  rechts maar niet conservatief. Geen enkele partij grote partij biedt ruimte
  voor conservatieven. Zonder CDA word ik als praktiserend homo gedwongen SGP te
  stemmen. Dat kan toch niet waar zijn?

 4. Havank

  Een zeer goed betoog van uw zijde.

  Het CDA zal bij een links-gang absoluut nog meer verliezen in Limburg en Brabant, de ARP vleugel is te dominant, en als CDA lid zit ik ook meer op de lijn van Ger Koopmans en Hillen.

  Menig CDA lid in het zuiden heeft helemaal niks met een links gang!

  Op links zit al de Christen Unie, verder denk ik net als U School, dat het een motie van wantrouwen zal zijn richting CDA 2e Kamerfractie, daar komen brokken van.

 5. jan999999ud

  Ja ik denk dat
  dit de enige oplossing is. Het letterlijke geloof speelt bij het katholieke
  deel geen belangrijke rol meer maar wel het cultuur Katholicisme en
  levenshouding die daar uit voort komen. Dit in tegenstelling tot het
  protestantse deel Eigenlijk hebben die twee groepen NIETS met elkaar. Dat
  cultuur katholicisme staat voor de provincie, gemeenschap, verenigingen, gezin,
  samen, zorg voor elkaar, Bourgondisch en genieten. ‘Het goede leven’ zoals de
  KRO er in slaagt dit in tegenstelling tot het CDA wel modern te communiceren.
  Hiervoor is een veel grotere markt dan alleen ex-katholieken. Mensen willen
  helemaal geen harde onverdraagzame samenleving zoals Wilders dat communiceert maar
  worden in zijn handen gedreven door dat een aantal problemen in het verleden
  niet adequaat aangepakt werden.

  Je moet wel
  helder communiceren en dat doet het CDA totaal niet meer. Het zijn alleen maar
  sociaal economische onderwerpen die in het nieuws zijn en daar zit het CDA terecht
  volledig op de lijn van de VVD maar profileert zich totaal niet meer op de
  eigen kracht en unieke kernkwaliteiten.  
  Waarom
  hoor ik het CDA niet meer over drugs, abortus, euthanasie? Het CDA is bang om
  truttig gevonden te worden, wil graag modern zijn en is bang om de Pechthold
  voor de gek te worden gehouden. Dat moet over zijn. Het CDA moet gewoon in de
  aanval! Er is niks om je voor te schamen. Gewoon een een gezond conservatief
  geluid, zonder bijbel, zonder dogma’s en van mijn part ook zonder ‘C’ (omdat
  dit potentiële kiezers afschrikt)

 6. J. School

  Welnee, het CDA wordt links en is daarmee officieel middenpartij af. Rechtervleugels binden doorgaans in bij interne conflicten. M.a.w: de linkervleugel binnen een partij krijgt meestal haar zin als zij een bepaalde kwestie op de spits drijft. Dat komt enerzijds door de vaak grotere actiebereidheid van linkse fractieleden (die zich gewoonlijk nogal groots en meeslepend profileren bij allerlei mediamanifestaties -> Koppejan, Ferrier, Klink). Dissidenten zijn dus vaak zichtbaarder en daardoor ook gewild voor de microfoons en camera’s van de pers. Anderzijds komt dit doordat zij met populistische sociaal-economische uitspraken nu eenmaal gemakkelijker kiezers aan zich binden (noem het het Marijnissen-effect voor mijn part).

   

  Ik heb het idee dat de kring rond Peetoom ook niet zozeer uit is op electorale winst voor het CDA, alswel het ten val brengen van het kabinet waar de eigen partij momenteel deel van uitmaakt. Dan komen er nieuwe verkiezingen, waarbij het herbronde, nieuwlinkse CDA met programmapunten als duurzaamheid, nog meer “Europa”, diversiteit en het “aanpakken” van de HRA dan hoge ogen hoopt te gooien. Het CDA is (met name in Groningen, Noord-Brabant, Twente en Limburg) veel kiezers kwijtgeraakt aan de SP, een onderbelicht gegeven. Die hoopt men terug te winnen, althans, degenen die zich hebben neergelegd bij een structureel stelsel van Brusselse dictaten. Het trekken aan kiezers van PVV en GroenLinks is trekken aan een dood paard. Door een programma met bovengenoemde speerpunten is het CDA ook weer interessant als coalitiepartner voor de PvdA. Voor deze bestuurderspartijen zijn partijprogramma’s dan ook niet meer dan een middel om de haperende banencarroussel van brandstof te voorzien.

   

  Eigenlijk is dit het opportunisme ten top met het oog op het feit dat de
  full impact van de economische recessie nog moet komen. De
  linkervleugel binnen het CDA gaat dit derhalve gewoon winnen, zoals de
  linkervleugel binnen de VVD het pleit ook allang in haar voordeel heeft
  beslecht. Na de afsplitsing van Wilders en Verdonk en de interne
  strubbelingen rond de drie I’s die dit tot gevolg had, heeft men de
  lijn-Dijkstal nooit meer verlaten. Er is dus geen werkelijk rechtse
  partij meer in Nederland, hooguit kan men met enige goede wil de SGP nog
  als rechts-conservatief betitelen.

   

  Gezindte speelt slechts een ondergeschikte rol bij de nakende confrontatie tussen CDA -kopstukken uit beide kampen. De scheidslijn is deels wel geografisch bepaald, maar de werkelijke splijtzwam is (nog steeds) onenigheid over de houding ten opzichte van de PVV. De CDA-bewindslieden zijn echter van een dermate kaliber dat zij meer dan opgewassen zijn tegen de aanvallen van Peetoom c.s. (die ongetwijfeld weer worden bijgevallen door de Worldconnectors). Ik kan u zeggen dat ik mij er zeer op verheug, ja zelfs een beetje verkneukel. 

   

 7. CAV

  En wiens tweet retweette Raymond Knops gister? Juist, de mijne! Volg me op twitterrr: https://twitter.com/#!/burkeaan

 8. Obomov

  Wanneer een partij om de haverklap een toekomstvisie uiteen moet zetten, illustreert dit vooral de ideologische leegte van hun politiek-economische basis, die in het geval van het CDA non-existent is. Dan kan het inderdaad alle kanten uit, varierend van een nieuwe Groenlinks kloon tot een PVV2. De vorige visie: het gezin als hoeksteen van de samenleving en fatsoen moet je doen, is ook meer een reclame-slogan dan een politiek-economisch verhaal. Ik begrijp wel dat je kunt vinden dat het gezin en fatsoen meer benadrukt mogen worden, maar het heeft geen substantie. Het resultaat is dan ook meestal dat er eigenlijk niks gebeurt.

 9. CMdJ

  Deze links elitaire dixielandpartij leeft nu ver boven haar stand en veel VVD stemmers moeten niets hebben van hun eurofiele, islamofiele en (euro)geldsmijterijbeleid (al hun belangrijke beloften bleken ook leugens om de potentiele PVV stemmers bij PVV weg te houden) en dat zal blijken bij de komende verkiezingen… (Fortuyn had al eerder deze bierpompliberalen gefileerd)

   

   

  ….in 2012 (heb ik al eerder gezegd, let maar op)

 10. toetssteen

  Waar haalt u de onzin vandaan??? Een zelfmoordpil voor ouderen? En dan suggereren dat die verplicht door de strot zou moeten worden gewongen? U bent erg raar.

   

  Liberaal drugsbeleid… Ja stelt u zich eens voor dat de drugsmaffia geen miljarden meer zou verdienen, kunnen we echt niet hebben. Ow, maar zo blijft natuurlijk we de Taliban in het zadel en de hele druggsmob. Ach, kan het schelen.

  Ik ben dus een groot voorstander van het vrijgeven van de hele meuk en ik geloof werkelijk niet dat we dan meer verslaafden zullen krijgen. De hoeveelheid verslaafden schijnt procentueel altijd eender te zijn (en dan veeg ik gemakshalve de hele handel bij elkaar). Misschien is het veel nuttiger om in plaats van zoveel geld uit te geven aan nutteloosheid geld te spenderen aan dit fenomeen (wat heet).

   

  Wat uw homoseksualiteit met dit alles van doen heeft, ontgaat me. Ik denk dat juist liberalen hier zeggen: als je maar gelukkig bent. En daar ben ik het mee eens.

 11. Havank

  CMdj ik ben lid van het CDA, omdat ik mij nog steeds kon en kan vinden in de uitgangspunten van het CDA.

  Dat betekent niet, dat je dan slaafs het overal mee eens hoeft te zijn, wat er landelijk en op regeringsniveau door het CDA gedaan of niet gedaan wordt.

  Dan uit ik mij per mail luid en duidelijk, en laat ik mijn visie duidelijk horen zeker als het de EU betreft, maar ook op sociale punten.

 12. P.S.

  Het CDA probeert zich te profileren als de spreekbuis van de Rabobank. Hun koers is niet links of rechts maar gericht om zoveel mogelijk kiezers te paaien een beetje van dit een beetje van dat, de crisis afwentelen op de burger, maar niet te opvallend en geen uitgesproken stellingname tegen wat ook maar “hot” is in dit land zoals de euro, europa, de zorg, de veiligheid en de islam en dat gaat hun straks de das om doen.

 13. Raaf

  Ik ben het met Toets eens. Ik leef met je mee Toets.  Een paar weken geleden ook iemand verloren. Lijden is een hel. Waarom dit verlengen ? Waarom mensen dit aan doen ? Ik begrijp daar daadwerkelijk niks van.

  Echter ik heb een paar jaar geleden ook een verhaal op de radio gehoord van een directeur die een verzorgingstehuis overnam waar meerdere bewoners hadden aangegeven een einde aan het leven te maken. Hij was helemaal niet anti-euthanasie maar introduceerde wel een heel ander ‘regime’. Voorstellingen, clowns, bezoek, tripjes, nieuwe kleurtjes op de muren, hondje toestaan etc… Binnen een jaar was er nog maar 1 vrouw over die daadwerkelijk euthanasie heeft gepleegd de rest had de levensvreugde hervonden.

  En dat is de shit. Niemand maakt uit of mijn geliefden een humane dood ‘verdienen’, dat maken we zelf uit en geen een of andere knakker die in onzichtbare entiteiten gelooft, maar ik ben wel geschrokken van het verhaal. Ik ben 110% voor euthanasie maar constateer wel dat vooral veel ouderen het gevoel krijgen ‘overbodig’ te zijn. EN dat maakt me ook angstig, woedend en verdrietig.

 14. toetssteen

  Ik doe dit nu voor één keer en ik zal het niet opnieuw doen. Ik doe dit voor al die ouders die weten waar ze het over hebben. Ik doe dit voor  mijn dode dochters.

   

  En het kan me nu werkelijk niet meer schelen wat u verder nog vindt, dat mag u fijn vinden.

   

   

  Ik heb mijn dochters onder grote pijn en na een afgrijselijke lijdensweg zien sterven. Ja het was hun bezitting zoals u dat zo fijntjes noemt.

  Hun leven was hun bezit, dat klopt. Net zoals de opiaten om hun lijden enigszins dragelijk te maken.

  Maar we moeten het vanzelfsprekend niet hebben dat dit soort vreselijk ijden voorkomen wordt…. Nee kom aan zeg. Gewoon geboren en lijden!!!  Gillend van de pijn dood gaan! Dat is pas goed genieten!!

   

  Ik gruwel van mensen die het allemaal zo goed weten en nooit wat mee hebben gemaakt.

   

  Hoe u verkrachting naadloos wenst te koppelen aan, ontgaat me, maar dat zal liggen aan uw vooringenomenheid.

   

   

   

 15. Rechtse Rakker

  Het enige wat ik heb gezegd, is dat ik het verschil tussen CDA en VVD niet zo groot vindt als het om thema’s als abortus, euthenasie en drugs gaat. Trouwens helaas niet alleen op deze onderwerpen….

   

  Persoonlijk ben ik een voorstander van legale drugs en legale euthenasie. Ik ben wel voor zo min mogelijk drugsgebruik, maar geloof niet in een verbod. Het werkt niet en zorgt alleen maar voor veel criminaliteit om over de internationale gevolgen (alle moorden in Mexico bijvoorbeeld), maar te zwijgen.

   

  Wel ben ik voorstander van een verbod op abortus. Als een baby binnen een jaar w.s. zal sterven, geeft dat mensen niet het recht om het als foetus al te doden. Dat er een algemeen plaatje van gemaakt wordt is logisch. Bij moord, verkrachting of inbraak maakt het toch ook niet uit wat voor motieven iemand heeft gehad. Je moet gewoon van anderen en hun bezittingen afblijven! En ja, dat geldt ook voor ongeboren leven!

 16. toetssteen

  Hele is hekel. Volgende week mijn bril ophalen…., zal vast niet helpen.

 17. toetssteen

  Ik heb een gruwelijke hele aan het veralgemeniseren van de materie. En om mij scoor ik nu een min honderd of nog hoger, het boeit me niet.

  Als oude mensen niet meer willen, laat hen dan de keuze. Wat gaat mij hun keuze aan? Mijn schoonmoeder stopte met eten en korte tijd later met drinken. Ze wilde niet meer. Mijn moeder gaat door, prima, ik zal haar daarin ondersteunen, het is haar keuze.

   

  Abortus is iets waar men een algemeen plaatje op plakt, hetgeen ridicuul mag heten. Het is onzinnig om iemand die zich laat aborteren omdat het een meisje wordt gelijk te stellen met een vrouw die na goed overleg met haar man en doctoren een vrucht weg laat halen omdat vast staat dat de baby feitelijk al dood is of dat binnen een jaar zal zijn omdat de afwijking niet met het leven in overeenstemming is te brengen. En het hoeft geen betoog dat men zulk een besluit lichtvaardig zal nemen.

   

  Ik zie niet in hoe men het bestaat daar namen aan te geven. Neutraliteit lijkt me hier gewenst.

 18. jan999999ud

  @ Toetsteen Ik
  suggereer nergens dat die zelfmoordpil verplicht wordt, dat zou er ook nog een
  keer bij moeten komen. IK vind überhaupt een afschuwelijk idee dat je ouderen
  niets beters te bieden hebt dan een pil te geven om een eind aan hun
  eenzaamheid te maken. Als mensen zich op oudere leeftijd eenzaam voelen moet je
  kijken hoe je mensen weer perspectief kunt bieden door zorg en aandacht.

  Het softe
  drugsbeleid is failliet en dat begint tot alle partijen door te dringen
  (behalve D66) alleen die partijen moeten allemaal een draai maken en dat kost
  tijd. Het CDA heeft altijd gestaan voor een consistente lijn. Bewoners zijn de
  overlast spuugzat en jongeren gaan d vernieling in. Soft drugs is allang niet
  meer soft. Dat is breed erkend. Koffieshops worden al massaal gesloten of aan
  strengere regels gebonden. Wat de criminaliteit betreft is wel de grootste
  onzin. Criminelen gebruiken nu drugs als middel maar zullen na legalisatie
  moeiteloos over stappen op ander criminele activiteiten. Het is sowieso van de
  zotte om iets maar te legaliseren  
  omdat
  bestrijding moeilijk is.
    Inbraken zijn
  ook moeilijk te bestrijden, zullen we dat ook maar legaliseren?

  Mbt tot
  homoseksualiteit wil alleen maar aangeven dat ik het standpunt van de SGP op
  dit punt (afwijzend) maar voor lief neem omdat het de enige partij is die wel
  het conservatieve gedachtegoed koestert. Weliswaar extreem maar kunnen in ieder
  geval tegenwicht bieden aan het ongebreidelde liberalisme.

   

 19. J. School

  Ik moet mijzelf corrigeren: natuurlijk mag ik niet spreken van regeringsdeelname van de PVV in de laatste alinea van mijn vorige reactie, maar van een gedoogrol.

 20. Rechtse Rakker

  Uw reactie om 21.55:

   

  “Waarom hoor ik het CDA niet meer over drugs, abortus, euthanasie?”

   

  Omdat het CDA op 2 van de 3 punten op ongeveer dezelfde lijn zit als de VVD. Het CDA is helemaal niet zo tegen abortus en ook niet tegen euthenasie. Bij een motie van de Christenunie om de abortuswet strenger te maken stemden Christenunie, SGP en de PVV voor en was het CDA samen met de VVD tegen….. Ook op het gebied van kinderopvang is het CDA niet bepaald conservatief. Tegenwoordig is het CDA de eerste partij die schreeuwt als er daarop bezuinigd wordt. Net als D66 trouwens…. Het conservatisme is dus ver te zoeken binnen het CDA!

 21. joga

  Gewoon een afsplitsing realiseren op korte termijn van het rechtse gedachtengoed, waar geen plaats is voor islamitische leden. De tijd is er nu meer dan rijp voor. Naamsuggestie: CBP (Christelijke  Basis Partij). Deze naam dekt de hele lading, zodat ook rechtse Hervormden en Gereformeerden, die zich bij CU en SGP niet thuisvoelen ook kunnen aansluiten. Succes verzekerd!  In 1-Vandaag hedenavond was al te zien, dat ze in Limburg staan te trappelen van ongeduld, dus christelijke Nederlanders grijp nu de kans om uw gedachtengoed politiek uit te nutten. Voor de goede orde zelf ben ik PVV-er, maar met een echte rechtse VVD-er (zonder de slappe, kruiperige Rutte) is er een grote winst te boeken voor een nieuwe christelijke partij bij de eerstvolgende verkiezingen. 

 22. Anton B

  Het CDA is nauwelijks kiezers kwijtgeraakt aan de SP, de SP heeft zelf ook 10 zetels ingeleverd dus dat kan getalsmatig helemaal niet. Deze verloren zetels voor de SP zijn zetels die strategisch zijn gaan stemmen op Cohen maar getalsmatig is het grootste deel overgestapt naar de PVV (Of de ander winnaar VVD, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk) . Als je alle zetels op een rijtje zet is het overgrote deel van het CDA naar de VVD en de PVV gegaan. Deze kiezers waren zeer ontevreden over de linkse regering met PvdA en CU, en met een stevig conservatief beleid altijd nog makkelijker terug te winnen dan nieuwe linkse kiezers uit de PvdA en de SP te trekken, linksaf is voor het CDA een zeker einde.

   

  Op zich heb ik weinig moeite met het wegvallen van het CDA, ware het niet dat een centrum rechtse regering dan onmogelijk wordt. Als PVVér hoef je je er ook niet op te verheugen, want het betekend simpeweg dat jouw partij nooit meer aan de bak komt, de VVD kan van nood altijd nog een soort paars creeren, voor de PVV is elke ander constructie onmogelijk.

 23. CMdJ

  Waarde havank, als ik zo vrij mag zijn, maar ik kan uw (terechte) walging naar euro en EU/dictatuur niet rijmen met het lidmaatschap van een landverraderlijke (eurofiele) partij.

 24. dewit

  links zal zich in de handen wrijven als rechts zich zo versnipert

  kunnen de rechtse CDAers zich niet beter aansluiten bij de VVD

  waardoor de VVD veruit de grootste partij blijft +40 zetels

  dan een afsplitsing van het CDA die waarschijnlijk onder de 10 zetels blijft

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.