Zucht: Kamer neemt motie van Kuzu aan die vrijwillige diversiteit op de werkvloer minder vrijwillig maakt

DENK-opperhoofd Tunahan Kuzu lijkt de definitie van ‘vrijwillig’ nog niet helemaal te hebben begrepen.

Het is een woord dat tegenwoordig je neus uit komt: ‘diversiteit’. Je kunt het zo gek nog niet bedenken, of er moet meer diversiteit komen: de Nationale Politie (zelfs als blijkt dat dat tot meer corruptie leidt), gemeentes, de zorg… Hoe meer mensen met een migratieachtergrond, LGBFHTHGDTYY-identificatie of wat voor ‘cultuurverrijkende’ eigenschappen dan ook ergens aan de slag gaan, hoe beter. Ja, zélfs als dat helemaal niet leidt tot meer veiligheid of betere zorg. Integendeel: een diverse samenleving is, ongeacht de ‘bijwerkingen’, een heilig doel op zich geworden.

In sommige Europese landen, waaronder dus Nederland, bestaat er tegenwoordig de mogelijkheid om de zogenaamde ‘Charter Diversiteit‘ te ondertekenen. Dat is een document dat organisaties kunnen ondertekenen, waardoor ze zichzelf verplichten om diverser te werk te gaan. Dus: niet meer je werknemers selecteren op de kwaliteit van hun werkzaamheden, maar op hun huidskleur, seksuele geaardheid of wat dan ook. Positieve discriminatie dus, voor zover discriminatie ‘positief’ kan zijn.

Maar verrassing verrassing: tot nu toe hebben slechts 92 organisaties trek gehad in het ondertekenen van dit vodje. Dat is natuurlijk een duidelijk signaal dat Nederlandse organisaties absoluut niet zitten te wachten op dit soort diversiteitsgekte. Tunahan Kuzu ziet dat echter anders: hij vermoedt dat dit eerder een teken is dat men nog een duwtje in de goede richting moet krijgen.

En dus heeft de DENK-bobo – helaas met succes – een motie ingediend die organisaties alsnog “met klem verzoekt” om de Charter Diversiteit alsnog te ondertekenen. Een Kamermeerderheid nam de motie aan, waardoor op het tekenen van het stuk nog net geen boete komt te staan: erg vrijwillig is het echter niet meer. Leg dan gewoon meteen een verplichting op, als dat is waar het toch op neerkomt.

Zoals in bovenstaande duidelijk te zien is, is Kuzu maar al te trots op zijn persoonlijke triomf. Gek is dat niet: zijn moties worden meestal met overweldigende meerderheid weggestemd. Eén lichtpuntje: het is voor Nederland nu in ieder geval duidelijk welke partijen ons land zo zouden inleveren voor een beetje extra diversiteit.

Maar goed, dit soort mensen zullen de waarheid dan ook nooit onder ogen willen zien: een samenleving is pas écht discriminatievrij als we op geen enkele manier, dus ook niet op een ‘positieve’, kijken naar iets anders dan iemands professionele capaciteiten.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

40 reacties

 1. Floris

  Het verraderlijke CDA stemde voor. En zo heeft het CDA al vele malen steun verleend aan linkse hobbies. Dat gaat terug tot de jaren 70.

  1. Zwarte band

   Het zijn en blijven Judassen en Farizeeërs bij Christenen Dienen Allah. Ik heb ook veel meer respect voor een gedegen getuigenispartij als de SGP, ookal stem ik er niet op.

  2. trampoline

   We kunnen klagen maar we kunnen ook iets doen: gehoorzaam niet meer aan Den Haag.
   Stem niet meer op de gangbare partijen en als u het niet weet, stem dan niet!

   En weiger om enige medewerking te verlenen aan onze overheid. Wees niet lange loyaal!

 2. corfo

  Het CDA is een totaal onbetrouwbare club, maar dat is ze al járen !!!!
  Door de Friese inteelt figuur Buma worden we dagelijks besodemieterd; met een in een zéér christelijk plooi getrokken face doet hij buitengewoon interessant maar intussen loert hij op onze portemonnaie en voor de rest zijn wij voor hem niet interessant Over 4 jaar zal je hem weer horen kwijlen.

 3. trampoline

  Den Haag kan besluiten wat het wil, ik weiger om te gaan met mensen die ik niet moet; en daarbij discrimineer ik niet op godsdienst, ras, kleur of anderszins.

  Ik bepaal zelf met wie ik omga en ik heb geen boodschap aan onze overheid. Ik hoop dat meer mensen voor zichzelf opkomen en zich gaan afzetten tegen de idiote betutteling uit Den Haag.

 4. Marius Feenstra

  Diversiteit is gewoon uitholling van de Nederlands identiteit en overname.

 5. Ritter

  Dit soort dingen leid er alleen maar toe dat er personen in posities komen die daarvoor de nodige kwalificaties missen.

  Immers dingen als huidskleur, religie ( in dit geval islam) enzovoorts word belangrijker gevonden dan de nodige kwalificaties die nodig zijn voor de baan.

  1. Floris

   Dit is al een hele poos aan de gang. De achteruitgang is alom zichtbaar. Niet in de laatste plaats bij de politie. Waar ook nog eens mohammedaanse mollen zijn geïnfiltreerd.

   Ik herinner me nog die vreselijke Guusje Nederdorst (geen tikfout) die zei: als minderheden of vrouwen niet aan de eisen voldoen dan moeten de eisen maar omlaag.

   En zo heeft links Nederland steen voor steen afgebroken.

   1. trampoline

    Hoogste tijd dus om het linkse Nederlandse machtsblok tot de grond toe af te breken.

 6. Jan van Kampen

  Diversiteit doelt op verschillen en is per definitie fout. Nederlanders zijn gelijk, toch? Net zoals bij biodiversiteit spreken we over verschillende soorten. We hebben immers geen verschillende soorten mensen, toch? Op het werk wordt je gewaardeerd naar je persoon, vermogen en inzet. Een normaal werkend mens met een flinke inzet zich altijd wel. Daar is een Charter Diversiteit niet voor nodig, dat laat verschillen zien. Volgens mij zijn ze daar gewoon op uit!

 7. henk vintage

  Dit is het begin, straks wordt je als werkgever verplicht incapabele mensen aan te nemen om het sociale stelsel te ontzien.

 8. Ni28

  Diversiteit, iedereen hapt een stukje Nederlandse identiteit weg. Idiote tijden.

  1. Kiliaan Noppen

   Nederland is altijd divers en multicultureel geweest, het is juist kenmerkend voor de Nederlandse identiteit.

   1. sjun

    De Nederlandse cultuur en taal waren leidend in Nederland toen het land groot was. Als gevolg van ondersneeuwing van deze identiteit door ongebreidelde import in combinatie met linkse zelfhaat omgezet in beleid zien we dat de oikos van gewone Nederlanders wordt vernietigd, hun leefruimte verkleint, hun pensioen en spaargeld wordt herverdeeld en vooral terecht komt bij hen onbekende anderen en hun werk wordt uitbesteed zodat zij in een overheidsafhankelijke positie worden gemanoeuvreerd. Deze gedwongen solidariteitsovervraging zal uiteindelijk leiden tot een politieke tegenreactie. De vraag is niet of maar wanneer die komt en hoe die voor structurele overvragers van soluidariteit zal gaan uitpakken.

    1. Kiliaan Noppen

     “hun leefruimte verkleint”

     Met de Nederlandse taal is het inderdaad bergafwaarts gegaan.

     1. Top

      Blablablablabla! Bah en bah, blablabla!

    2. Nog1

     @ sjun

     Hoewel ik het met je eens ben dat een land een culturele binding nodig heeft, heb ik toch twee aanmerkingen op wat je scrijft.

     De eerste is dt ik als Fries ook mijn cultuur beter beschermd zou willen zien. En deze wordt in de praktijk het meest bedreigt door wat wij ‘Hollanders’ noemen; mensen die van buiten de provincie hier komen wonen en vervolgens op hoge poten eisen dat alles in het Nederlands moet.

     De tweede is je opmerking over pensioenen. Dat geld is naar de banken gegaan. Door een negatieve rente te rekenen verdienen banken door geld te lenen van de ECB terwijl door diezelfde rente de pensioenpot kleiner werd.

   2. trampoline

    Ja, maar toen pasten immigranten zich aan hun nieuwe land aan, leverden hun bijdrage en wilden echte Nederlanders worden. Ze probeerden ons niet hun godsdienst en waarden op te dringen.

    Tegenwoordig eisen veel immigranten dat wij ons aan hun waarden en godsdienst aanpassen, hebben ze alleen maar rechten en geen plichten en willen ze vooral niet integreren.

    Acceptatie en respect zal je nooit bereiken door het van bovenaf op te leggen; dat moet je verdienen.

 9. h_keur

  Diversiteit? Dan veronderstel ik dat minder-validen, geestelijk gehandicapten, dove, blinde, schele en alle andere mensen, die iets afwijken van de meerderheid nu dus ook worden benoemd als minister, topambtenaar of burgemeester bijvoorbeeld.
  En weet u, dat kon wel eens een hele verbetering zijn. Vele van bovengenoemden zijn veelal sterk gemotiveerd en leveren meer dan uitstekende prestaties.
  Zodra onze politiek dit inziet en erkent, wil ik wel een nadenken over deze motie.

 10. Zwarte band

  Diversity is just another word for anti-Dutch.

  1. Kiliaan Noppen

   Gelul, we haalden in de 16 eeuw al immigranten naar binnen.

   1. Floris

    Maar dat waren geen moslims. Dat is het grote verschil, Doppertrol.

    1. Kiliaan Noppen

     Jij woont toch in het buitenland?

   2. Arachne

    Wij haalden helemaal niemand binnen. Mensen mochten het hier proberen en waren volledig op zichzelf aangewezen. Hulp zochten ze bij familie of groepsverwanten.

 11. Ali Yas

  Het voortrekken van bepaalde bevolkingsgroepen ten opzichte van andere is discriminatie en racisme. Jammer dat die woorden wat zijn versleten, want hier zouden alarmbellen moeten rinkelen. Kuzu deugt niet en wie dat niet door heeft is een oen.

 12. Letopuwzaak

  Ik zou me dood schamen als ik op deze gronden ergens zou worden aangenomen.

  Gelukkig is dat ook nooit nodig geweest. Heb altijd werk gehad. En hetgeen waar ik niet voor werd aangenomen, waren logische verklaringen voor

 13. sjun

  Eenmanszaken en maatschappen worden nog eens heel groot als politieke aardverschuiving uitblijft.

 14. CheikhRedo

  Volgens Ritter leidt dit tot het aannemen van mensen die niet gekwalificeerd zijn. Nu meen ik te herinneren dat er ook afkeurend werd gereageerd op de benoeming van Arib als kamervoorzitter of Aboutaleb als burgemeester. Nu we maanden verder zijn, kunnen we de conclusie trekken dat deze mensen het uitstekend gedaan hebben. Dus ik begrijp niet waar deze Ritter het lef vandaan haalt om anders te beweren.

  1. Kiliaan Noppen

   Mogelijk denkt Ritter dat het uitzonderingen zijn die de regel bevestigen.

   🙂

   1. Floris

    Ja, dat is ook zo.

  2. Punt50

   Je haalt dingen door elkaar.

 15. CheikhRedo

  Wat bedoelt punt 50?

  1. Punt50

   Heel helder, gewoon de beste persoon voor een job aannemen. Niet bijv. zwarten of islamieten bevoordelen op basis van vermeende diversiteit o.i.d..

 16. CheikhRedo

  Dat is nu het punt dat Kuzu duidelijk wil maken. Ook al zijn er gekwalificeerde mensen met een andere achtergrond, het blijft moeilijk om aangenomen te worden. Discriminatie is helaas nog steeds een groot probleem bij het solliciteren.

 17. CheikhRedo

  Ik denk niet dat Kuzu bedoelt dat er maar aangenomen moet worden terwijl de desbetreffende persoon niet gekwalificeerd is. Dat maakt de redactie en jullie incluis ervan.

 18. Burgermans

  Gezellig toch, vrouwenmeppers en terroristen op de werkvloer?

 19. Duckday

  Voor dat zijn allemaal lik clubs volledig onbekwaam willen alleen stemmetjes winnen en verder kan de kiezer de pot op Allemaal een uitgestreken smoel

 20. chicamo1

  Hoe lang mogen we nog genieten van onze seculiere maatschappij?? We mogen religieuze scholen financieren van onze belastingcenten. Daar zal je Segers en Buma niet over horen klagen. Ik las dat zelfs de PvdAer Asscher sprak over walgelijke retoriek van een docent binnen een Islamitische basis. En dan jezelf verbaasd afvragen waarom de integratie is mislukt.

 21. Ngatimoto

  Zo langzamerhand komen de nieuwe tweede kamerleden wat meer in beeld. mensen, wat zijn die slecht. De onervarenheid druipt er van af. Dat is nog te begrijpen maar ze zijn doorgaans nog ontzettend dom ook. Totaal geen voeling met de maatschappij en ze leuteren maar wat in de ruimte.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.