48396921152 09bdcde0d9 c

Haarlems BVNL-raadslid Joey Rademaker: "Stop de symboolpolitiek rondom homohaat!"

Binnenlandsep 06, 16:00
Het Haarlems BVNL-raadslid Joey Rademaker heeft zijn ongenoegen geuit over de benadering van het stadsbestuur ten aanzien van de toenemende homohaat in de stad. Volgens Rademaker is de focus van het stadsbestuur op "zachte" symboolpolitiek een lachertje en biedt het geen echte oplossingen voor de onderliggende problematiek.
Terwijl de homohaat in Haarlem toeneemt, lijkt het stadsbestuur te denken dat het plaatsen van regenboogbankjes, het ophangen van progressvlaggen en het toevoegen van meer genderneutrale toiletten voldoende is om het probleem aan te pakken. Volgens Rademaker wordt hiermee de kern van het probleem over het hoofd gezien en draagt dit type symboolpolitiek slechts bij aan het onterecht geruststellen van de bevolking. "Het zijn juist dit soort zachte maatregelen die daders niet afschrikken", aldus het raadslid.
Rademaker onderstreept zijn argument door te wijzen op het feit dat een groot deel van de homohaat in Haarlem voortkomt uit specifieke gemeenschappen, met name jongeren van Marokkaanse afkomst. Zijn kritiek ligt dan ook bij het feit dat het stadsbestuur deze specifieke groep niet doelgericht aanpakt. "Homohaat bestrijd je door de daders keihard aan te pakken, niet door ze een regenboogbankje te tonen", stelt hij.
Het raadslid heeft naar aanleiding van zijn bezorgdheid een aantal vragen gesteld aan het Haarlemse college. In deze vragen wijst Rademaker op het schijnbare gebrek aan substantiële maatregelen en het teveel focussen op symboliek. Hij vraagt het college onder andere naar de effectiviteit van deze symbolische acties en of deze daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van de problemen waar de LHBTI+-gemeenschap in Haarlem mee te maken heeft.
Bovendien roept hij het stadsbestuur op om een diepgaand onderzoek uit te voeren naar LHBTI-discriminatie in Haarlem, vergelijkbaar met het onderzoek dat recentelijk in Amsterdam is uitgevoerd. Dit, volgens Rademaker, om een duidelijker beeld te krijgen van de omvang van het probleem en om effectievere maatregelen te kunnen nemen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Het is nu aan het Haarlemse college om te reageren op de vragen van Rademaker en duidelijk te maken hoe zij denken het groeiende probleem van homohaat in de stad daadwerkelijk aan te gaan pakken. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de symboolpolitiek, volgens critici zoals Rademaker, niet voldoende is om de problemen echt bij de wortel aan te pakken.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten