426700947 a36005c4b3 b

WOKE-gekte zet door: Inclusieve taalgids voor het onderwijs gepresenteerd door LAKS

Binnenlandapr 12 2023, 9:00
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft onlangs een nieuwe taalgids gepresenteerd voor het onderwijs, met als doel om minder onderscheid te maken in het taalgebruik op school. De gids bevat een lijst met voorstellen die gericht zijn op het vervangen van bepaalde woorden en uitdrukkingen die als stigmatiserend of discriminerend worden beschouwd.
Een van de voorstellen in de gids is dat leerkrachten niet langer de klas moeten aanspreken als 'jongens en meisjes', maar als 'leerlingen'. Dit vermindert de nadruk op gender en creëert een meer inclusieve omgeving voor studenten. Een ander voorstel in de gids is om het woord 'zitten blijven' te vervangen door 'doubleren'. Het LAKS is van mening dat de term 'doubleren' minder negatief is dan 'zitten blijven', omdat het minder stigmatiserend is en geen implicatie heeft dat een student minder bekwaam is op school.
Het LAKS gelooft dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom een leerling moeite heeft om door te gaan met zijn of haar studie. Verder stelt het LAKS voor om de term 'witte en zwarte scholen' niet meer te gebruiken en te vervangen door andere woorden of uitdrukkingen. Tot slot wordt voorgesteld om het woord 'gehandicapt kind' te vervangen door 'leerling met een beperking'. Het LAKS is van mening dat dit een meer respectvolle en niet-stigmatiserende manier is om studenten met een beperking aan te duiden.
De afbraak van het onderwijs zet hiermee weer verder door en de noodzaak voor normaal, “ouderwets” onderwijs is nog nooit zo hoog geweest. De LHBTI- en WOKE-indoctrinatie begint aardig op stoom te komen en het is tegelijkertijd een ontwikkeling waar niet iedere ouder blij mee is. Sterker nog, de meeste ouders maken zich hier ernstig zorgen over. FVD heeft eerder al een meldpunt in het leven geroepen om deze gekkigheid die plaatsvindt in het onderwijs te kunnen melden. Uiteraard hebben we ook nog de FVD-renaissance scholen, die met de dag belangrijker worden gezien de trend in het (basis)onderwijs.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten