14086693619 1d5641df7d c

Europees Parlement keurt wetsvoorstel goed: Strengere regels voor AI-systemen met hoog risico

Buitenlandjun 14 2023, 23:00
Het Europees Parlement heeft het wetsvoorstel van de Europese Commissie officieel goedgekeurd en tevens enkele aanscherpingen doorgevoerd. Het wetsvoorstel heeft betrekking op kunstmatige intelligentie (AI) en stelt strenge regels voor systemen met een hoog risico voor gezondheid, veiligheid of mensenrechten. Het doel is om de regie over AI terug te nemen en ervoor te zorgen dat nieuwe technologieën betrouwbaar, ethisch, veilig en milieuvriendelijk zijn.
Het wetsvoorstel deelt AI-systemen in verschillende categorieën in. Systemen met een onaanvaardbaar risico, vergelijkbaar met het sociaal gedrag bijhouden door de overheid zoals in China, worden verboden. Systemen met een hoog risico, zoals sollicitatierobots die onbedoeld vrouwen discrimineren, worden aan strenge regels gebonde23:00
Het Europees Parlement heeft enkele aanpassingen gedaan aan het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Zo worden biometrische categoriseringssystemen die gevoelige kenmerken gebruiken verboden, evenals voorspellende politiesystemen gebaseerd op profilering, locatie of crimineel gedrag uit het verleden. Verder wordt het gebruik van real-time gezichtsherkenning in de publieke ruimte aan banden gelegd. Een voorstel om dit toch toe te staan, werd verworpen.
Naast deze maatregelen pleit het parlement voor een verplichte mensenrechtentoets voordat AI wordt ingezet, evenals het recht op informatie en uitleg voor personen die benadeeld zijn door AI. Er moeten ook nieuwe bindende regels komen voor grote systemen zoals ChatGPT, evenals milieustandaarden en rapportage van de klimaatimpact van AI. Na de zomer zullen er onderhandelingen plaatsvinden tussen het parlement en de EU-landen. Als alles volgens plan verloopt, zal de wet begin volgend jaar ingaan. Met deze wet hoopt Europa de controle over AI te waarborgen en ervoor te zorgen dat de technologieën die worden ontwikkeld voldoen aan hoge standaarden op het gebied van betrouwbaarheid, ethiek, veiligheid en milieu.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten