Duitse 'Energiewende' een blauwdruk voor de wereld?

Duitse 'Energiewende' een blauwdruk voor de wereld?

Als het de Duitsers niet lukt, wie lukt het dan nog wel?

Reeds enkele malen eerder schonk ik aandacht aan de negatieve ervaringen met de Duitse Energiewende. Zie hier, hier, hier, hier en hier.

De groei van het aandeel van wind– en zonne–energie in de Duitse energiemix kost de Duitsers tientallen miljarden per jaar extra, maar heeft niet of nauwelijks geleid tot een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen en (dus) ook niet tot een vermindering van de CO2–uitstoot. Vele deskundigen vrezen in de nabije toekomst blackouts. Tot dusver zijn die uitgebleven, hoewel het aantal ingrepen van de elektriciteitsbedrijven om storingen op te heffen de laatste jaren dramatisch is toegenomen. Wegens de hoge energiekosten is de internationale concurrentiepositie van het Duitse bedrijfsleven verslechterd. Vele bedrijven hebben reeds besloten (delen van) hun productie naar het buitenland te verplaatsen. Vele honderdduizenden huishoudens leven in zogenoemde energiearmoede.

Onlangs verscheen de uitslag van een enquête onder enkele tientallen energiedeskundigen uitgevoerd door de Wereldenergieraad – Duitsland. Hieruit bleek dat deze deskundigen overwegend kritisch waren over de Energiewende.

Onder de titel, '75% Of International Experts View Germany’s Energiewende As A Threat To European Power Supply Stability!' schreef Pierre Gosselin op zijn blog:

For some renewable energy proponents, it simply doesn’t matter what hard facts showing wind and solar make little sense get put on the table, they’ll religiously insist that it’s the best thing ever in energy technology.

Germany for example has invested massively in wind and solar energy in an attempt to replace its coal and nuclear plants, which environmentally fell out of the public’s favor during the end of the last century and early 21st century. Unfortunately Germany’s mad rush into wind and sun dubbed the Energiewende) (transition to renewable energy) is not paying off.

Today Germany’s online FOCUS reports on a new survey of international experts concerning the success of the German Energiewende: “World Energy Council warns: German Energiewende threatens Europe’s power supply reliability / Experts: no “export hit“. FOCUS writes:

International experts are harboring huge doubt over the success of the German Energiewende. This is the result of a survey by the World Energy Council… […]. Three quarters of those surveyed see a threat from the Energiewende to the supply stability of power in Europe. Two thirds believe the Energiewende will weaken the German economy over the short and mid-term. Only three percent believe Germany will accomplish its transition to renewable energies within the prescribed timeframe.

Lees verder hier.

Aan het persbericht van de enquête van de Wereldenergieraad – Duitsland ontleen ik het volgende:

Der Weltenergierat – Deutschland beteiligt sich regelmäßig an internationalen Umfragen des World Energy Council. Zugleich nutzt er das globale Expertennetzwerk für eigene Umfragen zu aktuellen Fragestellungen.

A blueprint for the world: Wie sieht die Welt die deutsche Energiewende.

Die letzte Umfrage im weltweiten Netzwerk der Energieexperten des World Energy Council zur deutschen Energiewende vom Januar 2015 zeigt ein gemischtes Meinungsbild.

Grundlage der Ergebnisse dieser Umfrage sind Antworten von Experten aus 35 Länderkomitees des World Energy Council, darunter 20 aus Europa. Im Fokus der Umfrage standen dabei Fragekomplexe zum Gelingen der Energiewende in Deutschland, zu ihren Auswirkungen sowie zur Vorbildfunktion für andere Länder. Die erste Umfrage führte der Weltenergierat – Deutschland im Jahre 2011 durch. …

Aldus de Wereldenergieraad – Duitsland.

Lees verder hier.

Hier is de Engelse versie van de enquête te vinden.

De conclusie is dus dat de meeste deskundigen de Duitse Energiewende geen geschikte blauwdruk achten voor de rest van de wereld. Als het de Duitsers niet lukt, wie lukt het dan nog wel?

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties