Filmpje! Kamerleden geïrriteerd door veertig minuten lang Thierry Baudet (FvD) over VN-migratiepact van Marrakech

Geen categorienov 21 2018, 15:05
Daar stond Thierry Baudet: netjes in pak met een Fleur de lis-das. Ruim veertig minuten lang oreerde de voorzitter van Forum voor Democratie over het VN-migratiepact. De Nederlandse regering is voornemens het VN-migratiepact van Marrakech te ondertekenen en dat is reden voor kritiek van Thierry Baudet (FvD). Zo maakt hij zich zorgen over de mogelijke gevolgen van het pact op de toestroom van het aantal migranten naar Nederland. Op de beelden is te zien hoe Baudet de 100 (!) vragen voorleest in de Tweede Kamer.
"Toen de Algemene Vergadering van de VN in september 2016, besloot dat er een pact van deze strekking moest komen bleven ze muisstil. Toen afgelopen zomer op 13 juli om precies te zijn in New York de definitieve tekst werd vastgesteld bleven ze nog steeds muisstil. Toen ik het onderwerp op de politieke agenda probeerde te zetten en aandrong op een debat wilde men er niet over spreken", zo begon Baudet tijdens het debat over de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderwerp werd door de Kamer tijdens dit kleine debatje behandeld, omdat de Tweede Kamer voorheen niet in gesprek wilde over het VN-migratiepact.
Van Kamerleden kreeg Baudet kritiek. Zijn toon en stijl werd door Malik Azmani (VVD) onder vuur genomen, want volgens het VVD-Kamerlid zou de mening van Baudet al vaststaan en zou beantwoording van de vragen geen effect hebben op de houding van Baudet. Ook DENK-Kamerlid Farid Azarkan had kritiek op de wijze waarop Baudet gebruik maakte van zijn veertig minuten. Hij betichte de voorman van FvD van 'zeemeeuwenpolitiek': "De heer Baudet komt aanfladderen, krijst de boel bij elkaar, schijt de boel onder en laat ons alles opruimen."
Van de honderd vragen verdienen drie specifieke vragen extra aandacht. Het zijn de vragen die voortkomen uit de plannen van de VN om iets te doen aan de beeldvorming van het fenomeen migratie. Net zoals het EU-programma 'displaced in the media' tracht te doen, zo richt ook het VN-pact zich op de wijze waarom journalisten en media bijdragen aan de beeldvorming. Blijkbaar willen de Verenigde Naties en de ondertekenende overheden op orwelliaanse wijze de publieke opinie over migratie beïnvloeden. Bizar. Daarom stelt FvD de volgende vraag: "Is de Staatssecretaris voorstander van het het ‘gevoeliger maken’ en ‘opleiden’ van journalisten over immigratie-gerelateerde thema’s en terminologie (Marrakesh-33c)? Zo ja, waarom en hoe wil hij hier concreet invulling aan geven?"
Niet alleen het beeld van migratie is voor de VN blijkbaar van belang, maar zelfs de specifieke terminologie. Baudet noemt deze aanpak oprecht activistisch. Daarom vraagt Baudet: "Welke immigratie-gerelateerde terminologie zou volgens de Staatssecretaris uit het Nederlands vocabulaire moeten verdwijnen? En welke terminologie zou hij willen toevoegen?" Verder zou het migratiepact volgens Baudet eenzijdig geschreven zijn: zo blijven de negatieve effecten van migratie onderbelicht. Ondanks dat Forum voor Democratie te maken heeft met groeipijntjes, weet de partij wel te verassen met de kritische houding over dit VN-migratiepact.
https://www.youtube.com/watch?v=HCx-s4w-KiY
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten