Henk Krol (50Plus) regelt steun voor 'minder digivaardige burgers' bij gebruik ICT, het CDA stemde tegen

Henk Krol (50Plus) regelt steun voor 'minder digivaardige burgers' bij gebruik ICT, het CDA stemde tegen

Geen categorienov 06, 18:00
Tweede Kamerlid Henk Krol van 50Plus heeft de wind in de zeilen en krijgt steun van de fracties in de Tweede Kamer voor zijn voorstel aangaande digitalisering. De overheid digitaliseert verder, maar tegelijkertijd zijn er groepen, waaronder ouderen, die niet meekomen. Krol bepleit in zijn motie dat de overheid rekening moet houden met 'minder digivaardige burgers'. Het CDA stemde als enige tegen de motie.
Zelfs de Partij voor de Dieren, een partij die allerminst bekendstaat om haar affiniteit met 'mensenzaken', stemde voor de motie Krol die erop gericht is om bij het ontwikkelen van ICT-dienstverlening van de Rijksoverheid rekening te houden met 'minder digivaardige burgers' zoals bijvoorbeeld de ouderen.
Ook voor mensen met een slecht gezichtsveld of andere beperkingen is het gebruik van ICT soms lastig, maar wordt van hen wel verwacht de noodzakelijke stappen te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer zij digitaal een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) willen indienen. Krol wil daarom dat er voortaan budget vrijkomt om het voor deze burgers eenvoudiger te maken.
Krol verzoekt het volgende aan de regering:

"overwegende dat dit Kabinet ernaar streeft dat iedereen mee moet kunnen doen in het digitale tijdperk;
overwegende dat dit niet overeenkomt met de realiteit;
verzoekt de regering de behoeften van de minder digivaardige burgers steeds integraal mee te nemen bij de besteding van het budget voor digitalisering,"

De vraag is echter hoe de hulp voor behoeftigen er concreet komt te zien. Gaat het kabinet bijvoorbeeld eenvoudig leesbare handleidingen publiceren? Of worden de processen zo ingericht dat iedereen deze bij voorbaat al kan begrijpen? Of moet er een speciale Rijksoverheid-ICT helpdesk worden opgezet waar burgers voor álle vragen rondom Rijks-ICT terecht kunnen? En welke budgetten passen daar dan bij? Kortom, de Tweede Kamer heeft een goede intentie, maar hoe het voorstel van Krol er concreet uit komt te zien is echter (wederom) afwachten.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten