Paar tips voor omgang tussen D66 en FvD - Wetenschappelijk bureau D66 vraagt: 'hoe om te gaan met polarisatie?'

Geen categoriejun 16 2019, 17:00
De Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijke bureau van D66, hield een symposium genaamd Tussen extremen: politiek ten tijde van polarisatie. De vraag kwam neer op hoe D66 om zou moeten gaan met 'toenemende polarisatie en extremen in de politiek', oftewel: Forum voor Democratie. Via The Post Online.
Er waren meerdere knappe koppen nodig om D66 de conclusies mee te geven dat polarisatie eigenlijk van alle tijden is. Mensen gaan het op den duur met heersende opvattingen oneens zijn en een tegengeluid produceren. Chris Aalberts merkt in zijn artikel op dat D66 eigenlijk altijd op haar best is (en misschien zelfs haar hele identiteit ontleend) bij het zijn van 'de tegenhanger' van partijen als LPF, PVV en FvD. D66 profiteert dus eigenlijk van polarisatie. Toch lukt ze dat nu niet meer en blijven zij steken op ~10 zetels.
Op het symposium wordt echter gewaarschuwd voor te veel polarisatie. Dit zou om kunnen slaan in 'affectieve polarisatie', wat neerkomt op het zijn van elkaars 'te bestrijden en morele vijand', in plaats van slechts politieke tegenstanders.
D66 heeft FvD echter al als zodanig bestempeld: racistisch, vrouwonvriendelijk, homofoob, islamofoob, klimaatontkenners, haatzaaiers, intolerant etc. Het is allemaal al wel een keer voorbijgekomen. Maar is er een manier om dit te overbruggen? Kunnen zij weer terug naar een vorm van 'slechts tegenstanders' in plaats van elkaars morele vijand?
Volgens mij zou dat prima kunnen. Beide partijen zouden eens kritisch moeten kijken naar elkaars speerpunten-thema's. Beide beweren namelijk liberaal te zijn, wat bedoelen ze daar precies mee? In plaats van elkaar allerlei verwijten of '-ismen' toe te spelen, kijk eens of nadere uitleg mogelijk is.
Waarom wil D66 nou bijvoorbeeld zoveel voor het klimaat doen? Wat is hun ideaal en waarom? Op welke manier en tegen welke prijs? Dat zijn vragen die gewoon te verklaren, uit te diepen of te berekenen zijn. Hetzelfde geldt voor migratie en bijkomend: identiteit. Waarom zijn zij voorstander van migratie, waar trekken zij de grens, erkennen zij wel alle problemen en hoe zien zij de uitwerking het liefst? Waarom is FvD tegen al die plannen en wat is hun motivatie en onderbouwing? Hoe zien zij Nederland en wat betekent 'de Nederlander' voor beide partijen?
Volgens mij zou een reeks gesprekken over zulke vragen beide partijen goed doen, in plaats van met een boog om elkaar heen blijven lopen en elkaar afbranden, in de hoop dat de achterban daardoor naar de stembus gaat.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten