frits bosch column

-Frits Bosch- Bezuinigen op stikstof en klimaatbeleid móet! Belastingen niet verhogen. We lopen al zo krom!

Opiniesep 20 2023, 9:30
De ambtelijke top is met een advies gekomen over de ruimte binnen de Rijksbegroting. Er moet bezuinigd worden of de belastingen en accijnzen moeten omhoog. Of alle twee doen, dat kan ook. Volgens de Stuurgroep Begrotingsruimte moet er 17 miljard structureel bezuinigd worden per jaar tot 2028. Ze mikken op een begrotingstekort van 2%, dat ruimte geeft om tegenvallers op te vangen en zo de 3% EU ondergrens niet te overschrijden. Er moet 1,6% op het bnp bezuinigd worden ofwel 17 miljard. Volgens de Stuurgroep kunnen de gigantische Stikstof en klimaatfondsen (van D66, FB) parafraserend de prullenmand in.  Bravo Stuurgroep! Blijkbaar zijn er ook ambtenaren die met beide benen op de grond staan. Links zal niet enthousiast worden over dit studie advies. Neem het wel serieus!
Regeren is keuzes maken. Ieder departement steekt de vinger op “wat mijn departement wil is absoluut nodig. Hier kan niet op bezuinigd worden.” Toch wel! Er zullen dus harde noten gekraakt moeten worden en prioriteiten gesteld moeten worden. De keuzes zullen afhankelijk zijn van de kleur van het kabinet. Maar dat het hier en daar pijn gaat doen staat vast. Voortschrijdend inzicht doet zich voor. Nu is er een nieuwe UvA studie die stelt dat stikstof amper neerslaat rond de stallen en 90% van de stikstof uitstoot komt niet terecht in de directe omgeving. Dank u wel! Stikstof beleid naar de prullenmand? Klimaatbeleid kan naar verluid ook gedecimeerd worden, want het zet mondiaal geen zoden aan de dijk. Dat schiet lekker op. Dan is er meer ruimte voor defensie, onderwijs, woningbouw, zorg, cultuur en…… bestaanszekerheid om maar eens een paar dwarsstraten te noemen.
Toekomstige regering: Mijn keuze zou zijn: bezuinigen en geen belastingen en accijnzen verder verhogen. Nederlanders lopen al zo krom! Maar niet alleen dat. De mondiale economische situatie is ongewis met China als haperende motor. We moeten terug naar een solide fiscaal beleid. Waarom horen we nu pas dat er zo fors bezuinigd moet worden? Waarom heeft Rutte 4 het zo uit de hand laten lopen? Het is de hoogste tijd dat er enige visie komt, ook na 2028 als de vergrijzing nog sterker toeslaat. Dit Stuurgroep rapport vraagt om een politiek doordacht antwoord.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?”, “Feminisme op de werkvloer” en ''Kafkaistan''.
kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten