frits bosch column

-Frits Bosch- Deutschland schafft sich ab

Opiniesep 11 2023, 12:30
Duitsland zakt steeds verder weg. De crisis in de industrie woekert voort. De productie is voor de derde maal op rij gedaald. De energie industrie is met 11% gekrompen. Bondskanselier Olaf Scholz heeft begrepen wat er gaande is, maar een gevoel van urgentie ontbreekt. Wat is er aan de hand?
De diepere oorzaak is de dominees dochter uit voormalig Oost-Duitsland, ex-communist gepromoveerd fysica Ursula Merkel. Zij is zestien jaar lang van 2005 tot 2021 bondskanselier geweest. Ze was een complete ramp voor Duitsland. Ze begreep niets van economie waardoor het land achterop is geraakt op diverse economische fronten, niet in de laatste plaats de industrie en infrastructuur, zowel digitaal als concreet. Zestien jaar achteruitgang moet nu gecompenseerd worden. Is Olaf Scholz daar de man voor? Daar heeft het nog niet de schijn van helaas. ‘Helaas’, want wij zijn zeer afhankelijk van dit land qua export. Maar ook de sociaal-culturele ontwikkeling is niet goed, veel meer armoede en veel tweespalt.
Heeft het aan waarschuwingen ontbroken? Nee, want in 2010 kwam dr Thilo Sarrazin met het boek “Deutschland schafft sich ab., wie wir Land aufs Spiel setzen.” Dat boek is nog steeds actueel. In mijn boek “Schaft ook Nederland zich af” doe ik daar als volgt verslag van. Sarrazin is socialist, oud-Bundesbankdirecteur en SPD prominent. We zijn dus inmiddels ruim tien jaar verder sinds publicatie. Sarrazin duidt er op dat de combinatie van massa-immigratie uit moslimlanden (geen integratie, criminaliteit vloeiend overgaand in terrorisme), geringe autochtone geboorte aantallen (laag vruchtbaarheidscijfer), teruglopende intelligentie (Duitsland wordt dommer), sociale verdeeldheid voor een neergang van Duitsland zal zorgen. Het boek beschrijft, mudvol cijfers en grafieken, het verval van Duitsland. Sarrazin’s millionseller zorgde voor emotie en controverse in de politiek, de media en de wetenschap. Het boek is de hemel in geprezen maar ook verguisd, onder andere vanwege de constatering dat Duitsland minder intelligent wordt: “Mehr Kinder von den Klugen, bevor es zu spät ist”. Begrijpelijk is die kritiek wel, want stelregel één is: noem de ene bevolkingsgroep niet slimmer dan de andere. Blijf weg van biogenetica en sociaal determinisme. De beschuldigingen van racisme leidt af van wat het hoofdthema is namelijk het niet naar behoren functioneren van de multiculturele Duitse samenleving. Sarrazin weet taboes te doorbreken. Niet dat het iets geholpen heeft. Want politici luisteren niet. Zij nemen kennis van wetenschappelijk onderzoek, maar doen dan veelal het tegenovergestelde in blinde emotie. Betreurenswaardig want Duitsland moet hoognodig van koers veranderen. Daar is moed voor nodig. We zijn benieuwd of Duitsland daartoe in staat is, Johann Wolfgang Goethe: ‘Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man muß auch tun’. Het is op z’n minst opmerkelijk dat Duitse burgers de boeken van Sarrazin en masse kopen, terwijl hij door politici wordt neergesabeld. De verdeeldheid is gigantisch en dat zou politici toch aan het denken moeten zetten. Maar nee, de oogkleppen worden opgehouden en doormarcheren, net als in Nederland.
In 2010 zei bondskanselier Angela Merkel: “De multiculturele samenleving is mislukt”. Minister Horst Seehofer zei het zelfde. Vijf jaar later worden alle sluizen open gezet om massa-immigratie in Duitsland toe te laten zodat de multiculturele samenleving dus verder kan mislukken. Angela Merkel heeft massa-immigratie doorgezet wetende hoe slecht dit zou zijn voor Duitsland. Zij heeft haar persoonlijk emotionele gevoelens laten prevaleren boven de belangen en het welbevinden van burgers. De resultaten van haar beleid zijn genoegzaam bekend: polarisatie, opkomst van AfD en van ultra rechts en ultra links. Voor Duitsland is benodigd een politicus die duidelijke kaders aangeeft, een politicus met visie, een bruggenbouder. Benodigd is een politicus die het Duitse welbevinden vooropstelt. Een dergelijke persoon zien we niet aan de horizon verschijnen, ook niet in Nederland. Een dergelijke persoon zien we überhaupt niet in Europa. In 2012 ging dr. Thilo Sarrazin in Nederland in De Balie in debat met prof. Paul Scheffer, verbonden aan de Tilburg University. Het werd hier genegeerd. Duitsland en Nederland luister naar hem!
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten