frits bosch column

-Frits Bosch- Massa immigratie “NEE”, gespecialiseerde arbeidsmigratie “JA” Hein de Haas is een volksverlakker

Opiniesep 25 2023, 9:30
Tegen massa immigratie zeggen we ‘nee’, maar tegen gespecialiseerde arbeidsmigratie zeggen we ‘ja’. Prof Hein de Haas, socioloog aan de Universiteit van Amsterdam, lijkt het anders te zien. Is hij een verkapte activist?
Daar lijkt het wel op in zijn boeken en artikel in De Volkskrant “Negen van de tien Afrikanen komen gewoon legaal naar Europa”, 21/9/23. Wij allen hebben het dus niet begrepen volgens De Haas. Al die Afrikanen die volgepakt en berooid naar Lampedusa varen in gammele bootjes. met behulp van mensen smokkelaars, komen keurig legaal! Hoe dom zijn we geweest volgens De Haas. Goddank laat hij ons het licht zien. We moeten ze dus eigenlijk welkom heten!
De wijdverbreide veronderstelling dat armoede de belangrijkste aanjager is van immigratie klopt niet volgens De Haas, die een boek schreef over 22 immigratie mythen. De drijvende kracht is de vraag naar arbeid vanuit Europa volgens hem. Het is inderdaad juist dat Europa gespecialiseerde arbeiders nodig heeft, deels laagwaardig en deels hoogwaardig. Ik heb onlangs op deze site er op gewezen dat er een “war on talent” gaande is en dat Europa achter het net dreigt te vissen als te weinig aantrekkelijk voor dit soort arbeidsmigranten, vergeleken bij de VS. China heeft een fors overschot aan hoogopgeleiden en ik vroeg me af of we daar vandaan mensen kunnen krijgen. Maar zoals De Haas het stelt alsof Europa de immigranten (de bootvluchtelingen) uit Afrika ‘vraagt’ voor arbeid is je reinste volksverlakkerij. De Volkskrant lezer geloven De Haas grif, dankbaar als ze zijn dat er weer iemand is opgestaan die de waarheid vertelt en de ‘mythen’ duidt. Een hoogleraar nog wel, dan moet het goed zijn. Dream on!
De Haas wil ons op een intelligente manier doen geloven dat “immigratie van alle tijden is” is. Dit is de bekendste volksverlakkerij frase van links, ook zo vaak gebruikt door onze topvolksverlakker Leo Lukkassen, Universiteit van Utrecht. Statistiek is een dankbaar middel om mensen om de tuin te leiden. De Haas doet het zo: in 1960 bedroeg de immigratie 3% van de wereldbevolking en dat is nu nog zo: 3%. In 1960 was de wereldbevolking 3 miljard, 9 miljoen immigranten, en nu bedraagt het bijna het drievoudige. In 3% van bijna 9 miljard is 27 miljoen immigranten. Dat is een toename van 18 miljoen. Dat is gigantisch. Vervolgens zegt De Haas dat de immigratie in de 19e en 20e eeuw ook enorm was in absolute getallen. Dat is correct, maar toen was de wereldbevolking geringer dan heden. Na 1960 is de wereldbevolking geëxplodeerd, vooral in Afrika, met als gevolg massa immigratie. “Dit zijn klimaatvluchtelingen” is niet correct. Afrikanen willen weg uit failed nations. Afrikanen weten nog steeds niet hoe ze een land moeten besturen zonder corruptie en nepotisme. Zie Suriname, prutsers in het landsbestuur en dat is een understatement. Donkere mensen willen weg uit donker prutsbestuur en naar vermeend solide blank bestuur. Huis, auto, opleiding, uitkering krijgen. Dank u wel!
De immigratie is gigantisch, maar de omvang van de landen van aankomst zijn per definitie niet groter geworden. Het gevolg is dat het water ons langs alle kanten over de schoenen loopt. Het ontregelt alle sectoren van het land, inclusief de criminaliteit, dat krijgen we er gratis bij. Het gros van de immigranten kan helemaal niets en ze zorgen voor armoede. Geen wonder dat in ons land de armoede zo toeneemt. We hebben het zelf geïmporteerd! De bekende kreet “we kunnen ze niet tegenhouden, ze komen toch” is flauwekul als je het nog nooit geprobeerd hebt.
Koningin Wilhelmina zei in 1946 tegen de Nederlandse bevolking “ons land is vol, jullie moeten emigreren”, zie oratie van prof Ton van Kalmthout, Universiteit Leiden, “Een sprong in het duister”, “Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992”. Mijn ouders hebben daar gehoor aan gegeven en wij zijn 5 jaar naar Australië geëmigreerd. Ons land had in 1946 9,2 miljoen mensen. Nu gaan we naar 18 miljoen mensen. Moet je demograaf Prof Jan Latten, ex CBS, daarover horen. Bevolkingsbeleid is nooit gepleegd volgens hem. Dat is correct. Er is nooit naar Latten geluisterd. Hij is door Lukassen weggezet als xenofoob. Hoe schandalig kun je het maken. Wat een idioot! Als je 9 miljoen mensen teveel op een miniem stukje aarde propt, is het dan vreemd dat er gigantische problemen ontstaan, professor De Haas. Heeft u wel eens een treinrit gemaakt van pakweg Eindhoven naar Amsterdam of Eindhoven naar Den Haag en dan uit het raam gekeken. Wat valt u dan op? Mij valt op dat hoe dichter we bij de Randstad komen, de grote steden, hoe lelijker het wordt met de blokkendozen, de monsterlijk lelijke huizen en kantoren en de wegen met files. Nederland is voor een groot deel oerlelijk geworden. We hebben de ‘natuur’ verkloot. Geen wonder met 18 miljoen mensen.Nederland wordt steeds lelijker.
De kosten van immigratie mochten we nooit weten want dat was onethisch volgens Laura van Geest, voormalig baas van het CPB. De immigratie kosten zijn berekend tussen 7,2 en 24 miljard euro, zie dr Jan van de Beek. Hij is gecancelled door zijn collegae universitair docenten. Natuurlijk, hij onderzocht zaken die je niet mag onderzoeken omdat dit “koren op de molen van populisten” zou zijn. Zo diep zijn we gezonken qua wetenschappelijk activisme. Er is nooit aan de bevolking gevraagd of we deze massa immigratie wensen. De opper opper oppervolksverlakker Mark Rutte heeft zijn achterban plus de Nederlandse bevolking voortdurend een rad voor ogen gedraaid met de belofte dat hij zich “persoonlijk garant stelt dat de massa immigratie ten einde komt” of woorden van die strekking. Wat een leugenaar! Blij dat hij eindelijk opdondert. Laten we hopen dat we er wat beters voor in de plaats krijgen.
Ik heb me afgevraagd wat mensen als De Haas, Lukassen, Rutte c.s. bezielt om tegen beter weten in de massa immigratie te promoten. We betreden dan het interessante vakgebied van de psychologie. Ik ben daar diep ingedoken, maar laat dat hier verder rusten en verwijs naar mijn nieuwe boek Kafkaistan waarin ik daarover het nodige over schrijf.
Conclusie: De Haas plaatst zich in de lange rij volksverlakkers. Ik ben niet verbaasd dat hij aan de UvA doceert. Mijn alma mater is gevuld met linksgedraaide activisten. Zijn verhaal past goed in De Volkskrant, riooljournalistiek.
Massa immigratie ‘nee’, gespecialiseerde arbeidsmigranten ‘ja’.
Frits Bosch is econoom en socioloog. Hij is tevens auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?”, “Feminisme op de werkvloer” en ''Kafkaistan''.
kafkaistan
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten