frits bosch column

Frits Bosch: 'NRC is radicaal links' (deel 3)

Opiniejun 02 2022, 10:23
Tot mijn vreugde kreeg ik nogal wat bijval op mijn twee “NRC is radicaal links” artikelen. Iemand schrijft me dat de krant eenzijdig en hautain is en dat “hun ‘commentaar’ één grote linkse preek” is. Een ander schrijft me dat “NRC is hautin en zelfingenomen, precies wat ze anderen verwijten.” Weer een ander is het met me eens dat “woke zich nestelt in het brein. In het Westen zijn we al zo lang in oorlog, niet fysiek maar geestelijk.”
Ik kan met deze commentaren goed leven. Mijn advies aan radicaal linkse kranten als NRC is om identiteitspolitiek en woke los te laten. Stap ook eindelijk eens af van die obsessie met Forum voor Democratie en PVV. Commentaren als “tuig van de richel” en “riooljournalistiek” zijn natuurlijk ongewenst, maar de media lokken het zelf uit, hoewel ze zich dit niet lijken te realiseren. Worden dan ook de bedreigingen minder? Ik sluit het niet uit.
Onze linkse media zijn enthousiast over identiteitspolitiek en woke. Het is echter gif. Identiteitspolitiek is marxistisch. Deze theorie gaat uit van de veronderstelling dat groepen generiek achtergesteld worden. Dat is natuurlijk onzin. Zoals overal is er ook hier achterstelling, maar zeker niet generiek. Volgens identiteitspolitiek zouden die groepen voorgetrokken moeten worden ten koste van individuen. Het is je reinste discriminatie. Het is ook fascistoïde. In fascisme lopen het private domein en publieke domein in elkaar over. Identiteitspolitiek manipuleert de (niet meer zo liberale) arbeidsmarkt zodanig dat de private sfeer sterk teruggedrongen wordt ten gunste van de publieke sfeer. Laten we niet fascistische kant op gaan. Autocratieën zijn daar ook sterk in. Weg democratie.  
Woke is de uitloper van identiteitspolitiek. Ik raad redacties aan het boek ‘Woke racism, how a new religion has betrayed America’ te lezen van de donkere Democraat John McWhorter, hoogleraar linguïstiek aan Berkely University, Californië, auteur van diverse boeken over de raciale problematiek in de VS. Hij verklaart de oorlog aan woke. Hij betoogt in zijn boek dat woke een schadelijke ideologie is voor de zwarte bevolking. Het stigmatiseert de zwarten als structureel slachtoffer. Hij meent dat woke een giftige vorm van identity politics is die generaliseert en tot een religie is verworden die niet voor rede vatbaar is en daardoor onbereikbaar is voor dialoog. Hij noemt woke neo racistisch. Er is in de VS een groep donkere intellectuelen die zich mordicus keren tegen identity politics, woke en activisme. De donkere hoogleraar Thomas Sowell, Stanford University, heeft hierin een voortrekkersrol. Sowell is te beschouwen als één van de voornaamste economisch sociologen van de tweede helft van de vorige eeuw en het eerste kwart van deze eeuw. Ze willen afrekenen met het zwelgen in de slachtofferrol van donkergekleurden. Alle lof voor dit streven tegen de huidige trend in.
Ik hoop dat een krant als NRC Handelsblad, maar ook andere redacties, dit goedbedoelde advies willen aanvaarden. Het is lastig genoeg. Iemand schreef op mijn artikel: “vrijwel de hele mediasector is links omdat ze links zijn opgeleid op linkse universiteiten en linkse journalistieke scholen”. Dat is inderdaad een enorme hobbel om te nemen, maar als we de geestelijke oorlog in het Westen willen beëindigen zal een punt achter al dat gif gezet moeten worden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten