screen shot 2023 05 08 at 154256

Column voormalig directeur NOS: 'John Jansen van Galen ondergraaft de NPO op NPO Radio 1'

Politiekmei 08 2023, 19:00
Journalist Jansen van Galen geeft er in zijn column voor OVT (VPRO) op NPO Radio 1 van 8 mei 2023 blijk van, belangrijke ontwikkelingen rond de Nederlandse publieke omroep te hebben gemist. Hij noemt die een sneu overblijfsel van de verzuiling.
De Mediawet is en aantal keren fundamenteel aangepast en het huidige bestel is allesbehalve een sneu overblijfsel uit een periode van tientallen jaren geleden. In de jaren negentig van de vorige eeuw wilde de Europese Commissie een eind maken aan de publieke omroep gefinancierd door publieke bijdragen, zij noemde dat verboden staatssteun. De Europese publieke omroepen organiseerden een campagne tegen dat snode plan, de NOS speelde daarbij een centrale rol. Het resultaat was dat aan het Europees Verdrag een publieke omroepclausule werd gehecht die het voortbestaan van publieke omroepen in Europa garandeert, tot op de dag van vandaag.
Centrale elementen zijn, enerzijds deze omroep dient alle onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied te weerspiegelen en anderzijds dat de financiering ervan uit publieke middelen gebeurt. ON! heeft daarin een duidelijke plaats. De publieke omroep dient allesbehalve een links speeltje, noch de spreekbuis van correct denkend Nederland, noch de voorlichtingsmachine van het beleid van de nationale of regionale overheden te zijn. Juist het tegengeluid zou binnen de publieke omroep een volwaardige plaats behoren te hebben.
Jansen van Galen beweert dat ON! in het bestel zit omdat het dan financiering krijgt. Dat geldt voor alle organisaties die in dat bestel zitten. Bijvoorbeeld ook voor de VPRO, waarvoor hij die radiocolumn uitsprak. Bepleit hij in feite ook dat de VPRO beter de eer aan zichzelf kan houden en zijn weg buiten het bestel kan gaan zoeken? Bepleit hij ook dat al die andere vanuit de verzuiling voortkomende organisaties de eer aan zichzelf moeten houden en beter uit dat omroepbestel kunnen stappen? Bepleit hij het opheffen van dat uit de verzuiling voortgekomen bestel? Je zal een medewerker voor je hebben werken die in feite een pleidooi houdt om de eigen organisatie op te heffen! 
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons overeind te blijven in deze moeilijke tijden.
Of is hier sprake van selectieve perceptie gevoed door een afkeer van het inhoudelijke verhaal van ON!.? Dat is voor een medewerker van de VPRO vreemd gedrag. Destijds was de VPRO het voorbeeld van de eigenzinnigheid en het dwarse denken binnen de publieke omroep. Nu een andere omroepinstelling het dwarse verhaal houdt en eigenzinnigheid toont, wordt dat veroordeeld door een medewerkerker van de VPRO met die historische achtergrond! Het past inderdaad binnen de huidige trend een andere, afwijkende mening te diskwalificeren in extreme termen als populistisch en extreem rechts. Inhoudelijke analyses doen er niet meer toe, of je behoort tot ‘onze ‘groep of je deugt niet. Zo’n geluid horen vanuit de publieke omroep zel, geeft blijk van een verloochening van de grondslag van het huidige omroepbestel.  
Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten