Filmpje! Thierry Baudet (FVD) ontmaskert Sjoerd Sjoerdsma (D66): 'Oh, hij wil TRIBUNALEN?'

Politiekdec 14 2022, 20:00
In de Tweede Kamer was er deze week een bijzonder interessante clash tussen Thierry Baudet en Sjoerd Sjoerdsma. Het magere mannetje van D66 had namelijk gezegd dat er tribunalen moeten komen om Russen te bestraffen voor hun - volgens hem - "oorlogsmisdaden in Oekraïne." Daar wilde Baudet wel heel graag het fijne van weten. Want als Sjoerdsma zo voor "tribunalen" is, is hij dat dan altijd, of alleen als hij zich de overwinnaar (en dus aanklager, jury én rechter) waant?
Baudet begon zijn interruptie hierover met de vraag of Sjoerdsma dan ook vindt dat de Russen hun eigen tribunalen mogen opzetten als zij de oorlog in Oekraïne winnen. De reactie daarop van Sjoerdsma was zoals je kunt verwachten van dat stuk verdriet: hij speelde meteen op de man, framede FVD en Baudet, en gedroeg zich gewoon als een wanstaltig creatuurtje die niet genoeg liefde kreeg van zijn ouders als kind.
"In tegenstelling tot Forum voor Democratie dat tribunalen voorstaat om hun politieke mening te gebruiken om hun politieke tegenstanders te berechten is de opvatting van D66 een andere," aldus Sjoerdsma. Ten eerste klopt het eerste niet, en ten tweede het tweede natuurlijk ook niet. Want Sjoerdsma wil a) tribunalen om Rusland te 'bestraffen' en b) hij wil óók dat FVD door de rechter verboden wordt, omdat FVD standpunten huldigt die de zijne niet zijn.
Afijn, het enge psychopaatje ging verder. Hij oreerde namelijk dat D66 zo hard op Rusland is omdat dat land hoegenaamd heel veel internationaal recht schendt, "waaronder het verbod op agressie." Omdat Rusland dus Oekraïne is binnengevallen. En dat is erg. Heel erg. Een agressief land moet aangepakt worden. Bestraft! Vervolgd! Natuurlijk moet dat dan bij "een tribunaal" gebeuren. Het liefst in Nederland.
Baudet was daar natuurlijk niet van onder de indruk. Want, zei hij, "als dat volgens de heer Sjoerdsma een rechtsgrond is om staatshoofden en legerleiders te berechten, vindt hij dan ook dat iedere keer dat het Westen landen is binnengevallen, dat ook daarvoor tribunalen zouden moeten worden opgericht?" Alleen dán, zei hij, "ben je consequent."
Een heel terechte vraag, natuurlijk. Wat Amerika is - met steun van de EU - het ene land na het andere land aangevallen. In de laatste twintig jaar kunnen Afghanistan, Irak, Syrië, en Libië er alleen al over meepraten.
De reactie van Sjoerdsma? Daar gingen we weer: een jij-bak van jewelste. Iets met dat FVD "tribunalen" zou "willen" voor "politieke partijen," en dat Baudet daarom geen recht van spreken heeft. Of zoiets.
Helaas voor Humpty Dumpty liet Baudet hem niet wegkomen met dat quasi-moreelsuperieure Deug-geraaskal. De realiteit is, zei de FVD-leider, dat het Westen "kilo's boter op het hoofd heeft." Als een man als Sjoerdsma werkelijk vindt dat een land de internationale wetten schendt als een ander land binnenvalt, zonder dat het op overtuigende wijze kan uitleggen dat het een daad van zelfverdediging was, dan zijn er nogal wat Westerse landen die ook het haasje moeten zijn.
Daarbij noemde Baudet nadrukkelijk George W. Bush vanwege de inval in Irak (illegaal want op oneigenlijke gronden) en Barack Obama vanwege de oorlog in Syrië. En dan is er de NAVO ook nog natuurlijk vanwege de oorlog tegen Servië.
Sjoerdsma's antwoord? Hij kwam gewoon weer met een jij-bak aanzetten. Het was "hypocrisie," beweerde de leugenaar, dat FVD "wel voor nationale tribunalen is, maar niet voor internationale tribunalen." Nee gek, die "nationale tribunalen" noemen we rechtbanken en gerechtshoven. Daar is niets "hypocriets" aan. Die "internationale tribunalen van jou zijn nog maar een paar decennia oud. Daarvoor hadden we dat soort geschifte 'overwinningsrechters' niet.
Hoe dan ook, dat was natuurlijk de vraag niet. De Kamervoorzitter - Vera Bergkamp van D66 - liet Sjoerdsma steeds weer wegkomen met jij-bakken... maar feitelijk weigerde hij de vraag gewoon te beantwoorden. Namelijk dat: als de misdaad van agressie reden is voor een vervolging via een tribunaal, moet dat dan ook niet gelden voor Wésterse overheden? "Dat is toch een heel normale vraag, daar kan hij toch gewoon antwoord op geven?" vroeg Baudet terecht.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
"Om dat antwoord te geven: ik vind inderdaad dat diegene die oorlogsmisdaden plegen, dat diegene die misdaden tegen de menselijkheid plegen, diegenen die genocide plegen, diegenen die zich schuldig maken aan de misdaad van agressie, ik vind inderdaad dat die niet straffeloos kunnen blijven," aldus Sjoerdsma ten lange leste. "Ik vind dat zij berecht moeten worden in tegenstelling tot de heer Baudet." Want ja, hij moest weer jij-bakken.
"En voor sommige van die misdaden heb je dan een speciaal tribunaal nodig." Want, zei Sjoerdsma, Rusland bijvoorbeeld erkent het internationaal strafhof niet. Dus dan moet het met een speciaal tribunaal.
Maar hij weigerde dus antwoord te geven op de specifieke vraag over Obama én Bush. Waarom? Omdat hij ook inziet dat hij ongelooflijk hypocriet bezig is. Hij wéét dat hij keihard wordt uitgelachen of wordt weggehoond als hij eerlijk is en zegt wat hij echt denkt namelijk: dat Westerse overheden álles kunnen maken en niet-Westerse overheden niets.
Mooi om te zien hoe Baudet met één enkele vraag (een keer of vier herhaald omdat Sjoerdsma gewoon weigerde antwoord te geven) die hypocrisie blootlegde.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten