screen shot 2022 06 01 at 12

FVD is de enige autopartij: 5-punten plan om autorijden weer betaalbaar te maken

Politiekjan 20 2023, 10:30
Forum voor Democratie (FVD) wil "autorijden weer leuk maken." Daarom komt de partij met een 5-puntenplan dat er voor moet zorgen dat het verkeer in Nederland in beweging komt. Met het plan biedt FVD een uitweg uit het systematische automobilistje pesten van het kabinet. (Onderaan het artikel staat het 5-puntenplan punt voor punt overzichtelijk uitgewerkt)
Voor Nederlanders is autorijden geen overbodige luxe, maar een bittere noodzaak. We zijn afhankelijk van onze auto om naar het werk te gaan, ja, en zelfs om familie en vrienden te bezoeken. Ongelooflijk genoeg wordt autorijden door het partijkartel echter behandeld als een soort van overbodige hobby; iets dat we doen omdat we het zo geweldig leuk vinden - en daarbij 'de natuur' onnodig zouden belasten. Daarom wordt automobilisten het leven zo moeilijk mogelijk gemaakt. Er zijn overal zogenaamde 'trajectcontroles' die feitelijk fungeren als een verborgen belasting (en gedragssturing), er is een belachelijke snelheidslimiet van 100 kilometer per uur, de benzine is onbetaalbaar... en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Het is tegenwoordig gewoon een hel om automobilist te zijn in Nederland.
"Heel veel Nederlanders zijn afhankelijk van hun auto om bijvoorbeeld naar hun werk en familie en vrienden te gaan," legt FVD-Kamerlid Freek Jansen uit. "Door keuzes van de kabinetten Rutte wordt autorijden steeds meer onbetaalbaar. FVD wil wél opkomen voor de automobilist."
Daarom presenteert FVD vandaag een 5-puntenplan om autorijden weer leuk te maken in Nederland. Dit plan gaat honderd procent in tegen het automobilistje pesten van het partijkartel; in plaats daarvan wil FVD het zo gemakkelijk mogelijk maken voor Nederlanders om van punt a naar punt b te gaan.

Minder kosten én minder betutteling, meer doorstroming

Het eerste punt bestaat uit de provinciale opcenten. Nederlanders betalen gemiddeld maar liefst 45 euro per maand aan motorrijtuigenbelasting. Dat komt dus neer op 540 euro per jaar. Als dat soort belastingen nou noodzakelijk waren om het wegennet in stand te houden was dit nog te verdedigen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. De motorrijtuigenbelasting kan fors omlaag. FVD wil dat dan ook doen.
Daarnaast wil FVD dat er veel meer rotondes gebouwd worden in Nederland. "Rotondes moeten waar dat kan stoplichten vervangen," aldus Jansen. "Ze zijn veel veiliger dan kruispunten: er gebeuren 50 procent minder verkeersongelukken en er is 75 procent minder letsel en verkeersdoden ten opzichte van kruispunten met verkeerslichten. Andere voordelen van een rotonde zijn dat het verkeer sneller doorstroomt en er minder onderhoud nodig is doordat er geen verkeerslichten zijn.""
Natuurlijk is de verlaging van de maximumsnelheid FVD al langer een doorn in het oog. "De snelheidsverlaging werd ingevoerd om een probleem op te lossen dat helemaal niet bestaan," zegt Jansen daarover. "Waar dat kan moeten Nederlanders gewoon 130 kilometer per uur kunnen rijden.
Ook worden er in Nederland systematisch zogenaamde "trajectcontroles" uitgevoerd. Deze controles passen bij deze tijd; tijden waarin de overheid steeds meer autoritaire neigingen ontwikkelt en alles en iedereen voortdurend in de gaten wil houden - om vervolgens daar ook nog eens aan wil verdienen via boetes.
"Wij zijn hier fel tegenstander van," legt Jansen uit. "Een automobilist hoort niet automatisch behandeld te worden als een verdachte. Daarnaast zorgen trajectcontroles ook nog eens voor gevaarlijke situaties. Daar moet een einde aan komen. Al die betuttelende trajectcontroles moeten verdwijnen. Nederlanders zijn verantwoordelijke automobilisten. Er is helemaal geen overdreven overheidstoezicht voor nodig om ons rijgedrag te 'veranderen'."
Tenslotte een punt dat automobilisten echt veel gaat schelen in de portemonnee: de accijns op brandstof moeten verlaagd worden. En snel een beetje. "Het kabinet heft nu 82 cent per liter accijns," zegt Jansen daar terecht op verontwaardigde toon over. "En dat wordt alleen maar erger. Dit jaar verhoogt Rutte 4 het namelijk naar 88 cent per liter. Nergens in Europa zijn de brandstofaccijns zo hoog als bij ons."
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
"Dit soort bedragen zijn volstrekt onacceptabel. Zo'n 25% van de Nederlanders komt door de hogere prijzen van benzine zelfs financieel serieus in de problemen. Het is aan de politiek om daar iets aan te doen en om die mensen te helpen. Dat kan heel snel en gemakkelijk, zonder dat dit problemen oplevert voor de schatkist: de accijns op brandstof verlagen."
Dit klinkt nog eens als een plan. Daar kan de VVD - een partij die zich voorheen altijd presenteerde als 'voor de automobilist' - een puntje aan zuigen. Sterker nog, die partij is natuurlijk tegenwoordig net zo keihard anti-automobilist als de linksextremisten van GroenLinks en D66.

Het 5-puntenplan van FVD om autorijden weer leuk te maken:

1. Provinciale opcenten verlagen
De gemiddelde Nederlander met een benzineauto betaalt €45 per maand aan motorrijtuigenbelasting. FVD is voorstander van lastenverlichting en wil dit bedrag daarom flink terugschroeven.
2. Meer rotondes aanleggen
Het grootste voordeel van rotondes is dat het verkeer sneller doorstroomt. Ook zijn ze veiliger: er gebeuren 50 procent minder verkeersongelukken en er is 75 procent minder letsel en verkeersdoden ten opzichte van kruispunten met verkeerslichten. Daarom wil FVD overal waar dat kan kruisingen vervangen met rotondes.
3. Overdag weer 130 kilometer per uur rijden
FVD wil dat het snelheidslimiet op snelwegen waar dat mogelijk is wordt verhoogd naar 130 kilometer per uur, naar de situatie van vóór maart 2020. De snelheidsverlaging die begin 2020 is ingevoerd, is een symbolische maatregel voor een fictief stikstofprobleem.
4. Betuttelende trajectcontroles afschaffen
Er is een algemene trend gaande van controle en registratie. FVD verzet zich tegen deze autoritaire neigingen, en wil de automobilist niet langer als verdachte zien die in de gaten gehouden dient te worden. Bovendien kunnen trajectcontroles allerlei ongewenste neveneffecten oproepen, zoals bestuurders die plotseling hard remmen om aan een flitspaal te ontkomen, en vervolgens een ongeluk veroorzaken, of chauffeurs die meer oog hebben voor hun snelheidsmeter dan voor de overige weggebruikers. Nederlandse automobilisten veroorzaken naar Europese standaarden aanzienlijk minder ongelukken, zelfs in een dichtbevolkt land als het onze. FVD zet in op vertrouwen, niet op wantrouwen.
5. Accijns op brandstof verlagen
In Nederland wordt 82 cent per liter aan accijns geheven, dit wordt in 2023 zelfs 88 cent, het hoogste bedrag in heel Europa. FVD vindt dit onbegrijpelijk, en wil een radicale verlaging van de accijns. Een kwart van de Nederlanders komt door de prijsstijging van benzine in de financiële knel.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten