university g5dc93fd8c 1920

FVD komt in actie: Nederlandse jongeren steeds vaker de dupe van voorkeursbehandeling internationale studenten

Politiekapr 25 2023, 16:30
De toestroom van internationale studenten houdt maar niet op. Onderwijsinstellingen die actief campagne voeren voor het werven van buitenlandse studenten gaat mede ten kosten van onze eigen Nederlandse studenten. Het begint er steeds meer op te lijken dat deze internationale studenten op allerlei manieren voorgetrokken worden.
Zo ook bij het verkrijgen van een studentenkamer of een andere vorm van huisvesting. Dat terwijl onze eigen studenten nog thuis wonen en in veel gevallen daardoor eindeloos lang moeten reizen. Waarom worden Nederlanders, die hier al jaren wonen, gedwongen langer bij hun ouders te blijven wonen terwijl buitenlanders direct een woning krijgen?
Het is de plicht van onze regering om voor onze eigen burgers te zorgen en niet voor buitenlanders die na hun pretstudie weer huiswaarts keren en vervolgens plaatsmaken voor weer een nieuwe batch aan buitenlandse studenten. Nederlandse jongeren zijn de toekomst van ons land, het is onaanvaardbaar dat zij worden achtergesteld ten gunste van buitenlandse studenten.
Gelukkig heeft Forum voor Democratie als enige partij de moed gehad om hier tegenin te gaan. Zij hebben gepleit voor de afschaffing van deze regeling en hebben dan ook een motie ingediend om die woorden kracht bij te zetten. Zo schrijft de partij via Twitter: "Internationale studenten worden voorgetrokken bij het krijgen van een woning. Een onrechtvaardige regeling waardoor Nederlandse jongeren noodgedwongen langer bij hun ouders moeten wonen. #FVD bepleitte een afschaffing van die regeling en diende daaropvolgend een motie in."

Internationale studenten worden voorgetrokken bij het krijgen van een woning. Een onrechtvaardige regeling waardoor Nederlandse jongeren noodgedwongen langer bij hun ouders moeten wonen. #FVD bepleitte een afschaffing van die regeling en diende daaropvolgend een motie in. 👇🏻

Image
207
Reply
Het is uitermate teleurstellend dat de kartelpartijen, met de globalisten van D66 voorop, tegen deze motie hebben gestemd. Verrassend is het uiteraard zeker niet aangezien gek genoeg deze internationale studenten ook gewoon naar de stembus mogen. Laten die buitenlandse studenten nou nét vooral op partijen zoals D66 stemmen.
"Momenteel zijn er 120.000 internationale studenten in Nederland en 40% van de instroom op WO komt uit het buitenland. Dit heeft een enorme invloed op onze woningmarkt. FVD wil dat deze woningen naar Nederlandse studenten en starters gaan." Aldus FVD-Kamerlid Freek Jansen.
De linkse elite heeft jarenlang geprobeerd om ons wijs te maken dat Nederland het beste af is met meer buitenlandse invloeden. Maar waar heeft ons dat gebracht? Onze eigen cultuur en tradities worden steeds meer verwaarloosd, terwijl buitenlandse invloeden de overhand nemen. Een biertje bestellen op het terras moet in veel steden al vaak in het Engels, zeker in de studentensteden waar veel internationale studenten een bijbaan hebben.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons het partijkartel en het mediakartel te slopen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten